Układ moczowy

 0    95 flashcards    kirjava
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Skład nerek
start learning
nefrony (miąższ), tkanka śródmiąższowa, tkanka łączna właściwa luźna, naczynia krwionośne i limfatyczne
elementy strukturalne nefronu
start learning
kłębuszki nerkowe, kanaliki proksymalne (cewki kręte Irz., odc. grube ra. zst. pętli Henlego), Kanaliki pośrednie (cz. cienka p. Henl), Kanaliki dystalne (odc. grub. ram. wstęp. p. henl; cewki kręte II rz)
Odcinki odprowadzające mocz wewnatrznerkowe
start learning
cewki zbiorcze i przewody brodawkowe, kielichy nerkowe mniejsze i większe, miedniczka nerkowa
Odcinki odprowadzające mocz zewnatrznerkowe
start learning
moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa
Zadania układu moczowego
start learning
wytwarzanie i wydalanie moczu (toksycznych metabolitów), utrzymywanie homeostazy (skąłd i ciśnienie osmotyczne płynów ustrojowych, produkcja hormonów)
Skład układu moczowego
start learning
nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa
Z jakich listków wywodzi się układ moczowy?
start learning
mezoderma i entoderma
Z czego wywodzą się nerki?
start learning
Z pasma środkowego komórek mezodermy
Z czego rozwija się zawiązek nerkotwórczy i czego jest on źródłem?
start learning
Z 31 oraz 32 pary nefrotomów zanercza i jest źródłem kanalików nerkowych
Z czego powstaje zawiązek moczowodowy?
start learning
z nefrotomów śródnercza
Co rozwija się z związka moczowodowego? 5
start learning
1. cewki zbiorcze, 2. przewody brodawkowe, 3. kielichy nerkowe, 4. miednicze nerkowe, 5. moczowody
Z czego rozwija się pęcherz moczowy oraz cewka moczowa?
start learning
Z końcowego odcinka jelita ogonowego rozwijającego się z zawiązka endodermalnego
Jak w stosunku do otrzewnej położone są nerki?
start learning
Zaotrzewnowo
Kształt nerki
start learning
fasolowaty, we wnęce nerwy, tętnice, żyły i moczowody
Osłonki nerki
start learning
torebka z tkanki łącznej włóknistej, torebka tłuszczowa
Co składa się na zrąb nerki? 4
start learning
1. tkanka łączna właściwa luźna, 2. tkanka śródmiąższowa, 3. naczynia krwionośne i limfatyczne, 4. miąższ nerki - nefronów
Co znajduje się w korze nerki?
start learning
1. odcinki kręte nefronów = labirynty kory, 2. ciałka nerkowe
Słupy nerkowe
start learning
Fragmenty kory wnikające pomiędzy piramidy nerkowe rdzenia
Krótkowzroczność
start learning
Zaburzenie, gdy siatkówka nie jest styczna do płaszczyzny ogniskowej oka nieakomodującego, konkretnie - gdy ognisko obrazowe znajduje się przed siatkówką
Z czego składa się rdzeń nerki?
start learning
równolegle układające się 1. pętle Henlego, 2. przewody zbiorcze - tworzą razem piramidy nerkowe
Ile jest piramid nerkowych?
start learning
8-18
Opis piramidy nerkowej
start learning
Szczyt skierowany do miedniczki nerkowej, tworząc brodawkę nerkową; boki i podstawa stykają się z korą; na powierzchni 25 otworów (ujścia cewek zbiorczych)
Nefron (definicja, liczba)
start learning
podstawowa jednostka strukturalna i czynnościowa nerki; 1-3 milionów
Odcinki nefronu
start learning
kłębuszek nerkowy -> kanalik kręty I rzędu -> pętla Henlego (ramię zstępujące i wstępujące) -> kanalik kręty II rzedu
Co jest kryterium podziału nefronów?
start learning
Długość pętli Henlego
Cechy nefronów korowych (4)
start learning
1. krótka pętla, 2. pętla zagina się w połowie warstwy rdzennej, 3. część cienka pętli to jedynie krótki odcinek lub go nie ma; 4. ciałka nerkowe w zewnętrznej warstwie kory
Cechy nefronów przyrdzeniowych (3); liczebność
start learning
1. długa pętla, 2. pętla zagina się w okolicy przybrodawkowej; ciałka w strefie kory graniczącej z rdzeniem; ok. 20% nefronów
Funkcja nefronów
start learning
wytwarzanie moczu pierwotnego i przemiana go w mocz ostateczny
Jaką średnicę i kształt ma kłebuszek nerkowe?
start learning
ok. 200 mikrometrów, kształt kulisty.
