Układ Nerwowy

 0    107 flashcards    dzieedziic
print play test yourself
 
Question Answer
neuron
start learning
podstawowa jednostka anatomiczna i czynnościowa układu nerwowego
komórki glejowe (funkcja)
start learning
podporowa i odżywcza w stosunku do neuronów
układ ośrodkowy
start learning
mózgowie, rdzeń kręgowy
układ obwodowy
start learning
nerwy czaszkowe i rdzeniowe, zwoje nerwowe, receptory
receptor
start learning
zakończenie nerwowe odbierające bodziec
perykarion
start learning
ciało komórki nerwowej
tigroid
start learning
siateczka śródplazmatyczna szorstka w komórce nerwowej
węzły (przewężenia Ranviera)
start learning
przerwy między segmentami osłonki mielinowej
akson
start learning
długa wypustka, przewodzi impulsy od ciała komórki do swojego zakończenia
neurofibryle
start learning
białkowe włókienka uczestniczące w transporcie wewnątrzkomórkowym
dendryty
start learning
krótsze wypustki, przewodzą impuls do ciała komórki nerwowej
kolbka końcowa
start learning
zakończenie aksonu
lemocyty
start learning
długie spłaszczone komórki tworzące osłonki wokół włókien nerwowych
astrocyty
start learning
udział w transporcie substancji, funkcja podporowa, udział w pourazowej naprawie tkanki nerwowej
neuron czuciowy
start learning
receptor -> ośrodkowy układ nerwowy
neuron ruchowy
start learning
ośrodkowy układ nerwowy -> narząd wykonawczy (efektor)
interneurony
start learning
pośredniczą między neuronami czuciowymi a ruchowymi
pobudliwoś komórek nerwowych
start learning
pod wpływem bodźca mogą przechodzić ze stanu spoczynku do stanu pobudzenia
polaryzacja błony
start learning
powodowana różnicą w ilości ładunków po obu stronach błony
pompa sodowo-potasowa
start learning
utrzymuje błonę w stanie polaryzacji
bodziec progowy
start learning
najsłabszy bodziec zdolny wywołać stan pobudzenia w komórce
potencjał czynnościowy
start learning
bardzo szybka zmiana ładunków pomiędzy powierzchnią włókna a jego wnętrzem
impuls nerwowy
start learning
przesuwająca się fala depolaryzacji
okres refrakcji
start learning
czas potrzebny do ponownego spolaryzowania komórki nerwowej
synapsa
start learning
wyspecjalizowane połączenie, w którym zakończenie aksonu kontaktuje się z inną komórką
synapsa elektryczna
start learning
połączenie szczelinowe, bardzo szybkie przewodzenie impulsu
synapsa chemiczna
start learning
większa szczelina między komórkami, udział neuroprzekaźników, opóźnienia w przepływie impulsu
fazy przewodzenia impulsu
start learning
polaryzacja, depolaryzacja, repolaryzacja
neuroprzekaźniki pobudzające
start learning
acetyloholina, noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, histamina
neuroprzekaźniki hamujące
start learning
kwas GABA, glicyna
podział rozwojowy mózgowia
start learning
kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie wtórne, rdzeń przedłużony
podział kliniczny mózgu
start learning
mózg, pień mózgu, móżdżek
ciało modzelowate
start learning
łączy dwie półkule mózgu
kora mózgu
start learning
istota szara
drogi nerwowe
start learning
istota biała
podwzgórze
start learning
w międzymózgowiu, ośrodki czynności wegetatywnych, funkcja wydzielnicza (nadrzędna do układu dokrewnego)
liberyny
start learning
substancje hormonalne podwzgórza pobudzające działanie przysadki
statyny
start learning
substancje jormonalne podwzgórza hamujące działanie przysadki
śródmózgowie
start learning
ośrodki reakcji wzrokowych (np. zmiana średnicy źrenicy), słuchowych (odwracanie do źródła dźwięku), miejsce koordynacji ruchów mimowolnych i szybkich
robak
start learning
łączy dwie półkule móżdżku
móżdżek
start learning
utrzymanie odpowiedniego napięcia mięśni, koordynacja ruchów
kora ruchowa
start learning
tylna część płata czołowego
kora czuciowa
start learning
płat ciemieniowy
kora wzrokowa
start learning
płat potyliczny
kora słuchowa
start learning
płat skroniowy
kora kojarzeniowa
start learning
wszystkie płaty
most
start learning
pośredniczy w przepływie informacji między mózgiem, móżdżkiem i rdzeniem przedłużonym
układ limbiczny
start learning
odpowiada za zachowania i emocje, ma znaczenie w motywacji, zachowaniach seksualnych, reguluje stan snu i czywania, kontroluje pobieranie pokarmu
hipokamp
start learning
tworzenie i odtwarzanie pamięci długotrwałej, udział w procesie uczenia się, rozpoznawanie nowości
zakręt hipokampa
start learning
tworzenie i odtwarzanie pamięci przestrzennej
ciało migdałowate
start learning
analiza emocjonalnych aspektów doświadczeń i wysyłanie sygnału o niebezpieczeństwie, kontrola emocji i zachowań seksualnych
ciało suteczkowate
start learning
proces zapamiętywania informacji
część podwzgórza
start learning
udział w kierowaniu zachowaniem, regulowanie reakcji obronnych, zachowań seksualnych, przyjmowania pokarmu
zakręt obręczy
start learning
