Tolos, Business english

 0    102 flashcards    annakostrzanowska86
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
account
start learning
konto / rachunek
advance
start learning
zaliczka / zaliczkować
bank balance
start learning
saldo na koncie
bill
start learning
rachunek
branch
start learning
filia
brand
start learning
marka
catalogue
start learning
katalog
client / customer
start learning
klient
contract
start learning
umowa
contractor
start learning
wykonawca
currency
start learning
waluta
customer service
start learning
obsługa klienta
data
start learning
dane, informacja
delivery
start learning
dostawa
department
start learning
dział
employee
start learning
pracownik
employer
start learning
pracodawca
entrepreneur
start learning
przedsiębiorca
event
start learning
impreza
executive
start learning
osoba na kierowniczym stanowisku
factory
start learning
fabryka, zakład
file
start learning
plik
debt
start learning
dług
discount
start learning
rabat
down payment
start learning
zaliczka, zadatek
invoice
start learning
faktura
launch a product
start learning
wprowadzać produkt na rynek
leave
start learning
urlop
loan
start learning
pożyczka
loss
start learning
strata
meeting
start learning
zebranie
mortgage
start learning
hipoteka / kredyt hipoteczny
order
start learning
zamówienie
outgoings
start learning
wydatki
profit
start learning
zysk, dochód
promotion
start learning
awans
sample
start learning
próbka
savings
start learning
oszczędności
signature
start learning
podpis
stapler
start learning
zszywacz
tax
start learning
podatek
terms
start learning
warunki
trade fair
start learning
targi handlowe
turnover
start learning
obroty handlowe
wholesale
start learning
handel hurtowy
wireless
start learning
bezprzewodowy
board meeting
start learning
posiedzenie zarządu
overhead costs
start learning
koszty ogólne
staff meeting
start learning
zebranie pracowników
deal
start learning
umowa
to attend a meeting
start learning
brać udział w spotkaniu
market leader
start learning
lider na rynku
to chair the meeting
start learning
przewodniczyć spotkaniu
brainstorming
start learning
burza mózgów
to quote
start learning
podać szacunkową cenę
conditions of a contract
start learning
warunki umowy
to arrange a meeting
start learning
organizować spotkanie
to make an offer
start learning
złożyć ofertę
agreement
start learning
porozumienie
to summon a meeting
start learning
zwoływać spotkanie
founder
start learning
założyciel
to beat competition
start learning
pokonać konkurencję
preparatory meeting
start learning
zebranie przygotowawcze
to issue an invoice
start learning
wystawić fakturę
sales representative
start learning
przedstawiciel handlowy
to do business with sb
start learning
prowadzić z kimś interesy
kick-off meeting
start learning
spotkanie wdrożeniowe
to keep the accounts
start learning
prowadzić księgowość
red tape
start learning
biurokracja
to have the upper hand
start learning
mieć przewagę
by the book
start learning
zgodnie z zasadami, według przepisów
to go the extra mile
start learning
dołożyć wszelkich starań
plum job
start learning
ciepła posadka
to think outside the box
start learning
myśleć nieszablonowo
loophole
start learning
kruczek, luka w prawie/umowie
cash cow
start learning
dojna krowa / kura znosząca złote jajka
to talk shop
start learning
omawiać sprawy służbowe poza godzinami pracy
hard sell
start learning
agresywna sprzedaż
to drum up business
start learning
rozkręcać interesy
monkey business
start learning
machlojki
break even point
start learning
granica opłacalności
to corner the market
start learning
zmonopolizować rynek
Can I have your attention?
start learning
Czy mogę prosić o uwagę?
Let’s get down to business.
start learning
Przejdźmy do rzeczy.
The purpose of the meeting is to discuss...
start learning
Celem tego spotkania jest omówienie...
What we need to talk about today is...
start learning
Kwestia, którą musimy dziś poruszyć to...
We have important issues to discuss.
start learning
Mamy ważne tematy do omówienia.
We’ll deal with that in a moment.
start learning
Zajmiemy się tym za chwilę.
Feel free to raise questions at any time.
start learning
Proszę śmiało zadawać pytania.
Sure, please go ahead.
start learning
Oczywiście, proszę mówić.
Does anyone have any particular views on this issue?
start learning
Czy ktoś z Państwa ma jakąś opinię na ten temat?
I agree up to a point.
start learning
Zgadzam się do pewnego stopnia.
Maybe we can come back to that later.
start learning
Może wróćmy do tego później.
Let’s move on to the next topic.
start learning
Przejdźmy teraz do następnego tematu.
Can we take a vote on this proposal?
start learning
Czy możemy przegłosować tę propozycję?
Let’s go over what we’ve agreed.
start learning
Omówmy to, co zostało uzgodnione.
It isn’t relevant to our discussion.
start learning
To nie jest istotne dla naszej dyskusji.
Sorry to break in, but I want to explain something.
start learning
Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale chcę coś wyjaśnić.
Is there any other business?
start learning
Czy są jakieś inne sprawy?
Ok, let’s call it a day.
start learning
Ok, to wszystko na dzisiaj.
I declare the meeting closed.
start learning
Uważam zebranie za zamknięte.
Thank you for your participation.
start learning
Dziękuję za uczestnictwo.

You must sign in to write a comment