Wschodnia Polska 885

 0    46 flashcards    fgdfgdg
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Poj Pom
start learning
Pojezierze Pomorskie
Poj Kraj
start learning
Pojezierze Krajeńskie
Poj Byto
start learning
Pojezierze Bytomskie
Poj Kasz
start learning
Pojezierze Kszubskie
Pob Kosz
start learning
Pobrzeże Koszalińskie
Wyb Sło
start learning
Wybrzeże Słowińskie
Pob Gda
start learning
Pobrzeże Gdańskie
Mie Hel
start learning
Mierzeja Helska
Żuł Wiś
start learning
Żuławy Wiślane
Mie Wiś
start learning
Mierzeja Wiślana
Poj Iław
start learning
Pojezierze Iławskie
Poj Kra
start learning
Pojezierze Krajeńskie
Poj Chełm
start learning
Pojezierze Chełmińskie
Poj Dobrz
start learning
Pojezierze Dobrzyńskie
Niz Maz
start learning
Nizina Mazowiecka
Wznie Mła
start learning
Wzniesienia Mławskie
Rów Kurpi
start learning
Równina Kurpiowska
Wyso Ciech
start learning
Wysoczyzna Ciechanowska
Międz Łomż
start learning
Międzyrzecze Łomżyńskie
Wys Pło
start learning
Wysoczyzna Płońska
Kot Warsz
start learning
Kotlina Warszawska
Wyso Siedl
start learning
Wysoczyzna Siedlecka
Niz PołudPod
start learning
Nizina Południowopodlaska
Wyso Raw
start learning
Wysoczyzna Rawska
Rów Rad
start learning
Równina Radomska
Wznie PołuMaz
start learning
Wzniesienia Południowomazowieckie
Pol Zach
start learning
Polesie Zachodnie
Poj Łęcz-Włod
start learning
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie
Pad Zamo
start learning
Padół Zamojski
Wyż Lub
start learning
Wyżyna Lubelska
Rozto
start learning
Roztocze
Rów Biłg
start learning
Równina Biłgorajska
Poj Maz
start learning
Pojezierze Mazurskie
Wznie Góro
start learning
Wzniesienia Górowskie
Niz Sępo
start learning
Nizina Sępopolska
Ga Luba
start learning
Garb Lubawski
Poj Olsz
start learning
Pojezierze Olsztyńskie
Kr Wiel Jezio Mazu
start learning
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich
Wzg Szes
start learning
Wzgórza Szeskie
Poj Ełc
start learning
Pojezierze Ełckie
Poj Suwa
start learning
Pojezierze Suwalskie
Wys Koln
start learning
Wysoczyzna Kolneńska
Kot Biebrz
start learning
Kotlina Biebrzańska
Wyso Białost
start learning
Wysoczyzna Białostocka
Niz PółPod
start learning
Nizina Półocnopodlaska
Rów Biel
start learning
Równina Bielska

You must sign in to write a comment