WORD LIST 06 II

 0    60 flashcards    karolina1234x
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pracować fizycznie
start learning
work with your hands
biuro
start learning
office
marketing
start learning
Marketing
szybko się uczyć
start learning
be a fast learner
przemysł naftowy
start learning
oil industry
praca na część etatu
start learning
part-time job
indywidualne umiejętności
start learning
personal skills
stanowisko
start learning
position
zawód
start learning
profession
awans
start learning
promotion
sprzedaż detaliczna
start learning
retail
przejść na emeryturę
start learning
retire
pewność siebie
start learning
self-confidence
zaczynać pracę
start learning
start work
szkolenie
start learning
training
tytuł naukowy
start learning
university degree
doświadczenie zawodowe
start learning
work experience
pracować na pełen etat
start learning
work full time
źle zarabiać
start learning
be badly paid
działać/pracować w branży komputerowej
start learning
be/work in IT
być samozatrudnionym
start learning
be self-employed
być cały dzień na nogach
start learning
be on your feet all day
dobrze zarabiać
start learning
be well paid
wykonywać pracę fizyczną
start learning
do physical work
mieć elastyczne godziny pracy
start learning
work flexible hours
pracować do późna
start learning
work long hours
pracować w nadgodzinach
start learning
work overtime
pracować w stałych godzinach
start learning
work regular office hours
pracować na zmiany
start learning
work shifts
dostać premie
start learning
get a bonus
otrzymać wysoką/średnią pensję
start learning
get a high/ an average salary
otrzymać niską płacę
start learning
get low wages
dostać podwyższke
start learning
get a pay rise
dostać/mieć/wziąć dzień wolny
start learning
get / have / take a day off
dostąć/mieć/wziąć 5 tygodniu płatnego urlopu
start learning
get/have/ take the five weeks' paid holiday
wziąć wolne
start learning
take time off
pracować w (Ciibanku)
start learning
work for (Ciibanku)
pracować w (firmie budowlanej)
start learning
work for (a construction company)
pracować w domu
start learning
work from home
pracować w (szpitalu/branży reklamowej)
start learning
work in the (hospital / advertising)
pracować na zewnątrz
start learning
work outside
korzyść
start learning
benefit
zajmować się czymś
start learning
deal with something
prawo jazdy
start learning
driving licence
załączyć
start learning
enclose
sprawdzić
start learning
find out
zagraniczny
start learning
foreign
porzucić
start learning
give up
rosnąć
start learning
grow up
ogolić się
start learning
have a shave
ojczysty
start learning
native
założyć
start learning
set up
schronienie
start learning
shelter
podsumować
start learning
sum up
wyrzucić
start learning
throw out
marnować
start learning
waste
dojść do czegoś
start learning
work sth out
zarabiać wysoką/średnią pensję
start learning
earn a high / an average salary
pracować w zespole
start learning
work in a team
być zależnym od
start learning
be dependent on

You must sign in to write a comment