Week 2 Level 1

4.5  2    42 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wnioski klientów
Informuj mnie o wszystkich wnioskach klientów.
start learning
clients’ requests
Please inform me about all clients' requests.
dojeżdżający do pracy
Z powodu dużego ruchu drogowego wszyscy dojeżdżający do pracy spóźnili się.
start learning
commuter
Due to long traffic jams all commuters came late.
konferencja
Konferencja odbędzie się 31 maja.
start learning
conference
The conference will be held on 31st of May.
bezpłatne napoje
Wszyscy goście otrzymają bezpłatne napoje.
start learning
complimentary beverages
All the visitors will be given complimentary beverages.
kawiarnia
Kawiarnia na 5. piętrze będzie zamknięta z powodu remontu.
start learning
cafeteria
The cafeteria on the 5th floor will be closed due to renovation.
zrozumiały
Informacja musi być jasna i zrozumiała.
start learning
comprehensible
The information has to be clear and comprehensible.
społeczność
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.
start learning
community
Our company should do something for the local community.
+35 flashcards
The lesson is part of the course
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(total 1,086 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment