umowa sprzedaży

 0    25 flashcards    agnieszkapj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
montaż
start learning
assembly
sporządzony
start learning
drawn up
cena jest stała
start learning
the Price is fixed
są wskazane
start learning
are indicated
załadowany na ciężarówkę
start learning
loaded on truck
na podstawie faktury sprzedawcy
start learning
based on seller invoice
dni bankowe
start learning
banking days
protokół realizacji usługi
start learning
protocol od service fulfilment
ostatecznie, w końcu
start learning
ultimately, eventually
3 dni wcześniej
start learning
3 Days prior
stocznia sprzedawcy
start learning
sellers yard
stan zdemontowany
start learning
dismantled condition
całkowita lub konstruktywna całkowita strata
start learning
a total or constructive total loss
nieważne
start learning
null and void
w takim przypadku
start learning
in which case
częściowe płatności
start learning
partial payments
zwrócona płatność
start learning
reimbursed payment
dodatkowe odszkodowanie
start learning
additional compensation
wystawić gwarancję
start learning
issue A warranty
ciężar hipoteczny
start learning
encumbrance
upokorzyć kogoś
start learning
idemnify somebody
rekompensata za straty
start learning
compensation for his losses
wszystkie wydatki
start learning
all expenses
który stanowi integralną część
start learning
which constitues an integral part
być przygotowanym pod bezpośrednim nadzorem
start learning
be prepared under direct supervisions

You must sign in to write a comment