unit 4 key cos

 0    24 flashcards    doriangorniak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Kiedy jest następny do...?
start learning
When's the next to ...?
o której godzinie przyjeżdża?
start learning
what time does it get in?
czy jest to kurs bezpośredni?
start learning
Is that direct?
następny odjeżdża o...
start learning
the next one leaves at...
musi się pan/pani przesiąść w...
start learning
you have to change at...
czy mogę w czymś pomóc?
start learning
is there anything i can do for you?
zastanawialem się czy...
start learning
I was wondering if...
czy moze mi pan podać
start learning
could you give me
może mi pan powiedzieć czy...?
start learning
can you tell me if ...?
tak, proszę bardzo.
start learning
Yes, here we are.
czy muszę rezerwować miejsce?
start learning
Do i need to book it?
piszę, aby...
start learning
I'm just writing to...
będziemy mieli czas wolny...
start learning
We'll be free...
to zależy od ciebie
start learning
it's up to you
przypuszczam, ze ostatecznie pójdziemy do
start learning
I expect we'll end up...
może moglibyśmy...
start learning
maybe we could...
czy możesz mi przypomnieć?
start learning
Can you remind me?
o której godzinie odjeżdża następny autokar?
start learning
What time does the next coach leave?
z którego peronu odjeżdża?
start learning
what bay does it leave from?
poproszę bilet w jedną strone / powrotny
start learning
a single /return to, please.
kiedy pan/pani wraca?
start learning
When are you coming back?
o której godzinie przyjeżdża?
start learning
what time does it get in?
czy muszę sie przesiadać?
start learning
Do I have to change?
o której godzinie odjeżdża następny autokar?
start learning
What time does the next coach leave?

You must sign in to write a comment