Co składa się na kłebuszek nerkowy?
start learning
Kłebuszek naczyniowy i torebka Bowmana zbudowana z blaszki trzewnej i blaszki ściennej.
Blaszka trzewna torebki Bowmana
start learning
pokrywa od zewnątrz naczynia włoskowate i leży na błonie podstawnej śródbłonka naczyń
Blaszka ścienna torebki Bowmana
start learning
Składa się z nabłonka jednowarstwowego płaskiego spoczywającego na błonie podstawnej i otacza całe ciałko nerkowe
Jama torebki kłębka
start learning
przestrzeń moczowa, do której spływa przefiltrowany izoosmotyczny mocz
Bieguny ciałka nerkowego
start learning
Górny - naczyniowy i dolny - moczowy
Biegun naczyniowy
start learning
miejsce wejścia tętniczki doprowadzającej, sieć dziwna i wyjście tętniczki odprowadzającej;
Sieć dziwna
start learning
tętniczka doprowadzająca o większej średnicy przechodzi w sieć naczyń włosowatych tworzących pętle i ponownie zlewa w tętniczkę odprowadzającą o mniejszej średnicy (siła filtracji!)
Biegun moczowy
start learning
Miejsce kielichowatego zwężenia się blaszki ściennej i przejścia jej w część krętą kanalika proksymalnego
Elementy strukturalne kłębuszka nerkowego
start learning
komórki śródbłonka, podocyty, błona podstawna, mezangium, blaszka ścienna torebki Bowmana
Komórki śródbłonka
start learning
płaski z jądrem wpuklonym do światła naczynia, cienka cytoplazma z licznymi otworami (fenestracje), leżą na błonie podstawnej o charakterze ciągłym
Fenestracje
start learning
liczne szczelinowate otwory o średnicy ok. 80nm umożliwiające przepływ składników krwi do torebki kłębka, obecne w cytoplazmie kom. śródbłonka
Podocyty
start learning
kom. blaszki trzewnej torebki Bowmana, leżące na wspólnej błonie podstawnej z kom. śródbłonka; pomiędzy wypustami szczeliny filtracyjne z przeponą białkową
Podocyty - cecha charakterystyczna
start learning
Liczne nózkowate wypustki cytoplazmy oddalone od siebie o 20-30 nm, które spoczywają na błonie podstawqwnej i oplatają nimi pętle naczyń włosowatych.
Z czego powstaje błona pdstawna kłebuszka nerkowego?
start learning
Ze zlania się dwóch blaszek podstawnych
Warstwy błony podstawnej, funkcja
start learning
środkowa (ciemna, z kolagenem IV) i dwie zewnętrzne (jasne, z polianionami); taka budowa zapobiega utracie substancji wielocząsteczkowych i elementów morfotycznych; silne właściwości antygenowe
Komórki mezangium
start learning
element podporowy kłębuszka nerkowego zbudowany z kom. łącznotkankowych ikom. nieregularne z wypustkami, cytoplazma ze strukturami podobnymi do miozyny; kom mogą proliferować i fagocytować, produkują kolagen
Macierz mezangialna
start learning
bezkomórkowa; stanowi przedłużenie blaszki jasnej błony podstawnej wewnętrznej
Funkcje mezangium
start learning
rola podporowa naczyń kłębka, regulacja przepływu krwi przez naczynia włosowate kłębka, fagocytoza kompleksów antygen-przeciwciało
Skład bariery filtracyjnej
start learning
kom. śródbłonka, gruba błona podstawna, przepony szczelin filtracyjnych
Ile procent krwi przepływa przez nerki w ciągu minuty?
start learning
20%
Ile powstaje moczu pierwotnego w ciągu doby?
start learning
150l
Jakie cząsteczki nie przepuszcza bariera filtracyjna? Jakie cząsteczki nie przepuszcza bariera filtracyjna?
