Ważne daty

 0    71 flashcards    karolina050497
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
966
start learning
Chrzest Polski mieszko I
1000
start learning
zjazd w gnieźnie bolesław chrobry cesarz otton III
1025
start learning
koronacja bolesława chrobrego
1138
start learning
rozbicie dzielnicowe bolesław krzywousty
1226
start learning
sprowadzenie krzyżaków do polski konrad mazowiecki
1241
start learning
najazd turków bitwa pod legnicą henryk II pobożny
1320
start learning
koronacja władysława łokietka
1327
start learning
początek wojny z krzyżakami
1335
start learning
zjazd w wyszechradzie monarchów czech węgier i polski w sprawach roztrezygnięcia konfliktu z Krzyżakami
1343
start learning
zawarcie pokoju w kaliszu
1370
start learning
śmierć kazimierza wielkiego, koniec panowania piastów
1385
start learning
unia personalna między polska a litwą
1386
start learning
koronacja władysława jegiełły
1410
start learning
bitwa pod grunwaldem, jagiełłó pokonuje urlicha von jungingena
1411
start learning
pierwszy pokój toruński
1431-1435
start learning
wojna z krzyżakami zakończona pokojem w brześciu kujawskim
1444
start learning
bitwa pod warną
1454-1466
start learning
wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim
1466
start learning
drugi pokój toruński
1519-1521
start learning
ostatnia wojna z krzyżakami z polską
1525
start learning
hołd pruski albrecht hochenzollen składa hołd lenny zygmuntowi staremu
1543
start learning
o obrotach sfer niebieskich wydane w narymberdze
1569
start learning
unia lubelska z litwą
1570
start learning
unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich oprócz arian
1573
start learning
konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja henryk walezy
1596
start learning
unia brzeska
1600
start learning
początek wojny z szwedami
1605
start learning
bitwa pod kircholmem klęska szwedów
1618-1648
start learning
wojna trezydziestoletnia
1622
start learning
rozejm ze szwedamiw mitawie
1627
start learning
bitwa morska pod oliwą
1629
start learning
pokój w altmarku
1620-1619
start learning
wojny polsko rosyjskie
1620-1699
start learning
wojny polsko tureckie
1620
start learning
bitwa pod cecorą
1621
start learning
bitwa pod chocimiem
1672
start learning
najazd turecki na polskę zdobycie przez turków kamieńca podolskiego
1673
start learning
zwycięstwo pod chocimiem
1683
start learning
odsiecz wiedeńska jan III sobieski
1791
start learning
uchwalenie konstytucji trzeciego maja
1699
start learning
pokój w karłowicach
1717
start learning
sejm niemy
1768-1772
start learning
konfederacja barska
1772
start learning
pierwszy rozbiór polski
1788-1792
start learning
sejm czteroletni stanisław august poniatowski
1792
start learning
konfederacja targowicka
1793
start learning
drugi rozbiór polski
1794
start learning
powstanie kościuszkowskie
1795
start learning
trzeci rozbiór polski
1797
start learning
postanie polskich legionów we włoszech: napisanie mazurka dąbrowskiego
1809
start learning
wojna z austrią
1816
start learning
utworzenie królestwa polskiego
1815
start learning
stworzenie świętego przymierza
lipiec 1830
start learning
rewolucja lipcowa
29/30 listopad 1830
start learning
powstanie listopadowe
maj 1831
start learning
bitwa pod ostrołęką
8 listopad 1831
start learning
podjęcie decyzji o poddaniu stolicy
1846
start learning
rabacja glicyjska: wybuch powstania krakowskiego
1848
start learning
wybuch rewolucji we prusach i austrii
1863
start learning
wybuch powstania styczniowego
1914-1918
start learning
pierwsza wojna światowa
1914
start learning
utworzenie polskiej organizacjhi wojskowej przez józefa piłsudzkiego
1918
start learning
odzyskanie niepodległości
1919
start learning
uchwalenie małej konstytucji
1919-1921
start learning
wojna polsko bolszewicka
1921
start learning
bitwa warszawska
1921
start learning
ustalenie granic polski
1926
start learning
konstytucja marcowa
1926
start learning
zamach mojowy na marszałaka józefa piłsudzkiego
1927
start learning
mazurek dąbrowskiego stał się polskim hymnem narowodwym
luty 1831
start learning
bitwa pod grochowem

You must sign in to write a comment