Vocabulary revision 2

 0    22 flashcards    apaznowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
hopscotch
The kids are playing hopscotch.
start learning
gra w klasy
Dzieci grają w klasy.
defamation
The newspaper was sued for defamation.
start learning
zniesławienie (kogoś), oszczerstwo
Gazeta została pozwana za zniesławienie.
Lothario literary, lothario
He has no confidence in his own abilities, except as a lothario.
start learning
rozpustnik
maverick
He's always been a maverick, making his own way.
start learning
indywidualista
On zawsze był indywidualistą, który sam sobie wyznaczał ścieżki.
slash
Stores slash prices on Black Friday.
start learning
cięcie (np. cen), obniżka, wałtownie redukować (ceny)
Sklepy gwałtownie obniżają ceny w Czarny Piątek
annulment
But if this were not a true marriage in the eyes of the church, why would she need an annulment?
start learning
anulowanie, unieważnienie
hack
The four men hacked their way out through the court house wall.
start learning
ciosać, rąbać
philanderer
Many of the great religious leaders have been the biggest philanderers.
start learning
kobieciarz, bałamut old-fashioned
wiry
He ran a hand through his wiry hair
start learning
szorstki, druciany (np. o włosach)
wiry
Gym made me look all wiry.
start learning
szczupły, ale umięśniony; silny (o osobie)
Siłownia sprawiła, że jestem szczupły, acz umięśniony.
philippic
The crazy, angry Philippic sometimes got in the way of clear perception
start learning
filipika, krytyka (publiczna wypowiedź oskarżająca kogoś o coś) literary
procrustean bed
Art historians try to force him into the Procrustean bed of theories.
start learning
łoże Prokrustowe (sytuacja zmuszająca do ulegania czemuś bez względu na okoliczności)
Pyrrhic victory
My only regret is that he didn't turn up at court to watch his Pyrrhic victory.
start learning
Pyrrusowe zwycięstwo (zwycięstwo osiągnięte zbyt wysokim kosztem)
spoonerism
Making up spoonerisms is a pleasant form of addiction.
start learning
spuneryzm, przejęzyczenie polegające na zamianie początkowych dźwięków dwóch wyrazów
obsequious
They flattered their host, some to the point of being obsequious.
start learning
służalczy, spolegliwy
acidulous
The fruits are edible and have a pleasant acidulous taste.
start learning
kwaskowaty
convivial
He'd had a little too much to drink among convivial people.
start learning
towarzyski, wesoły
hem
A hem is a folded and sewn piece of fabric on the edge.
start learning
obrębić, obrębiać, rąbek, brzeg (ubrania, tkaniny)
Rąbek to złożony i zaszyty kawałek materiału na brzegu.
debonair
Dramatic and debonair, they are gifted at earning others' confidence.
start learning
uprzejmy, elegancki, wytworny old-fashioned
camaraderie
One of the best things about the job is the camaraderie.
start learning
koleżeństwo, poczucie koleżeństwa
cortege
Eight women dressed in black walked in front of the cortege.
start learning
kondukt pogrzebowy
thereby
This church was built in 1897 and is thereby the town's oldest building.
start learning
tym samym, w ten sposób
Ten kościół został wybudowany w 1897 roku i jest tym samym najstarszym budynkiem w mieście.

You must sign in to write a comment