Useful expressions wordlist 6 - Dawid

 0    28 flashcards    klaudiacur
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Can you tell me how to get to...?
start learning
Czy możesz mi powiedzieć, jak dostać się do ...?
How can I get to
start learning
Jak mogę się dostać do
I'm looking for...
start learning
Szukam...
Is there a bank near here?
start learning
Czy w pobliżu jest bank?
Where is it exacly?
start learning
Gdzie to jest dokładnie?
Where is the...?
start learning
Gdzie jest...?
at the roundabout
start learning
na rondzie
at the traffic lights
start learning
na światłach ulicznych
go /turn left
start learning
idź / skręć w lewo
go /turn right
start learning
idź / skręć w prawo
go/walk past the bank
start learning
przejść obok banku
go straight on
start learning
idź prosto
it's on a crossroads
start learning
jest na skrzyżowaniu
it's at the end of the road
start learning
jest na końcu drogi
it's behind
start learning
jest z tyłu
it's next to
start learning
to znajduje się obok
it's opossite to
start learning
to jest na przeciwko
it's not far
start learning
to nie jest daleko
it's quite close
start learning
jest dość blisko
it's a long way to walk
start learning
to daleka droga na piechotę
it'll be on your left/ right
start learning
będzie po lewej / prawej stronie
keep going for another 100 meters
start learning
idź dalej przez kolejne 100 metrów
take the second left/ right
start learning
skręć w drugą w lewo / w prawo
Did you say turn right?
start learning
Czy powiedziałeś, że skręć w prawo?
I'm sorry. I didn't understand that.
start learning
Przepraszam. Nie zrozumiałem tego
Could you repeat that, please?
start learning
Czy mógłbyś to powtórzyć?
I'm not sure what you mean.
start learning
Nie jestem pewny co masz na myśli.
Kind / best regards
start learning
Pozdrawiam / pozdrawiam

You must sign in to write a comment