Unit 4 Praca

 0    148 flashcards    bebok6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowa
start learning
accountant
kosmetyczka
start learning
beautician
ekonomistka
start learning
economist
projektantka mody
start learning
fashion designer
stewardesa
start learning
flight attendant
prawniczka
start learning
lawyer
wykładowczyni
start learning
lecturer
górnik
start learning
miner
asystentka biura
start learning
office assistant
ratownik medyczny
start learning
paramedic
aptekarka
start learning
pharmarist
hydraulik
start learning
plumber
listonoszka / listonosz
start learning
postwoman / postman
sprzedawczyni
start learning
sales assistant
reprezentantka handlowa
start learning
sales representative
chirurg
start learning
surgeon
pracowniczka biura podróży
start learning
travel agent
kelner
start learning
waiter
kelnerka
start learning
waitress
stolarz
start learning
carpenter
dyrektor generalny
start learning
chief executive
doradczyni
start learning
counsellor
portier
start learning
doorman
portierka
start learning
portress
majster, złota rączka
start learning
handyman
dietetyczka
start learning
nutritionist
zarządzać, odpowiadać za
start learning
be in charge of
utrzymywać się z czegoś
start learning
do something for a living
zawód (wymagający kwalifikacji i doświadczenia)
start learning
profession
pracować jako
start learning
work as
pracować na (czymś)
start learning
work on
pracować pod presją
start learning
work under pressure
fizyczny
start learning
manual
wymagający kwalifikacji
start learning
skilled
męczący
start learning
tiring
bez perspektyw
start learning
dead-end
monotonny
start learning
monotonous
niewymagający, łatwy
start learning
undemanding
słabo płatny
start learning
badly-paid
premia
start learning
bonus
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects
szansa na awans
start learning
chance of promotion
koledzy z pracy
start learning
colleagues
pracować w nadgodzinach
start learning
do / work overtime
pracować na zmiany
start learning
do / work shifts
obowiązki
start learning
duties
zarobki
start learning
earnings
dostać awans
start learning
get promotion
dać awans
start learning
get a promote
dochod
start learning
income
płatny urlop
start learning
paid leave
emerytura
start learning
pension
przejść na emeryturę
start learning
retire
pensja
start learning
salary
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
podatek
start learning
tax
tymczasowy
start learning
temporary
pracować do późna
start learning
work long hours
,oejsce pracy
start learning
, work place
podróż służbowa
start learning
business trip
pracowac na nocną zmianę
start learning
do the graveyard shift
wydatki
start learning
expenses
odbyc rozmowę z szefem na temat osiągnięć i wyników pracy
start learning
have an appraisal
stawka godzinowa
start learning
hourly rate
zakres obowiązków
start learning
job description
płacić na fundusz emerytalny
start learning
pay into a pension scheme
okres próbny
start learning
probation period
dzień ustawowo wolny od pracy
start learning
public holiday
podpisać umowę
start learning
sign a contract
morale w zespole
start learning
staff morale
przejść na wcześniejszą emeryturę
start learning
take early retirement
wziąć urlop bezpłatny
start learning
take unpaid leave
roczna ocena pracownika
start learning
yearly appraisal
warunki pracy
start learning
work conditions
wolontariuszka
start learning
volunteer / charity worker
kasjerka w supermarkecie
start learning
checkout assistant
roznosiciel/ka gazet
start learning
delivery boy / delivery girl
zbieranie owoców
start learning
fruit picking
ratownik
start learning
lifeguard
praca sezonowa
start learning
seasonal work
opiekunka na obozie letnim
start learning
summer camp supervisor
przewodniczka
start learning
tour guide
płaca, dniówka
start learning
wage
ogłaszać
start learning
advertise
kandydatka
start learning
aplicant
formularz aplikacyjny
start learning
application Form
ubiegac się o pracę
start learning
apply for a job
zpstać zwolnionym w ramach redukcji etatów
start learning
be made redundant
zostać zatrudnionym
start learning
become employed
list motywacyjny
start learning
covering letter
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
załączyć
start learning
enclose
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
wypełnić
start learning
fill in
skorzysta z doradztwa zawodowego
start learning
get careers advice
zbankrutować
start learning
go bankrupt
zacząć pracować na własny rachunek
start learning
go freelance
odbyć rozmowę kwalifikacyjną
start learning
have an interview
zatrudniać
start learning
hire
dział personalny
start learning
human resources
oferta pracy
start learning
job offer
biuro pośrednictwa pracy
start learning
Jobcentre
prowadzic rejestr
start learning
keep a record
brak doświadczenia
start learning
lack of experience
bez pracy
start learning
out of work
stanowisko, posada
start learning
post
rekrutacja
start learning
recruitment
złożyć rezygnację
start learning
resign
prowadzić własną firmę
start learning
run your own business
samozatrudniony
start learning
self-employed
lista najważniejszych kandydatów
start learning
short list
oferty pracy (rubryka w gazecie)
start learning
situations vacant
podjąć pracę
start learning
take up a job
aktualny
start learning
up-to-date
wolne stanowisko wakat
start learning
vacancy
załączyć CV
start learning
attach a CV
sprawdzać informacje o firmie
start learning
check out a company
przejść wewnetrzne szkolenie
start learning
get in-house training
zostać zwolnionym
start learning
get sacked
wręczyć wymówienie
start learning
hand in your notice
przekazać informacje
start learning
hand over information
mieć procedure skladania informacji
start learning
hace a complaints procedure
zapisać się do związku zawodowego
start learning
join a union
zarejestować się jako bezrobotny
start learning
sign on (the dole)
przyjąć, zatrudnić
start learning
take on
przejąć obowiązki od kogoś
start learning
take over from someone
objąć stanowisko
start learning
take up a position
sprawdzić referencje kandydata
start learning
take up a reference
mieć elastyczne godziny pracy
start learning
work flextime
w którymś momencie
start learning
at some point
konsultowac się
start learning
consult
przucić, przerwać
start learning
drop out of
zrzędliwy
start learning
grumpy
spadek
start learning
inheritance
wprowadzić produkt na rynek
start learning
launch
dochodowy (zawód)
start learning
money-making
podsumować
start learning
summarise
zaraźliwy
start learning
contagious
poświęcić się (czemuś)
start learning
devote oneself to
robić cos w kwestiach zawodowych
start learning
do something workwise
pojawić się
start learning
emerge
pasować do siebie, iść ze sobą w parze
start learning
go together
przetrwać, utrzymac się
start learning
last long
trafić na czołówki gazet
start learning
make the headlines
dbający tylko o pieniądze
start learning
money-minded
zastosować coś w praktyce
start learning
put something into practice

You must sign in to write a comment