tkanka nerw-mięś

 0    93 flashcards    koniczek
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Z jakiego listka zarodkowego powstają mięśnie?
start learning
mezodermy, dokładniej z miotomów
W którym tygodniu rozwoju zarodkowego mioblasty ulegają fuzji?
start learning
w 4 tyg.
Komórki mające zdolność do kurczenia się. 4
start learning
1. komórki mięśniowe, 2. pericyty, 3. komórki mioepitelialne, 4. miofibroblasty
Co składa się na miofilamenty cienkie?3
start learning
2 łancuchy aktyny F (z aktyny G), tropomiozyna, kompleks troponiny(C, T, I)
Z ilu cząsteczek miozyny II zbudowany jest miofilament gruby?
start learning
od 200 do 300 cząsteczek
Co jest głównym składnikiem prązka H?
start learning
kinaza kreatynowa (katalizator przemiany ADP + fosfokreatyna -> ATP)
Gdzie zlokalizowana jest alfa-aktynina w sarkomerze?
start learning
w linii Z
Co składa się na kompleks związany z dystrofiną?
start learning
1. kompleks dystroglikanu, 2. kompleks sarkoglikanu
Jaka jest liczba jąder w k. mięsniowych szkieletowych?
start learning
Jaka jest liczba jąder w k. mięsniowych szkieletowych? od kilkuset do kilku tysięcy
Jaka jest cecha charakterystyczna k. mięśniowych szkieletowych?
start learning
bardzo dobrze rozwinięta siateczka śródplazmatyczna gładka
Z jakiego kolagenu zbudowana jest namięsna?
start learning
Typu III
Od czego zależy tradycyjny podział mięśni?
start learning
1. szybkości skurczu, 2. aktywności enzymów oksydacyjnych tj. dehydrogenazy bursztynianowej
Cechy włókien białych 7
start learning
1. większa średnica, 2. większa zawartość miofibryli, 3. mniejsza zawartość mioglobiny, 4. mniejsza ilość mitochondriów, 5. mniejszy udział sarkoplazmy w budowie komórek, 6. szybciej ulegają znużeniu 7. szybciej się kurczą
Gdzie występują włokna białe?
start learning
1. mięsnie ramion - duża siła skurzu, 2. mięśnie palców - duża precyzja
Cechy włókien czerwonych 7
start learning
1. mniejsza średnica, 2. wyższa zawartość hemoglobiny, 3. wyższa liczba mitochondriów, 4. bogatsza w siateczke śródplazmatyczną, 5. trudniej ulegają znużeniu, 6. wolniej się kurczą, 7. mniejsza zawartośc miofibryli
Występowanie włokien czerwonych
start learning
1. mięśnie gałki ocznej, 2. mięśnie oddechowe, 3. mięśnie grzbietu
Od czego zależy obecny podział mięśni? 3
start learning
1. szybkości skurczu, 2. szybkości reakcji katalizowanej przez Atp-azę miozynową, 3. profil metaboliczny
Które mięśnie szkieletowe podlegają kontroli układu autonomicznego?
start learning
1. mięśnie ucha środkowego, 2. niektóre włókna mięśni oddechowych, 3. mięsień opuszkowo-jamisty, 4. kulszowo-jamisty, 5. mięsień dźwigacz jądra, 6. część włókien mięśni przełyku
Ile komórek wrzecionowatych przypada na wrzeciono mięśniowe?
start learning
od 2 do 14
gdzie szczególnie licznie występują wrzeciona mięśnione? rozpocznij naukę
start learning
1. mięśnie okoruchowe, 2. mięśnie dłoni
Czym odróżniają się komórki przedsionków serca od komórek komór? 4
start learning
1. krótsze, 2. węższe, 3. msłabo rozwinięta ER, 4. bardziej rozpudowany aparat Golgiego
Cechy typu I włókien Purkinjego? 2
start learning
1. 3-5 razy większa średnica od komórki mięśniowej sercowej, 2. duże, pęcherzykowate jądra komórkowe, leżące w grupach po kilka w części centralnej
Cechy typu II włókien Purkinjego? 3
start learning
1. Średnica około 2 razy większa od średnicy komórki mięśniowej serca, 2. pojedyncze jądro, 3. włókna kurczliwe umieszczone zarówno na obwodzie jak i w centralnej części
Występowanie tkanki mięśniowej gładkiej? 8
start learning
1. ściany naczyń krwionośnych, 2. ściany przewodu pokarmowego, 3. drogi oddechowe, 4. układ moczowy, 5. ściany przewodów wyprowadzających dużych gruczołów, 6. torebki niektórych narządków, 7. skóra, 8. oko
Jaki filament pośredni cechuje miocyty gładkie naczyń?
start learning
wimentyna
Dwa białka specyficzne dla miocytów głądkich?
start learning
1. kaldesmon, 2. kalponina
Jaka jest różnica pomiędzy miozyną miocytów gładkich a szkieletowych?
start learning
Ma ona inną orientację przestrzenną - jednokierunkową.