ocena zachowań, tworzenie i odtwarzanie pamięci emocjonalnej
sklepienie
start learning
przekazywanie sygnałów między hipokampem a podwzgórzem
część wzgórza
start learning
kontrola stanu czuwania i snu, udział w procesach zapamiętywania i uczenia się
rdzeń przedłużony
start learning
ośrodki nerwowe (skupienia istoty szarej) czynności odruchowych, ośrodek oddechowy, naczynioruchowy, regulacji czynności serca
rdzeń kręgowy
start learning
w środku istota szara, na zewnątrz biała, przewodzi impulsy z mózgowia do narządów wykonawczych i spowrotem, uczestniczny w odruchach bezwarunkowych
płyn mózgowo-rdzeniowy
start learning
przesącz osocza krwi w sieci naczyń włosowatych
opona twarda
start learning
zewnętrzna warstwa zrośnięta z okostną, wewnętrzna z oponą pajęczą; pomiędzy warstwami zatoki żylne
opona pajęcza
start learning
najcieńsza z opon, pod nią jama podpajęczynówkowa wypełniona płynem mózgowo-rdzeniowym
opona miękka
start learning
przylega bezpośrednio do mógowia, zawiera liczne naczynia tętnicze i żylne
ziarnistości pajęczynówki
start learning
wybrzuszenia wnikające do zatok żylnych, odgrywają ważną rolę we wchłanianiu płynu mózgowo-rdzeniowego do krwi
zatoka żylna
start learning
ważna rola w chłodzeniu mózgu
obwodowy układ nerwowy
start learning
12 par nerwów czaszkowych, 31 par nerwów rdzeniowych
zwój
start learning
skupienie ciał komórek nerwowych poza ośrodkowym układem nerwowym
układ autonomiczny
start learning
reguluje prace narządów wewnętrznych
III, VII, IX, X nerw czaszkowy
start learning
zawierają włókna układu automomicznego
nerw I
start learning
węchowy
nerw II
start learning
wzrokowy
nerw III
start learning
okoruchowy
nerw IV
start learning
bloczkowy
nerw V
start learning
trójdzielny (oczny, szczękowy, żuchwowy)
nerw VI
start learning
bloczkowy
nerw VII
start learning
twarzowy
nerw VIII
start learning
przedsionkowo-ślimakowy
nerw IX
start learning
językowo-gardłowy
nerw X
start learning
błędny
nerw XI
start learning
dodatkowy
nerw XII
start learning
podjęzykowy
odruch
start learning
szybka automatyczna reakcja organizmu na bodziec z wnętrza organizmu lub z zewnątrz
łuk odruchowy
start learning
droga od receptora do efektora
droga aferentna
start learning
dośrodkowa (receptor -> ośrodkowy un)
droga eferentna
start learning
odśrodkowa (ośrodek -> narząd wykonawczy)
odruchy bezwarunkowe
start learning
bez udziału kory mózgowej, dziedziczone
odruch warunkowy
start learning
wymaga zaangażowania ośrodków mózgu, nie jest dziedziczony
odruchy zachowawcze
start learning
niezbędne do utrzymania życia
odruchy obronne
start learning
wywołane działaniem czynników szkodliwych
pamięć sensoryczna
start learning
duża pojemność, ultrakrótka, informacje odebrane za pomocą zmysłów
pamięć krótkotrwała
start learning
operacyjna, niewielka pojemność, przechowywanie informacji na dłużej wymaga powtarzania
pamięć długotrwała
start learning
praktycznie nieograniczona pojemność
somatyczny układ nerwowy
start learning
odbiera bodźce ze środowiska zewnętrznego i kieruje wykonywanie ruchów świadomych
autonomiczny układ nerwowy
start learning
odbiera bodźce z wnętrza ciała, reguluje prace narządów wewnętrznych
część ośrodkowa układu współczulnego
start learning
w rogach bocznych istoty szarej w rdzeniu kręgowych od 8 kręgu piersiowego do 3 lędźwiowego, wychodzą stąd przedzwojowe włókna nerwowe
pnie współczulne (układ współczulny)
start learning
zwoje nerwowe leżące przykręgowo, wzdłuż kręgosłupa
część obwodowa układu współczulnego
start learning
włókna zazwojowe
układ przywspółczulny
start learning
działa w stanach relaksu, pobudza prace narządów wewnętrznych, umożliwia wydalanie i rozmnażanie się
układ współczulny
start learning
przygotowanie organizmu do wysiłku fizycznego, walki, zwiększenie ilości tlenu i glukozy we krwi, zwiększona aktywność mózgu i narządów zmysłów
agorafobia
start learning
lęk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni
układ nagrody
start learning
związany z zaspokajaniem potrzeb organizmu jakim towarzyszą pozytywne emocje
układ kary
start learning
unikanie czynników uważanych za szkodliwe, wyzwala negatywne emocje i odczucia
stwardnienie rozsiane
start learning
zanikanie osłonki mielinowej, głównie w rdzeniu kręgowym
choroba Parkinsona
start learning
uszkodzenie komórek nerwowych śródmózgowia (niedobór dopaminy)
choroba Alzheimera
start learning
zanik kory mózgowej
padaczka
start learning
nieprawidłowe wyładowania grup neuronów w mózgu
sen wolnofalowy (NREM)
start learning
zmniejszenie tętna, obniżenie ciśnienia, temperatury, rozkurcz mięśni, przyspieszenie procesów gojenia
sen paradoksalny (REM)
start learning
mniejsza regularność pracy serca i oddechu, zwiększenie przepływu krwi przez mózg, gwałtowne ruchy gałek ocznych, sny

You must sign in to write a comment