unit4 part 1

 0    83 flashcards    paulinakotylo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
roztargniony
start learning
absent-minded
dokładny, trafny
start learning
accurate
wiek dojrzewania
start learning
adolescence
adorować
start learning
adore
korzyść, przewaga
start learning
advantage
ryzykowny, śmiały
start learning
adventurous
doradzać
start learning
advise
czuły
start learning
affectionate
agresywne
start learning
aggresive
dopuszczać, pozwolić
start learning
allow
spierać się, kłócić się
start learning
argue
uczęszczać do szkoły
start learning
attend a school
atrakcyjny
start learning
attractive
straszny
start learning
awful
zachować się
start learning
behave
jagody
start learning
berries
szkoła z internatem
start learning
boarding school
urodzony
start learning
born
władczy, apodyktyczny
start learning
bossy
wychować
start learning
bring up
kariera
start learning
career
zmienić żarówkę
start learning
change a light bulb
dzieciństwo
start learning
childhood
posługi, obowiązki domowe
start learning
chores
klasa (pomieszczenie)
start learning
classroom
wyczyścić stół
start learning
clear the table
koedukacyjne
start learning
coeducational
wrócić późno
start learning
come back late
państwowa szkoła średnia (tylko bryt.)
start learning
comprehensive school
wniosek
start learning
conclusion
połączenie
start learning
connrcection
obowiązkowy, sumienny
start learning
conscientious
rozważny / bezmyślnych
start learning
considerate/inconsiderate
przekonany
start learning
convinced
przekonujący
start learning
convincing
okrutny
start learning
cruel
śliczny, uroczy
start learning
cute
Dzień szkolny, szkoła dzienna
start learning
day school
Decydującym / niezdecydowany
start learning
decisive/indecisive
delikatny
start learning
delicate
dyscyplina
start learning
descipline
przeprowadzić eksperyment
start learning
do an experiment
gotować
start learning
do the cooking
zmywać naczynia
start learning
do dishes
zmywać naczynia
start learning
do the washing up
rób odkurzanie
start learning
do the vocuuming
ekonomia
start learning
economics
inżynieria
start learning
engineering
ewolucja
start learning
evolution
Program wymiany
start learning
exchange programme
pokłócić sięcz
start learning
fall out with
Życie rodzinne
start learning
family life
płatne szkoły
start learning
fee-paying school
kobiecy
start learning
feminine
przymocować
start learning
fix
przestrzegać zasad
start learning
follow rules
zagraniczny
start learning
foreign
zapominalski
start learning
forgetful
lubiący zabawę
start learning
fun-loving
zabawny, wesoły
start learning
funny
być w dobrych stosunkach z kimś
start learning
get on with
ponury
start learning
gloomy
wyjść z przyjacielem
start learning
go out with a friend
dobry w czymś
start learning
good at sth
wyrastać z
start learning
grow out of
dorastać/rosnąć
start learning
grow up
powiesić obraz / ubrania
start learning
hang up a picture/ your clothes
pracowity
start learning
hard-working
nieszkodliwy
start learning
harmless
liceum (am.)
start learning
high school
polowanie
start learning
hunt
zidentyfikować
start learning
identify
imponować
start learning
impress
w rzeczy samej / istotnie
start learning
indeed
szkoła prywatna
start learning
independent school
inteligentny
start learning
intelligent
prasować ubrania
start learning
iron your clothes
przystąpić
start learning
join
miły / niemiły
start learning
kind/unkind
leniwy
start learning
lazy
odejść od stołu
start learning
leave the table
opiekować się
start learning
look after
patrzeć na kogoś z wyższością
start learning
look down on sb

You must sign in to write a comment