Układ Krążenia

 0    74 flashcards    dzieedziic
print play test yourself
 
Question Answer
podstawowa funkcja krwi
start learning
utrzymanie homeostazy
albuminy funkcja
start learning
zatrzymywanie wody, utrzymywanie stałego pH i ciśnienia osmotycznego, transport kwasów tłuszczowych i hormonów
globuliny funkcja
start learning
nośniki cząsteczek węglowodanów, lipidów, niektórych hormonów, jonów Fe2+ i Cu2+, witamin A D E K
immunoglobuliny funkcja
start learning
przeciwciała, udział w odporności organizmu
fibrynogen funkcja
start learning
udział w krzepnięciu krwi
protrombina
start learning
nieaktywna forma trombiny, bierze udział w krzepnięciu krwi
Na+, K+, Cl-
start learning
utrzymywanie ciśnienia osmotycznego krwi
Ca2+
start learning
udział w krzepnięciu krwi
HCO3-
start learning
utrzymywanie stałego pH krwi, transport CO2
HPO4 2-
start learning
utrzymywanie stałego pH krwi
hematokryt
start learning
stosunek objętości krwinek czerwonych do całkowitej objętości krwi
elementy morfotyczne
start learning
erytrocyty, leukocyty, płytki krwi
osocze
start learning
woda+związki organiczne+sole mineralne
surowica
start learning
osocze pozbawione fibrynogenu
granulocyty
start learning
neutrofile, bazofile, eozynofile
agranulocyty
start learning
monocyty, limfocyty
neutrofile
start learning
mogą opuszczać naczynia krwionośne i fagocytować wirusy/bakterie/uszkodzone komórki
bazofile
start learning
uczestniczą w reakcjach alergicznych i zapalnych, przeciwdziałają krzepnięciu krwi
eozynofile
start learning
mają właściwości żerne, ich liczba zwiększa się w czasie chorób alergicznych
monocyty
start learning
ruchliwe komórki o właściwościach żernych, wytwarzają m.in. interferon, po przemieszczeniu do tkanek przekształcają się w makrofagi
interferon
start learning
substancja hamująca namnażanie się wirusów
limfocyty
start learning
biorą udział w reakcjach odpornościowych
erytrocyty budowa
start learning
brak jądra komórkowego, dwuwklęsłe dyski, brak mitochondriów (nie zużywają tlenu na swoje potrzeby)
płytki krwi
start learning
otoczone błoną fragmenty cytoplazmy megakariocytów dużych komórek występujących w szpiku kostnym
serotonina
start learning
hormon powodujący skurcz naczyń i zachamowanie krwawienia, wydzielany przez płytki krwi
krwawiączka
start learning
hemofilia
zakrzep
start learning
skrzep utworzony wewnątrz naczynia krwionośnego, może doprowadzić do zawału
zawał
start learning
martwica tkanek pozbawionych stałego dopływu krwi
wylew
start learning
wynaczynienie krwi w wyniku pęknięcia ściany naczynia
heparyna
start learning
substancja przeciwkrzepliwa wytwarzana w wątrobie
włóknik
start learning
fibryna (sieć długich włókien - fibrynogen przekształcony pod wpływem trombiny)
okres retrakcji
start learning
skręcanie nitek fibrynowych -> zbliżanie się do siebie brzegów rany
fibrynoliza
start learning
rozpuszczanie się skrzepu
aglutynacja
start learning
zlepianie erytrocytów
próba krzyżowa
start learning
zmieszanie krwi dawcy z krwią biorcy
konflikt serologoczny
start learning
matka: Rh-, ojciec: Rh+, dziecko: Rh+
zwykła sieć naczyń włosowatych
start learning
tętniczka -> żyłka
sieć dziwna naczyń
start learning
tętniczka -> tętniczka (w nerkach)
układ wrotny
start learning
sieci naczyć włosowatych dwóch narządów połączone jednym większym naczyniem
tętnica budowa
start learning
