work vocabulary

 0    55 flashcards    awojciechowska11
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kontroler lotów, ruchu powietrznego
start learning
air traffic controller
licytator
start learning
auctioneer
(UK) adwokat
start learning
barrister
pracownik budowlany
start learning
construction worker
doradca
start learning
counsellor
projektant wnętrz
start learning
interior designer
osobistego menedżera
start learning
personal manager
śmieciarki, śmieciarz
start learning
refuse collector
dział kadry, zasoby ludzkie
start learning
human resources
handel detaliczny
start learning
retail trade
zarobki, dochody
start learning
earnings
dyrektor naczelny
start learning
chief executive
nadzorca, kierownik
start learning
supervisor
podniesc / obnizyc (ceny)
start learning
mark up/down (prices)
złe warunki pracy
start learning
poor working conditions
prowizja
start learning
commission
dowod wypłaty
start learning
pay slips
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon), gratis, dodatkowa korzyść
start learning
perks
płaca / zarobki (tygodniówka)
start learning
wage
przekazywac informacje (komus)
start learning
report (to sb)
ubiegać się o stanowisko
start learning
apply for the post
rozwoj zawodowy
start learning
career advancement
postep w karierze
start learning
career move
elastyczny czas pracy
start learning
flexible working hours
dodatkowe świadczenia
start learning
fringe benefits
trudne / łatwe do zdobycia
start learning
hard/easy to come by
wypalenie zawodowe
start learning
job burnout
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
utniety za biurkiem
start learning
stuck behind a desk
stres związany z pracą
start learning
work-related stress
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
dole
wyrzucic kogos z pracy
start learning
give sb the sack
zwolnic kogos z pracy
start learning
lay sb off
zwolnic kogos z powodu redukcji etatow
start learning
make sb redundant
zyc z
start learning
live on
zakomunikowac, przekazac
start learning
put across
wziac, dostac pozyczke
start learning
take out a loan
odpracować stres
start learning
work off stress
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
ratownik
start learning
lifeguard
górnik
start learning
miner
portier, recepcjonista
start learning
porter
ksiegowosc
start learning
accounts
obsluga klienta
start learning
customer services
profits
start learning
zyski
mozliwosc odbycia szkolenia
start learning
training oportunities
zapewnić dobrą obsługę klienta
start learning
provide good customer service
Dyskryminacja w miejscu pracy
start learning
workplace discrimination
przyrost
start learning
increment
cele zawodowe
start learning
career goals
referencje
start learning
job reference
płatne nadgodziny
start learning
paid overtime
wreczyc wypowiedzenie
start learning
hand in your notice
żyć na przyzwoitym poziomie
start learning
make a decent living

You must sign in to write a comment