Vision 3.1

 0    74 flashcards    gabrysiajakonczuk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uzyskać dostęp
start learning
access
pliki / kopie zapasowe
start learning
back up files
żywotność baterii
start learning
battery life
szerokopasmowy
start learning
broadband
jakość aparatu
start learning
camera quality
ładować
start learning
charge
klikać ikonki
start learning
click on icons
zewnętrzny dysk twardy
start learning
external hard drive
pamięć wewnętrzna
start learning
internal storage
wymiary całkowite
start learning
overall dimensions
wstawić, wkleić
start learning
paste
podłączyć
do prądu
start learning
plug in
szybkość przetwarzania
start learning
processing speed
jasność ekranu
start learning
screen clarity
wyszukiwarka
start learning
search engine
portal społecznościowy
start learning
social network
usunąć z listy przyjaciół
start learning
unfriend
przesłać, wgrać dane, załadować pliki
start learning
upload
bezprzewodowa mysz
start learning
wireless mouse
zrównoważone konto
start learning
balanced account
kontekst
start learning
context
oszukać
start learning
deceive
zmyślone historie
start learning
hoax stories
zwodzić
start learning
mislead
polityczna stronniczość
start learning
political bias
analizować
start learning
analyse
analiza
start learning
analysis
projektować
start learning
design
projektant
start learning
designer
rozwijać
start learning
develop
rozwój
start learning
development
rozgryźć, jak coś zrobić
start learning
figure out how to do sth
skupić się na robieniu czegoś
start learning
focus on doing sth
wykładać
start learning
give a lecture
wynalazek
start learning
invention
poprowadzić warsztaty
start learning
lead a workshop
wytwarzać
start learning
manufacture
produkcja
start learning
manufacturing
rynek
start learning
market
zauważyć, że coś się dzieje
start learning
notice that sth happends
uczestniczyć w projekcie
start learning
participate in project
produkować
start learning
produce
produkt
start learning
product
promować
start learning
promote
badacz
start learning
researcher
przemawiać na konferencji
start learning
speak at a conference
zastanawiać się, jak coś działa
start learning
wonder how sth works
przyzwyczajony do
start learning
accustomed to
świadomy czegoś
start learning
aware of sth
ciekawy czegoś
start learning
curious about sth
obeznany z
start learning
familiar with
miejący obsesję na punkcie czegoś
start learning
obsessed with
kwalifikujący się do
start learning
qualified to
odpowiedzialny za
start learning
responsible for
odnoszący sukcesy w dziedzinie
start learning
successful at
koordynować
start learning
co-ordinate
transmitować, przesyłać
start learning
transmit
szeroko stosowany
start learning
widely used
Wydaje mi się, jakby...
start learning
It looks to me as if...
Zastanawiam się, czy to jest...
start learning
I wonder if it's...
Słuszna uwaga
start learning
That's a fair point
Teraz, kiedy o tym wspomniałeś
start learning
Well, now that you mentioned it
Nie sądzisz, że może to być inne wytłumaczenie?
start learning
Don't you think there might be another explanation?
Czy zbadałeś tło tej historii?
start learning
Did you research the background of the story?
wbudowany aparat fotograficzny
start learning
built-in camera
jakość w dobrej cenie
start learning
good value for money
być naładowaną przez wieki
o baterii
start learning
hold a charge for ages
rozdzielczość ekranu
start learning
screen resolution
przygotowywać, montować
start learning
set up
ciężki, trudny
start learning
tough
o zbyt małej mocy
start learning
under-powered
nieporęczny
start learning
fiddly
ekran dotykowy
start learning
touch screen
oszustwo
start learning
deception

You must sign in to write a comment