tkanka łączna, grba warstwa mięśni gładkich, nabłonek
żyła budowa
start learning
tkanka łączna, cienka warstwa mięśni gładkich, śródbłonek, zastawki
naczynia włosowate budowa
start learning
jedna warstwa śródbłonka
krwioobieg duży
start learning
lewa komora -> komórki ciała -> prawy przedsionek
krwioobieg mały
start learning
prawa komora -> płuca -> lewy przedsionek
ośrodki automatyzmu serca
start learning
zbudowane ze specjalnie zmodyfikowanych włókien mięśniowych, mających zdolność do rytmicznego samopobudzania i przewodzenia skurczów (niezależnie od pobudzenia nerwowego)
nadrzędny ośrodek automatyzmu
start learning
węzeł zatokowo-przedsionkowy
pęczek Hisa
start learning
pęczek przedsionkowo-komorowy
zastawka trójdzielna
start learning
przedsionkowo-komorowa prawa, 3 płatki
zastawka dwudzielna (mitralna)
start learning
przedsionkowo-komorowa lewa, 2 płatki
zastawki półksiężycowate
start learning
pnia płucnego, aorty, 3 płatki
cykl pracy serca
start learning
seria zmian zachodzących podczas jednego skurczu i rozkurczu komór i przedsionków
pierwszy ton serca
start learning
zamknięcie zastawek przedsionkowo-komorowych (etap: rozkurcz przedsionków, skurcz komór)
drugi ton serca
start learning
zamknięcie zastawek półksiężycowatych (etap: rozkurcz całego serca)
EKG
start learning
badanie przebiegu zjawisk elektrycznych w sercu
tętnice wieńcowe
start learning
odchodzą od aorty na jej początkowym odcinku, doprowadzają tlen i substancje odżywcze do mięśnia sercowego
żyły wieńcowe
start learning
uchodzą do prawego przedsionka, odprowadzają zbędne produkty przemiany materii z mięśnia sercowego
układ limfatyczny (funkcje)
start learning
utrzymanie równowagi płynów ustrojowych, ochrona przed drobnoustrojami
centralne narządy limfatyczne
start learning
grasica, szpik kostny
obwodowe naczynia limfatyczne
start learning
węzły chłonne, śledziona, grudki limfatyczne
grasica
start learning
funkcja odpornościowa, wytwarza związki o charakterze hormonalnym stymulujące powstawanie i dojrzewanie limfocytów T
szpik czerwony (miejsca występowania)
start learning
kręgi, żebra, mostek, obojczyki, kości czaszki i miednicy (u młodych także w nasadach kosci długich)
szpik czerwony (funkcja)
start learning
funkcja krwiotwórcza, wytwarza elementy morfotyczne krwi
węzły chłonne
start learning
funkcje odpornościowe
śledziona
start learning
ważna rola w reakcjach odpornościowych, niszczy zużyte erytrocyty, pomocniczy zbiornik krwi
grudki limfatyczne
start learning
skupiska limfocytów B i T i komórek żernych
kępki Peyera
start learning
grudki limfatyczne w jelicie
migdałki
start learning
grudki limfatyczne w tylnej części jamy ustnej
tkanka limfoidalna
start learning
odmiana tkanki łącznej siateczkowatej, w której oczkach namnażają się limfocyty
płyn tkankowy
start learning
przesącz osocza z włosowatych naczyń krwionośnych
anemia
start learning
niedokrwistość, zbyt małe stężenie hemoglobiny i zbyt mało erytrocytów -> niewydolność transportu tlenu
białaczka
start learning
nadmierne wytwarzanie i nieprawidłowe dojrzewanie krwinek białych
angioplastyka
start learning
rozpychanie zwężonych tętnic i zgniatanie blaszek miażdżycowych balonikiem
miażdżyca
start learning
odkładanie blaszek miażdzycowych, zmniejszających elastyczność i światło naczynia
choroba wieńcowa
start learning
niedokrwienie serca

You must sign in to write a comment