Working from home routine

 0    17 flashcards    slepyszifo3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Chcę cię przeprowadzić przez...
start learning
I want to walk you through...
Zrobię mały trening
start learning
I'll do a little workout
Nie mam bzika na punkcie chodzenia na siłownię
start learning
I'm not a crazy gym goer
Zrobię trochę rozciągania, zrobię jogę
start learning
I'll do some stretching, I'll do some yoga
Musisz się dodatkowo wysilić
start learning
You do have to put in that extra effort
iektórzy ludzie pierwszą rzeczą, która robią a rana to wychodzą na spacer.
start learning
Some people like going for a walk outside first time in the morning
Unikaj zanurzenia w pracę od razu po przebudzeniu
start learning
Avoid diving into work immediately upon waking
Czujesz się bardziej zrównoważony i odżywiony
start learning
You feel more balanced and more nourished
Pracowanie w pidżamie albo pracowanie w łóżku
start learning
Working in your PJs or working from your bed
Jestem o wiele mniej produktywna jeśli się nie odświeżę.
start learning
I'm a lot more unproductive if I haven't freshened up
Ułóż swoje włosy
start learning
Fix your hair
Załóż swoje ulubione ubrania
start learning
Put on your favorite clothes
Utrzymywać swoją przestrzeń posprzątaną i niezagraconą
start learning
Keep your space tidy and as clutter-free
Nieposprzątana przestrzeń może bardzo odciągać uwagę.
start learning
Messy space can be quite distracting
Szybko posprzątam
start learning
I'll doing a quick little vacuum
przez cały (np rok, dzień)
start learning
throughout
mam tendencję do robienia tego
start learning
I tend to do it

You must sign in to write a comment