Układ Odpornościowy

 0    58 flashcards    dzieedziic
print play test yourself
 
Question Answer
antygen
start learning
białko lub polisacharyd występujące na powierzchni mikroorganizmu chorobotwórczego zdolne do wywołania odpowiedzi immunologicznej
grasica
start learning
miejsce dojrzewania limfocytów T oraz eliminacji tych nieprawidłowo wykształconych
szpik kostny czerwony
start learning
miejsce wytwarzania wszystkich limfocytów, dojrzewania limfocytów B, usuwania nieprawidłowo wykształconych limfocytów
migdałki
start learning
miejsce zatrzymywania i namnażania się linfocytów, ochrona przez zakażeniami drogą pokarmową i oddechową
węzły chłonne
start learning
filtracja limfy, zatrzymywanie patogenów, namnażanie limfocytów B i T, wytwarzanie przeciwciał przez limf. B
śledziona
start learning
wytwarzanie limfocytów, udział w fagocytozie i niszczeniu zużytych leukoctów i płytek krwi
kępki Peyera
start learning
reakcje przeciw patogenom w jelicie cienkim, uczestnictwo w powstawaniu tolerancji na antygeny pokarmowe i florę bakteryjną
kompetencja immunologiczna
start learning
zdolność limfocytów do odpowiedzi immunologicznej
dojrzewanie limfocytów
start learning
nabywanie kompetencji immunologicznej (tworzenie na powierzchni limfocytów receptorów rozpoznających antygeny)
limfocyty B
start learning
wytwarzanie przeciwciał
limfocyty T
start learning
rozpoznawanie antygenów, regulacja reakcji obronnej, niszczenie patogenów,
limfocyty Tc
start learning
cytotoksyczne, rozpoznawanie komórek z obcym antygenem i niszczenie ich
limfocyty Ts
start learning
supresorowe, hamowanie reakcji obronnych, ochrona przed autoagresją
autoagresja
start learning
odpowiedź immunologiczna prowadząca do uszkodzeń własnych tkanek
limfocyty Th
start learning
wzmacnianie odpowiedzi immunologicznej
komórki NK
start learning
natural killers, zdolność do niszczenia innych komórek organizmu
makrofagi
start learning
powstają z monocytów, fagocytują patogeny
granulocyty
start learning
obojętno- i kwasochłonne biorą udział w fagocytozie; zasadochłonne magazynują i wydzielają histaminę
mastocyty
start learning
komórki tuczne, komórki tkanki łącznej w różnych narządach, wytwarzają i gromadzą histaminę
komórki prezentujące antygeny (APC)
start learning
limfocyty B, makrofagi, komórki dendryczne
APC działanie
start learning
pochłaniają antygeny, dzielą je za pomocą enzymów na fragmenty i umieszczają na swojej powierzchni (dzięki czemu limfocyty T je rozpoznają)
przeciwciała
start learning
immunoglobuliny, białka wydzielane przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzane przez limf. B) w odpowiedzi na kontakt z antygenami, mają zdolność reagowania przeciwko nim
IgG
start learning
we krwi i tkankach, przenikają przez łożysko, główne przeciwciała w reakcji odpornościowej
IgA
start learning
w wydzielinach błon śluzowych, obrona w miejscu występowania
IgM
start learning
na powierzchni limf. B i we krwi, wydzielane w pierwszych stadiach reakcji odpornościowej organizmu, eliminują patogeny przed wytworzeniem odpowiedniej ilości IgG
IgD
start learning
na powierzchni limf. B, biorą udział w ich różnicowaniu
IgE
start learning
w tkankach, powoduja uwalnianie histaminy z komórek tucznych, uczestniczą w zwalczaniu pasożytów i w reakcjach alergicznych
układ dopełniacza
start learning
zespół ok. 30 enzymów osocza krwi, wspomaga przeciwciała w zwalczaniu infekcji
cytokiny
start learning
