Wordlist 6

 0    122 flashcards    aniawozniak91
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nudny
start learning
boring
szalony
start learning
crazy
zatłoczony, tłumny
start learning
crowded
zły, wrogi
start learning
evil
ciekawy
start learning
interesting
hałaśliwy, głośny
start learning
noisy
spokojny, pokojowy
start learning
paceful
zanieczyszczony
start learning
polluted
relaksujący
start learning
relaxing
straszny, upiorny
start learning
spooky
gwałtowny
start learning
violent
bank
start learning
bank
parking
start learning
car park
kino
start learning
cinema
apteka
start learning
chemist's
sklep na rogu
start learning
corner shop
dyskoteka
start learning
disco
fabryka
start learning
factory
remiza straży pożarnej
start learning
fire station
szpital
start learning
hospital
biblioteka
start learning
library
muzeum
start learning
museum
stary budynek
start learning
old building
stacja benzynowa
start learning
petrol station
posterunek policji
start learning
police station
poczta
start learning
post office
szkoła
start learning
school
centrum handlowe
start learning
shopping centre
centrum sportu
start learning
sports centre
stadion
start learning
stadium
basen
start learning
swimming pool
teatr
start learning
theatre
uniwersytet
start learning
university
przejść, przekroczyć
start learning
cross
śledzić, iść za/wzdłuż
start learning
follow
wysiadać
start learning
get off
wsiadać
start learning
get on
dostać się (do)
start learning
get to
iść prosto
start learning
go straight on
przeskoczyć
start learning
jump over
przejeżdżać
start learning
ride through
przepływać pod
start learning
row under
przebiegać przez
start learning
run across
biec wzdłuż
start learning
run along
jechać (autobusem)
start learning
take (a bus)
skręcać w lewo
start learning
turn left
skręcać w prawo
start learning
turn right
wejść do
start learning
walk into
przejść obok
start learning
walk past
zepsuć się
start learning
break down
zachorować
start learning
come down with
wypełnić, dopełnić
start learning
fill up
szukać
start learning
look for
z niecierpliwością oczekiwać (czegoś)
start learning
look forward to
wystawiać (sztukę) na scenie
start learning
put on
skończyć się, wyczerpać się
start learning
run out of
wyprzedawać
start learning
sell out
zająć się (czymś)
start learning
take up
trwnować, wypracować
start learning
work out
Po...
start learning
After...
Po tym...
start learning
After that...
Następnie...
start learning
Afterwards...
Przed...
start learning
Before...
Wreszcie...
start learning
Eventually
W końcu...
start learning
Finally...
Najpierw...
start learning
First...
Potem...
start learning
Next...
Wtedy...
start learning
Then...
wiek, stulecie
start learning
(a) century
za piętnaście dwunasta
start learning
(a) quarter to midday
codziennie
start learning
every day
każdego miesiąca
start learning
every month
każdego tygodnia
start learning
every week
pół godziny
start learning
half an hour
wpół do dziewiątej
start learning
half past eight
dzień tygodnia
start learning
weekday
weekend
start learning
weekend
domek dla lalek
start learning
doll's house
szklane kulki
start learning
marbles
robot
start learning
robot
miś pluszowy
start learning
teddy
trzykołowy rowerek
start learning
tricycle
sala balowa
start learning
banquet hall
walić, trzasnąć
start learning
bang
czyścić, czysty
start learning
clean
wystawiać
start learning
display
wejście
start learning
entring
w trakcie
start learning
in progress
zamknięty
start learning
locked
wracać
start learning
return
krzyczeć. wołać
start learning
shout
przewodnik (osoba prowadząca turystów)
start learning
tour guide
Czy możesz mi powiedzić jak się dostać/dojść do...?
start learning
Can you tell me how to get to ...?
Jak mogę się dostać z (...) do (...)?
start learning
How can I get to (...) from (...)?
Szukam...
start learning
I'm looking for...
Czy jest w pobliżu bank?
start learning
Is there a bank near here?
Gdzie to dokładnie jest?
start learning
Where is it exactly?
Gdzie się znajduje...?
start learning
Where is the...?
na rondzie
start learning
at the roundabout
przy światłach
start learning
at the traffic lights
Idź/Skręć w lewo...
start learning
Go / Turn left...
Idź/Skręć w prawo...
start learning
Go / Turn right...
Idź obok banku.
start learning
Go/ walk past the bank.
Idź prosto.
start learning
Go straight on.
Jest przy skrzyżowaniu.
start learning
It's at the crossroads...
Jest na końcu drogi.
start learning
It's at the end of the road.
Jest za...
start learning
It's behind...
Jest obok...
start learning
It's next to...
Jest naprzeciwko...
start learning
It's opposite...
Jest niedaleko.
start learning
It's not far.
Jest dość blisko
start learning
It's quite close.
To daleka droga na piechotę.
start learning
It's a long way to walk.
Będzie po twojej lewej/prawej stronie.
start learning
It'll be on your left / right.
Idź dalej kolejne 100 metrów.
start learning
Keep going for another 100 meters.
Skręć w drugą ulicę w lewo/prawo.
start learning
Take the second left / right.
Czy powiedziałeś turn right?
start learning
Did you say turn right?
Przepraszam, nie zrozumiałem/-am.
start learning
I'm sorry. I didn't understand.
Czy mógłbyś/mogłabyś powtórzyć?
start learning
Could you repeat that, please?
Nie jestem pewien/pewna, co masz na myśli.
start learning
I'm not sure what you mean.
Szanowny Panie/ Szanowna Pani
start learning
Dear Sir / Madam
Pozdrawiam
start learning
Kind regards
Pozdrawiam serdecznie
start learning
Best regards

You must sign in to write a comment