Unit 12 Technologia

 0    122 flashcards    bebok6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
anatom
start learning
anatomist
archeolog
start learning
an archaeologist
astronom
start learning
astronomer
biolożka
start learning
biologist
chemiczka
start learning
chemist
ekolog
start learning
ecologist
genetyk
start learning
a geneticist
geolog
start learning
geologist
językoznawca
start learning
linguist
meteorolog
start learning
a meteorologist
oceanograf
start learning
oceanographer
fizyk
start learning
a physicist
socjolog
start learning
sociologist
statystyk
start learning
Statistician
antena
start learning
an aerial
klimatyzacja
start learning
air-condition
lornetka
start learning
binoculars
czajnik bezprzewodowy
start learning
cordless kettle
urządzenie
start learning
device
cyfrowy aparat fotograficzny
start learning
Digital Camera
silnik
start learning
an engine
gadżet
start learning
a gadget
suszarka do włosów
start learning
a hair dryer
mieć wpływ na
start learning
have an influence on
żarówka
start learning
light bulb
kuchenka mikrofalowa
start learning
microwave oven
kserokopiarka
start learning
photocopier
dania gotowe
start learning
ready-cooked meals
pilot, zdalne sterowanie
start learning
remote control
nawigacja satelitarna
start learning
satnav
odkurzacz
start learning
a vacuum cleaner
pralka
start learning
a washing machine
technologia komunikacji bezprzewodowej
start learning
wireless technology
przeprowadzić eksperyment
start learning
carry out / conduct an experiment
opracować, rozwinąć (się)
start learning
develop
wynaleźć / wynalazek
start learning
invent / invention
prowadzić dokumentację (czegoś)
start learning
keep records (of)
dokonać odkrycia
start learning
to make a discovery
przewidzieć / przewidywanie
start learning
predict / prediction
dojść do wniosku
start learning
reach conclusion
specjalizować się w
start learning
specialize in
dane statystyczne
start learning
statistical data
sondaż / przeprowadzić sondaż
start learning
survey
analizować / analiza
start learning
analyse / analysis
sklonować komórkę
start learning
clone a cell
sporządzać statystyki
start learning
compile statistics
opracować lek na
start learning
davelop a cure for
diagnozować / diagnoza
start learning
diagnose / diagnosis
oszacować
start learning
estimate
dowody
start learning
evidence
prognozować pogodę
start learning
forecast the weather
stawiać hipotezę / hipoteza
start learning
hypothesise / hypothesis
badać / badanie
start learning
investigate / investigation
odserwować / obserwacja
start learning
observe / observation
udowodnić / dowód
start learning
prove / proof
zarejestrować wynalazek
start learning
Register invention
złożyć sprawozdanie z wyników
start learning
report your findings
wybrać numer
start learning
dial a number
wymienić żarówkę
start learning
replace the light bulb
włączyć alarm antywłamaniowy
start learning
set the burglar alarm
regulować
start learning
adjust
wyrzucać stare baterie
start learning
dispose of old batteries
wkład z tuszem do drukarki
start learning
ink cartridge
udłączyć (od źródła zasilania)
start learning
unplug
sprawdzić w instrukcji obsługi
start learning
refer to the manual
gniazdko elektryczne
start learning
socket
sporządzić kopię zapasową plików
start learning
back up files
baza danych
start learning
database
przeciągnąć
start learning
drag
pamięć USB
start learning
flash drive
przesłać e-mail dalej
start learning
forward an email
twardy dysk
start learning
Hard Drive
zalogować się na stronie internetowej
start learning
log on to the website
głośnik
start learning
loudspeaker
karta pamięci
start learning
memory card
podkładka pod mysz
start learning
mouse pad
wyłączyć komputer
start learning
shut down a computer
portal społecznościowy
start learning
social networking site
uruchomić komputer
start learning
to start the computer
wstawić tabelę
start learning
insert a table
pisanie SMS-ów przy użyciu autokorekty
start learning
predictive texting
arkusz kalkulacjny
start learning
spreadsheet
edycja i formatowanie tekstów
start learning
word processing
wytłuszczone
start learning
bold
punktor
start learning
bullet
podświetlić, wyróżnić
start learning
highlight
kursywa
start learning
italics
podkreślić
start learning
underline
wielkie / małe litery
start learning
uppercase / lowercase
zawiesić się, paść (o komputerze)
start learning
crash
komunikat o błędzie
start learning
error message
zawiesić się
start learning
freeze
przerwa w dostawie prądu
start learning
power cut
zrestartowaćkomputer
start learning
reboot a computer
wyczerpac się (o bateriach)
start learning
run down
skonfigurować komputer
start learning
set up a PC
załącznik
start learning
an attachment
odbić (wiadomość e-mail)
start learning
bounce back
sprzęt komputerowy
start learning
hardware
krazież tożsamości
start learning
identity fraud
oprogramowanie
start learning
software
być na bieżąco
start learning
be up-to-date
być wartym swojej ceny
start learning
be the best value for money
programy telewizyjne w internecie
start learning
catch-up TV
nieustanny brak czasu
start learning
constant lack of time
odległa przyszłość
start learning
distant future
elektroniczna tablica ogłoszeń
start learning
electronice noticeboard
interaktywna wystawa
start learning
Interactive exhibition
punktualnie
start learning
sharp
przejąć
start learning
take over
okazać się
start learning
turn out
postęp
start learning
advancement
złagodzić ból
start learning
allevite pain
zmienić, zmodyfikować
start learning
alter
wymyślić, wpaść na
start learning
come up with
zrozumiały
start learning
comprehensible
przełomowa operacja chirurgiczna
start learning
cutting-edge surgery
przedstawić wgląd (w coś)
start learning
offer an insight into (something)
wyrazić zaniepokojenie
start learning
raise concerns
powstrzymać
start learning
restrain
ostra migrena
start learning
Acute / severe migraine
początek (czegoś)
start learning
the onset of

You must sign in to write a comment