start learning
powyżej 69kDa
Co znajduje się w moczu pierwotnym? 7
start learning
1. cukry proste, 2. aminokwasy, 3. kwas moczowy, 4. kreatynina, 5. mocznik, 6. elektrolity, 7 niewielka ilość białek niskocząsteczkowych - albuminy
Długość części krętej kanalika proksymalnego
start learning
ok. 14mm (najdłuższy odcinek nefronu)
Nanłonek kanalika proksymalnego
start learning
Jednowarstwowy sześcienny z mikrokosmkami (rąbek szczoteczkowy), które zwiększają powierzchnię chłonną; komórki zazębiają się ze sobą
Cechy komórek nabł. kanalika proksymalnego
start learning
kuliste jądro, liczne mitochondria (we wpukleniach błony ułożone pionowo, co daje efekt prążkowania) i lizosomy, dobrze rozwinięty aparat Golgiego
Enzym w mikrokosmkach
start learning
fosfataza zasadowa (wskazuje na sunkcję resorpcyjną tej części kanalika -> transport)
Funkcja kanalika proksymalnego (6)
start learning
resorpcja obligatoryjna: 1. wodę, 2. jony sodu i chloru, 3. aminokwasy, 4. glukozę, 5. witaminy, 6. proteiny o małej masie cząsteczkowej
Kanalik pośredni - opis, funkcja
start learning
Najmniejsza średnica, stanowi go ramię zstępujące (część cienka) pętli Henlego; cewkę pokrywa nabłonek jednowarstwowy płaski; odpowiada za wytworzenie gradientu hiperosmotycznego, co umożliwia zagęszczenie moczu
Kanalik dystalny - budowa
start learning
Z odcinka prostego końcowego ramienia pętli Henlego (cz. gruba pętli) oraz odcinka krętego (kanalik kręty II rzędu, 5mm długości)
Jaki nabłonek pokrywa kanalik dystalny?
start learning
Jaki nabłonek pokrywa kanalik dystalny? nabłonek jednowarstwowy sześcienny
Plamka gęsta
start learning
grupa komórek nabłonka jednowarstwowego walcowatego w pobliżu ciałka nerkowego
Czym odróżnia się kanalik dystalny od proksymalnego? 7
start learning
1. Jest krótszy, 2. Jest węższy, 3. mniej kręty, 4. regularne światło, 5 mniej uwypukleń w części podstawnej, 6. jądra gęściej ułożone, 7. cytoplazma wybarwia się słabiej
Funkcje kanalika dystalnego
start learning
resorpcja fakultatywna, zależna od aktualnych potrzeb organizmu
Sekrecja kanalikowa
start learning
Aktywne usuwanie do moczu pierwotnego zbędnych substancji, które nie uległy filtracji np. produkty katabolizmu hormonów i unieczynniania leków
Kanaliki zbiorcze
start learning
45nm długości, uchodzą do nich cewki kręte II rzędu, nabłonek jednowarstowy sześcienny przechodzący w kierunku miedniczki w walcowaty; połączenia pomiędzy komórkami uniemożliwiają transport wody
Przewody brodawkowate
start learning
końcowe odcinki cewek zbiorczych
Akwapory
start learning
jedyne kanały, przez które może przemieszczać się woda w kanalikach zniorczych; powstają w razie potrzeby pod wpływem ADH
ADH
start learning
wazopresyna, hormon zwiększający przepuszczalność cewek dla wody
Zagęszczanie moczu w kanaliku proksymalnym
start learning
odzyskiwanie wody i NaCl
Przepuszczalność ramienia wstępującego i zstępującego
start learning
Zstępujące - woda; Wstępujące - NaCl (jony koncentrują się w tkance śródmiąższowej wokół kanaliku -> siła napędowa odzyskiwania wody z kanaliku zstępującego)
Zagęszczanie moczu w cewce kanaliku dystalnego
start learning
Pod wpływem aldosteronu dochodzi do zwiększenia resorpcji NaCl i wody;
Zagęszczanie moczu w cewce zbiorczej
start learning
Jest przepuszczalna dla wody w obecności aldosteronu
Aparat przykłębkowy
start learning
komórki mioidalne, komórki plamki gęstej, komórki mezangium pozakłębkowego
Komórki mioidalne
start learning
obecne w ścianie tętniczki doprowadzającej, zawierają enzym proteolityczny reninę, uczestniczą w regulacji ciśnienia krwi
Komórki plamki gęstej
start learning
Przy biegunie naczyniowym kłębka, część prosta kanalika dystalnego; wyższe, jaśniejsze i ściślej upakowane niż pozostałe komórki; funkcja osmoreceptorów na Na+
Komórki mezangium pozakłębkowego