peptydy lub białka wytwarzane i wydzielane przez komórki układu odpornościowego, (interleukiny, interferony, chemokiny)
interleukiny
start learning
przekazują informacje między leukocytami
interferony
start learning
zaanagżowane w ochronę przeciwwirusową
chemokiny
start learning
powodują przemieszczanie leukocytów do miejsca zakażenia
odporność nieswoista
start learning
wrodzona; naturalne bariery ochronne + komórki NK i żerne + cząsteczki biorące udział w reakcjach odpornościowych (niektóre białka)
lizozym
start learning
białko o działaniu bakteriobójczym
odporość swoista
start learning
nabyta; limfocyty T + limfocyty B + przeciwciała
pierwsza linia obrony
start learning
mechanizm odporności nieswoistej; skóra, błony śluzowe, substancje balteriobójcze, kaszel, kichanie, wymioty, biegunka
druga linia obrony
start learning
mechanizm odporności nieswoistej; granulocyty, monocyty, komórki NK, interferony, układ dopełniacza
trzecia linia obrony
start learning
mechanizmy odporności swoistej; limfocyty T i B
odpowiedź typu humoralnego
start learning
biorą w niej udział przeciwciała obecne we krwi, limfie i płynach tkankowych oraz na powierzchni komórek
odpowiedź typu komórkowego
start learning
z antygenami reagują bezpośrednio limfocyty T
selekcja klonalna
start learning
proces wyboru i namnażania określonego limfocytu
komórki plazmatyczne
start learning
powstają w wyniku pobudzenia limfocytów B, które dzielą się i różnicują
komórki pamięci
start learning
komórki powstałe z limfocytów B i T po pierwszym kontakcie z danym antygenem, pozwalają na szybszą i efektywniejszą odpiwiedź immunologiczną przy ponownym kontakcie z antygenem
reakcja zapalna
start learning
mechanizm odporności nieswoistej, wytwarzanie wielu białek przez komórki różnych tkanek i uwalnianie przez bazofile i komórki tuczne substancji (m.in. histaminy i prostaglandyn) w odpowiedzi na infekcję lub uraz
główny układ zgodności tkankowej (MHC)
start learning
w jego skład wchodzą autoantygeny (antygeny własne organizmu)
zgodność tkankowa
start learning
jak największe podobieństwo antygenów dawcy i biorcy
odporność czynna
start learning
uzyskana po szczepieniu lub przebytej chorobie (jest samodzielnie wytworzona przez organizm)
odporność bierna
start learning
usyskana przez wprowadzenie do organizmu gotowych przeciwciał (podanie surowicy, przez łożysko, z mlekiem matki)
surowica odpornościowa
start learning
płynna część krwi zawierająca dużą ilość przeciwciał skierowanych przeciw określonym antygenom
immunologia
start learning
nauka o odporności
autoagresja
start learning
reakcja odpornościowa przeciw tkankom własnego organizmu
anemia hemolityczna
start learning
choroba autoimmunizacyjna, przeciwciała atakują erytrocyty doprowadzając do ich lizy
miastenia
start learning
przeciwciała atakują receptory komórek mięśniowych odbierających impuls nerwowy, co blokuke skurcz mięśni
cukrzyca typu I
start learning
limfocyty T niszczą komórki trzustki wytwarzające insulinę
stwardnienie rozsiane
start learning
limfocyty T atakują osłonki mielinowe otaczające komórki nerwowe w mózgowiu i rdzeniu nerwowym
alergen
start learning
antygeny łagodne, nieszkodliwe dla osób zdrowych, na które osoba uczulona silnie reaguje (odpowiedź immunologiczna)
reakcja anafilaktyczna
start learning
uogólniona odpowiedź alergiczna niebezpieczna dla życia, gdy alergen dostanie się do krwioobiegu
leki immunosupresyjne
start learning
osłabiają swoiste reakcje odpornościowe organizmu

You must sign in to write a comment