Unit 4 Fiszkoteka vocab RETAKE

 0    9 flashcards    magdalenaczuba
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Mój nauczyciel dał mi zadanie z matematyki. Zrobiłam je błyskawicznie.
start learning
My teacher gave me a math task. I did it in no time.
Powiedziała mi, że Sarah będzie na imprezie, ale nie wiedziałam tego na pewno.
start learning
She told me Sarah would be at the party, but I did not know that for a fact.
Sądzę, że on Ci zdecydowanie odpowie.
start learning
I reckon he will definitely answer you.
Czy możesz mi pomóc? Jak najbardziej.
start learning
Can you help me? By all means.
Moja córka była nieobecna w szkole z powodu choroby.
start learning
My daughter was absent from school due to illness.
Nie mam za dużo pieniędzy, więc pooglądam tylko wystawy.
start learning
I do not have too much money, so I'll just do window shopping.
Jest dużo zapotrzebowanie na lekarzy.
start learning
There is high demand for doctors.
Myślałam, że stało się coś złego, ale to był tylko nieszczęśliwy przypadek.
start learning
I thought something bad happened but it was just a mishap.
Planowałam podzielić pracę, by nie robić wszystkiego natychmiast.
start learning
I meant to split my work so I would not do everything at once.

You must sign in to write a comment