Unit 5 - Karol - Grammar

 0    19 flashcards    karixmapping
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I was wearing a leather jacket.
start learning
Nosiłem skórzaną kurtkę.
Użyj was oraz czasownika z końcówką -ing, kiedy chcesz powiedzieć o tym, co się działo w pewnym momencie w przeszłości.
He was eating
start learning
On jadł.
Użyj was oraz czasownika z końcówką -ing, kiedy chcesz powiedzieć o tym, co się działo w pewnym momencie w przeszłości.
We were watching a laser show.
start learning
My oglądaliśmy pokaz laserowy.
Użyj were oraz czasownika z końcówką -ing, kiedy chcesz powiedzieć o tym, co się działo w pewnym momencie w przeszłości.
I was not wearing a leather jacket.
start learning
Nie nosiłem skórzanej kurtki.
Użyj wasn't (=was not) oraz czasownika z końcóką - ing, kiedy chcesz zaprzeczyć, że coś się działo w pewnym momencie w przeszłości.
He wasn't eating.
start learning
On nie jadł.
Użyj wasn't (=was not) oraz czasownika z końcóką - ing, kiedy chcesz zaprzeczyć, że coś się działo w pewnym momencie w przeszłości.
We weren't watching a laser show
start learning
My nie oglądaliśmy pokazu laserowego
Użyj weren't (=were not) oraz czasownika z końcóką - ing, kiedy chcesz zaprzeczyć, że coś się działo w pewnym momencie w przeszłości.
Was I wearing a leather jacket?
start learning
Czy nosiłem skórzaną kurtkę?
Zmień kolejność wyrazów, kiedy chcesz zadać pytanie: He was eating... - Was he eating...?
Was he eating?
start learning
Czy on jadł
Zmień kolejność wyrazów, kiedy chcesz zadać pytanie: He was eating... - Was he eating...?
Were they watching a laser show?
start learning
Czy oglądali pokaz laserowy?
Zmień kolejność wyrazów, kiedy chcesz zadać pytanie: He was eating... - Was he eating...?
Yes, I was. / No, I wasn't
start learning
Tak byłem. / Nie, nie byłem
Użyj was/wasn't lub were/weren't, kiedy chcesz udzielić krótkiej odpowiedzi.
Yes, he was. / No, he wasn't
start learning
Tak był. / Nie, nie był
Użyj was/wasn't lub were/weren't, kiedy chcesz udzielić krótkiej odpowiedzi.
Yes, they were. / No, they weren't
start learning
Tak były. / Nie, nie były one
Użyj was/wasn't lub were/weren't, kiedy chcesz udzielić krótkiej odpowiedzi.
Where were you going?
start learning
Gdzie się wybierałeś?
Zacznij pytanie od Where lub When, kiedy chcesz zapytać, gdzie lub kiedy coś działo się w pewnym momencie w przeszłości.
When was she getting home?
start learning
Kiedy wracała do domu?
Zacznij pytanie od Where lub When, kiedy chcesz zapytać, gdzie lub kiedy coś działo się w pewnym momencie w przeszłości.
She was eating
start learning
Ona jadła
It was eating
start learning
Ono jadło
We were eating
start learning
My jedliśmy
They were eating
start learning
Oni jedli
You were eating
start learning
Ty jadłeś. / Wy jedlicie

You must sign in to write a comment