Unit 5 and 6

 0    68 flashcards    weronikaaleksandrowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zmieniony
start learning
altered
ilość
start learning
quantity
uszkodzony
start learning
damaged
zmienił sposób
start learning
transformed the way
miało szkodliwy wpływ na
start learning
had a detrimental effect on
zniekształcony
start learning
distorted
miał korzystny wpływ na
start learning
had a benneficial effect on
wzmocnione
start learning
enhanced
zrewolucjonizował + rzeczownik
start learning
revolutionised + noun
przełom
start learning
breakthrough
kompromis
start learning
trade-off
perspektywy
start learning
outlook
wady
start learning
drawback
awaria
start learning
breakdown
wynik
start learning
outcome
Minusem
start learning
downside
na swój wiek
start learning
for his or her age
w jego / jej najlepszym wieku
start learning
in his/ her prime
zachowuj się adekwatnie do swojego wieku!
start learning
act your age!
osiągnąć pełnoletność
start learning
come of age
niedojrzały
start learning
immature
starszy
start learning
erderly
dyskryminacja ze względu na wiek
start learning
age discrimination
dojrzałość
start learning
maturity
mają wzloty i upadki
start learning
have ups and downs
iść donikąd
start learning
going nowhere
przyjmuje jeden krok do przodu i dwa kroki w tył
start learning
taking one step forward and two steps back
biorąc jeden krok
start learning
taking one step
idzie dobrze
start learning
going well
reklama
start learning
commercial
wyskakujące okienka,
start learning
pop-ups,
marki
start learning
brands
popieram / promowania
start learning
endorse/ promote
Kampanie
start learning
campaigns
logo
start learning
logos
wpływ
start learning
influence
hasła
start learning
slogans
zimne rozmowy
start learning
cold calls
reklamować
start learning
advertise
marki
start learning
makes
dżingiel
start learning
jingle
błyskotliwy
start learning
brilliant
niejasne
start learning
obscure ones
upiorny
start learning
weird
przewidywalny
start learning
predictable
ambitny
start learning
ambitious
absurd
start learning
absurd
straszny
start learning
dreadful
nierealne
start learning
unrealistic
nie będzie w stanie
start learning
won’t be able to
nie muszę
start learning
don’t need to
powinny
start learning
are suppose to
udało się
start learning
managed to
czują się zobowiązani do
start learning
feel obliged to
robić
start learning
make
niech
start learning
let
nigdy nie wolno
start learning
never allowed to
doczekać
start learning
looking forward to
mieć mieszane uczucia w jakiejś kwestii
start learning
have mixed feelings about something
Ostatnią rzeczą, którą ochoty
start learning
the last thing you feel like doing
patrzeć na jasną stronę
start learning
look on the bright side
boję się tego
start learning
dreading it
optymistyczne, optymistyczne
start learning
upbeat, optimistic
cyniczny
start learning
cynical
ponury
start learning
gloomy
wypełnia cię optymizmem
start learning
fills you with optimism
obiecujący
start learning
promising
wypełnia cię rozpaczy
start learning
fills you with despair

You must sign in to write a comment