vocab 14,13,12,11

 0    79 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nierówność
start learning
inequality
zagadnienie
start learning
issue
presja grupy rówieśniczej
start learning
peer pressure
przestrzeń osobista
start learning
personal space
otrzymywać przez internet wiadomości zastraszające/ z pogróżkami
start learning
receive bullying messages
pedagog szkolny
start learning
school counsellor
czepiać się, dokuczać, szykanować
start learning
pick on
odpowiadać
start learning
reply
zacząć żyć w separacji
start learning
separate
partia rządząca
start learning
governing party
izby parlamentu
start learning
houses of parliament
poseł / posłanka
start learning
Member of Parliament
sondaże, badania opinii publicznej
start learning
opinion polls
system polityczny
start learning
political system
kadencja
start learning
term
włamanie
start learning
burglary
porwanie samolotu
start learning
hijacking
uprowadzenie
start learning
kidnapping
bandycki napad, rozbój
start learning
mugging
kradzież kieszonkowa
start learning
pickpocketing
kradzież w sklepie
start learning
shoplifting
działać w imieniu
start learning
act on behalf of
złodziej
start learning
a thief
świadek
start learning
a witness
skazać kogoś na karę dożywocia
start learning
sentence sb to life in prison
podpalić budynek
start learning
set fire to a building
upalny, skwarny
start learning
boiling hot
chłodny
start learning
chilly, cool
żaba
start learning
frog
pstrąg
start learning
a trout
mrówka
start learning
ant
żuk
start learning
beetle
foka
start learning
seal
dziób
start learning
a beak
płetwa
start learning
flipper
futro
start learning
fur
korzenie
start learning
roots
zamieć, zadymka, snieżyca
start learning
blizzard, snowstorm
mżawka
start learning
drizzle
powódź
start learning
a flood
gradobicie
start learning
hailstorm
lać (o deszczu)
start learning
pour
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
chronić
start learning
conserve
odpady z gospodarstw domowych
start learning
household waste
pojemnik z atramentem
start learning
ink cartridge
śmieci
start learning
litter
zabezpieczać
start learning
preserve
nadający sie do powtórnego ładowania
start learning
rechargeable
wielokrotnego użytku
start learning
reusable
ładowarka
start learning
a charger
robot odkurzający
start learning
domestic robot
gogle VR
start learning
VR headset
kręcić filmy wideo z góry
start learning
film videos from above
pomoc w pracach domowych
start learning
help with the housework
robić wysokiej jakości zdjęcia/filmy wideo
start learning
take high quality photographs / videos
skonfigurować
start learning
set up
włączyć przy użyciu wtyczki
start learning
plug in
upuścić
start learning
drop
badać, przeprowadzać badania nukowe
start learning
research
działać
start learning
run
pisać na maszynie
start learning
type
Aktualizować oprogramowanie
start learning
upgrade
napęd
start learning
drive
twardy dysk
start learning
Hard Drive
system operacyjny
start learning
operating system
przycisk zasilania, włącznika
start learning
power button
oprogramowanie
start learning
software
Połączenie bezprzewodowe
start learning
wireless connection
nagrać film na płytę
start learning
burn a film on a disc
sprawdzać swoje e-maile
start learning
check my emails
połączyć się z internetem
start learning
connect to the Internet
korzystać z internetu
start learning
go online
dane
start learning
data
baza danych
start learning
database
ograniczać np spożycie danego pokarmu
start learning
cut down on sth
poprawić swoją pamięć
start learning
improve one's memory
utrzymywać w gotowości
start learning
keep sb alert
porcje czegoś
start learning
servings of sth

You must sign in to write a comment