Twas the Nightshift before Christmas INTRODUCTION PART 2 (longer version)

 0    40 flashcards    teresa99a
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podpuszczać, podjudzać, zachęcać, skłaniać; to strongly encourage someone to do something that might not be a very good idea
Nie możemy pozwolić, by druga strona skłoniła nas do wojny domowej.
start learning
to egg on
We cannot let the other side egg us on into a civil war. /Don't egg him on! He gets himself into enough trouble without your encouragement.
ajerkoniak, adwokat
start learning
egg flip/eggnog/advocaat
niewielki wzrost
start learning
an uptick
otwór
start learning
an orifice
bolesny, nieznośnie bolesny (emocjonalnie, psychicznie), chwytający za serce/causing great sadness or sympathy
start learning
heart-wrenching
These are heart-wrenching decisions./Having to spend so much time away from home is heart-wrenching.
1) chorzy 2) niedołężny, zniedołężniały
start learning
infirm
nieskrępowany, swobodny (np. rynek, działalność gospodarcza); not limited by rules or any other controlling influence; not controlled, limited, or prevented by anyone
start learning
unfettered
Poets are unfettered by the normal rules of sentence structure.; The law gives the governor unfettered discretion to make these appointments.
uwolnić, wyswobodzić
start learning
to unfetter
skrępować; to keep someone within limits or stop them from making progress
start learning
to fetter
He felt fettered by a nine-to-five office existence.
wstrząsający, straszny, przerażający (np. o doświadczeniu)
start learning
harrowing
koziołek, fikołek, przewrót
start learning
a forward roll/AmEn: somersault
1) kłusować 2) truchtać, biec truchtem 3) gnać, pognać
start learning
to trot
wykwintne krawiectwo (luksusowe ubrania szyte na zamówienie)
start learning
couture/haute couture
czekać w kolejce
start learning
to queue up/AmEn: line up
„zielona bogini” - potoczna nazwa wozów gaśniczych produkowanych w latach 1953–1956 przez brytyjskie przedsiębiorstwo Bedford Vehicles, pozostających w służbie pożarniczej do pierwszej dekady XXI w.
start learning
Green Goddess
podzielić, rozdzielić
start learning
to divvy up
wynosić coś (jakąś łączną wartość), równać się czemuś; to be equal to
Koszty wynoszą 1,5 miliona dolarów./Przykład pokazuje, że roczne wydatki wynoszą 2 miliony funtów.
start learning
to amount to something
Costs amount to $1.5 million./The example shows that yearly spendings amount to £2 million.
być równoznacznym z czymś
His behaviour amounted to serious professional misconduct./He gave what amounted to an apology on behalf of his company.
start learning
to amount to something
szczerze; synonim: to be fair
Żartujemy sobie z tego, ale szczerze traktujemy to poważnie.
start learning
in fairness to somebody
We may laugh about it, but in fairness we take it seriously.
skrupulatny, dokładny, staranny
On pisze z dokładną dbałością o szczegóły.
start learning
scrupulous
He writes with scrupulous attention to detail.
uczciwy, sumienny (np. prawnik)
start learning
scrupulous
prześladowanie, napastowanie
Ważne jest, abyśmy chronili wszystkie wspólnoty religijne przed prześladowaniem.
start learning
persecution
It is important that we protect all religious communities from persecution.
do tworzenia rzeczowników (wydarzenie, na którym czynność trwa przez długi czas)
start learning
... athon
świerk
Naszą choinką w tym roku był świerk.
start learning
a spruce
Our Christmas tree this year was a spruce.
1) zazdrościć, pozazdrościć 2) żałować, pożałować (np. czasu, pieniędzy)
start learning
to begrudge
niewdzięczny (o osobie lub rzeczy)
start learning
thankless
harówka, mozół, znój, krwawica
Lata harówki zostawiły na nim ślad.
start learning
toil
Years of toil left a mark on him.
1) młody pęd (rośliny) 2) jadalny kiełek (fasoli, soi) 3) brukselka
start learning
sprout
wędrowny, zatrudniony w kilku miejscach
start learning
peripatetic
1) faul (np. w piłce nożnej) 2) adj: okropny, obrzydliwy, odrażający, paskudny, ohydny
start learning
foul
harmonogram, kolejność, grafik
start learning
rota
mocna strona
Jej mocną stroną jako muzyka jest ballada.
start learning
forte
As a musician, her forte is ballad.
1) adj: niedostateczny (o ilości), ograniczony (np. wzrost), znikomy (np. procent czegoś) 2) adv.: niewiele, malo
start learning
scant
scant free time
odpowiadać (na trudne pytania), odbierać (liczne telefony)
Odbieramy liczne telefony od paparazzi.
start learning
to field
We field numerous calls from the paparazzi.
być pokrzywdzonym
start learning
to be hard done by
w najlepszym wypadku
start learning
the best case scenario
ostatecznie, w końcu, finalnie
Uważam, że nasza reakcja ostatecznie powinna być pozytywna.
start learning
ultimately
I think our reaction should ultimately be a positive one.
rodzaj koktajlu alkoholowego
start learning
(vodka) stinger
żądło
start learning
a sting/AmEn: a stinger
bombka (na choinkę)
Połyskliwe bombki wisiały na choince.
start learning
a bauble/Christmas ball
Sparkling Christmas balls hung on the Christmas tree.

You must sign in to write a comment