start learning
Pomiędzy tt. doprowadzającymi, odprowadzającymi i kłębkiem; pośredniczą w [przekazywaniu informacji między osmoreceptorami plamki gęstej a kom. mioidalnymi
Funkcje aparatu przykłębkowego
start learning
produkcja reniny; odrywanie od α-2-globuliny angiotensyny I->angiotensyna II -> pobudzenie kory nadnerczy do produkcji aldosteronu -> resorpcja jonów sodu i chloru w kanaliku dystalnym
Tkanka śródmiąższowa
start learning
wypełnia przestrzeń nerki pomiędzy elementami nefronu i naczyniami krw. i limf, głównie w rdzeniu; (subs. białkowo-glikoproteidowa, w niej włókna kolagenowe i krople lipidów) i komórki (wytwarzanie erytropoetyny i prostaglandyny
Unaczynienie nerek - tętnice
start learning
t. nerkowa -> tt. płatowe -> tt. łukowate -> tt. proste prawdziwe -> tt. międzypłacikowe -> tt. podtorebkowe -> tt. doprowadzające -> tt. odprowadzające -> tt. proste rzekome
Unaczynienie nerek - żyły
start learning
naczynia włosowate (żż. proste -> żż. łukowate) -> żż. korowe powierzchowne -> żż. gwiaździste -> żż. międzypłacikowe -> żż. łukowate -> żż. międzypłatowe -> ż. nerkowa
Drogi moczowe
start learning
kielichy nerkowe mniejsze -> kielichy nerkowe większe -> miedniczka nerkowa -> moczowód -> pęcherz moczowy -> cewka moczowa
Cechy wspólne dróg moczowych
start learning
Błona śluzowa (tkanka łączna włóknista wiotka + nabłonek przejściowy); błona mięśniowa (kom. m. gładkie); błona dodatkowa (tkanka łączna włóknista wiotka)
Kielichy nerkowe - błona śluzowa
start learning
cienka i niepofałdowana, liczne wł. sprężyste, kilkuwarstwowy nabłonek przejściowy (początkowy odc - nabł. walcowaty jednowarstw)
Kielichy nerkowe - bł. mięśniowa i dodatkowa
start learning
Błona mięśniowa - dwia warstwy ułożonych spiralnie komórek; błona dodatkowa - cienka warstwa tkanki łącznej
Miedniczka nerkowa błony śluzowa, mieśniowa i dodatkowa
start learning
Śluzowa - cienka, niepofałdowana, 5 warst kom. przejściowych; Mięśniowa - 3 warstwy kom. gładkich, najwięcej miocytów spiralnych; błona dodatkowa - cienka warstwa tkanki łącznej
Moczowód - błona śluzowa i dodatkowa
start learning
Śluzowa - podłużne pasma (fałdy), podśluzówka (tk. łączna wiotka); dodatkowa - przydanka, tk. łączna wiotka, łączy moczowód ze ścianą jamy brzusznej
Błona śluzowa pęcherza moczowego
start learning
Silnie pofałdowana i unaczyniona, z błoną podśluzową oddzieloną warstwą kom. m. gładkich; nie występuje w dnie pęcherza i ścianie przedniej
Błona mięśniowa pęcherza
start learning
Trzy warstwy: zewnętrza (podłużne/sośne kom.); środkowa (okręśne ułożenie kom.); wewnętrzna (podłużne uł. kom); mniej wyraźne pęczki niż w moczowodzie
Błona dodatkowa pęcherza moczowego
start learning
Błona surowicza z tkanki łącznej błoniastej + tkanka łączna wiotka luźna
Funkcja nabłonka przejściowego
start learning
pokrywa większośc dróg moczowych; na powierzchni kom. baldaszkowarych cząst. białek uodparniające na toksyny zawarte w hiperosmotycznym moczu
Cewka moczowa męska
start learning
Kanał długości ok. 20cm; od światła nabłonek, błona śluzowa i podśluzowa (z tkanki łącznej wiotkiej z gruczołami cewkowo-pęcherzykowymi -> śluz)
Część sterczowa cewki moczowej męskiej
start learning
rozpoczyna się w dnie/ścianie pęcherza, przechodzi przez gruczoł krokowy, pokryta nabłonkiem przejściowym; długość 4cm
Część błoniasta cewki moczowej męskiej
start learning
1cm długości; nabłonek wielowarstwowy walcowaty
Część gąbczasta cewki męskiej
start learning
15cm długości, nabłonek wielowarstwowy walcowaty, u ujścia nabł. wielowarstwowy płaski
Cewka moczowa żeńska
start learning
3-5cm długości, nabłonek przejściowy przechodzący w wielowarstwowy płaski; gruczoły śluzowe w błonie śluzowej; błona mięśniowa jest przedłużeniem mięśniówki pęcherza

You must sign in to write a comment