UNIT 5 - ALL CLEAR CZĘŚĆ II

 0    43 flashcards    bobrowskitrans
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
inwencja, kreatywność
start learning
creativity
występować w obronie praw dzieci
start learning
defend children's rights
brudny
start learning
dirty
przekazać, ofiarować (na cele dobroczynne)
start learning
donate
pedagog, wychowawca
start learning
educator
zagrożone gatunki zwierząt
start learning
endangered species/animals
założyć, utworzyć
start learning
establish
obiekty, infrastruktura
start learning
facilities
skupiać się na (czymś)
start learning
focus on
fundusze
start learning
funds
bohater
start learning
hero
bohaterka
start learning
heroine
domowe jedzenie
start learning
home-made food
poprawiać
start learning
improve
opiekowa
start learning
look after
lekarstwo
start learning
medicine
klęska żywiołowa
start learning
natural disaster
zauważyć, zdawać sobie sprawę
start learning
notice
sierociniec
start learning
orphanage
pełen pasji
start learning
passionate
biedny
start learning
poor
więzienie
start learning
a prison
zbierać pieniądze
start learning
raise money
prawdziwy, rzeczywisty
start learning
real-life
uchodźca
start learning
refugee
przypominać
start learning
remind
oclić, ratować
start learning
rescue
odpowiedzieć, zareagować
start learning
respond
jeździć konno
start learning
ride a horse
święty
start learning
saint
schronienie
start learning
shelter
pracownik socjalny
start learning
social worker
sponsor
start learning
sponsor
turniej sportowy
start learning
sports tournament
uderzyć (o katastrofie)
start learning
strike
odnoszący sukcesy
start learning
successful
wspierać
start learning
support
tajfun
start learning
typhoon
ofiara
start learning
a victim
przemoc
start learning
violence
głosować na kogoś/coś
start learning
vote for someone / something
ostrzegać
start learning
warn
bogaty
start learning
wealthy

You must sign in to write a comment