Jak się nazywają komórki rozrusznikowe mięśni gładkich? rozpocznij naukę
start learning
Komórki śródmiąższowe Cajala
Występowanie komórek mioepitelialnych 5
start learning
1. gruczoł ślinowy, 2. gruczoł łzowy, 3. gruczoł mlekowy, 4. gruczoł potowy, 5. trzustka
tworzenie filamentów aktynowo-miozynowych
start learning
mezoderma(miotomy)-mioblasty-fuzja-miotubule-miofilamenty
co dzieje się z mioblastami nie ulegającymi fuzji?
start learning
tworzą komórki satelitarne - spoczynkowe, uaktywniające się przy uszkodzeniu/intensywnych treningach
włókienka kurczliwe - miofibryle są z?
start learning
miofilamentów - białek kurczliwych
miofilamenty - białka kurczliwe:
start learning
cienkie i grube
miofilamenty grube:
start learning
miozyna II: 2 łańcuchy cięzkie, 4 łańcuchy lekkie (regulatorowe i strukturalne)
miejsca wiążące główki miozyny ciężkiej
start learning
dla ATP i dla aktyny
dodatkowe białka sarkomeru
start learning
alfa-aktynina, tinina (konektyna), nebulina, tropomodulina, desmina, dystrofina, miomezyna, proteina C
triada/diada
start learning
kanaliki T + cysterny brzeżne
co znajduje się w cysternach brzeżnych
start learning
związane z kalsekwestryną jony Ca
rodzaje tkanek łącznych otaczających tkankę mięśniową
start learning
namięsna (cały mięsień), omięsna (pęczki mięśniowe), śródmięsna (pojedyncze włókna)
rodzaje włókien (nowy podział)
start learning
typ I (wolna glikoliza tlenowa), typ IIa (szybka glikoliza tlenowa, zdolne do beztlenowej), typ IIb(wysoka akt. enz. beztlenowej, niska tlenowej)
płytka ruchowa
start learning
wpuklenie sarkolemy otaczające zakończenie nerwowe (zlanie osłonki Schwanna i sarkolemmy)
wrzeciono mięśniowe
start learning
torebka łącznotkankowa o wrzecionowatym kształcie, komórki mięśniowe wrzecionowate (2-14), włókna nerwowe otaczające włókna mięśniowe (czuciowe i ruchowe)
komórki mioendokrynne
start learning
zawierają zairnistości z przedsionkowym peptydem natriuretycznym
białka dodatkowe a. kurczliwego m. gładkich
start learning
kinaza łańcucha lekkiego miozyny, alfa-aktynina, kalmodulina
miofibroblasty
start learning
produkują kolagen w miejsca uszkodzenia mięśnia; mają aparat kurczliwy z aktyną i desminą
rodzaje komórek mioepitelialnych
start learning
gwieździste w błonie podstawnej - wrzecionowate między błoną podstawną a nabłonkiem przew, wypr. większych gruczołów
komórki z pochewkami
start learning
otoczone rurowatą pochewką z sarkoplazmy i miofibryli; w uchu środkowym i oku
Ile jest komórek nerwowych w ustroju człowieka?
start learning
14-15 miliardów
Występowanie neuronów gwiaździstych
start learning
. substancja szara rdzenia kręgowego, 2. zwoje autonomiczne układu nerowego
Występowanie neuronów piramidalnych
start learning
W korze mózgowej gdzie budują warstwę piramidalną i ziarnistą
występowanie neuronów ziarnistych
start learning
korze móżdżku
Występowanie neuronów różnokształtnych
start learning
komórki gruszkowate Purkinjego - środkowa warstwa kory móżdżku oraz są to także komórki mitralne przypominające ostrosłup trójkątny
jakiego kształtu są komórki jednobiegunowe?
start learning
gruszkowate
Gdzie występują komórki jednobiegunowe?
start learning
W niektórych jądrach neurosekrecyjnych podwzgórza, takich jak jądro nadwzrokowe czy przykomorowe
Gdzie występują komórki rzekomojednobiegunowe?
start learning
W prawie wszystkich zwojach mózgowych i w rdzeniowych
Gdzie występują neurony dwubiegunowe?
start learning
1. zwoje nerwu słuchowego, 2. siatkówka oka, 3. błona węchowa, 4. niektóre jądra podwzgórza
ak się nazywają neruony z długimi aksonami a jak z krótkimi aksonami?
start learning
Z długimi komórkami Golgiego typu I, a z krótkimi komórkami Golgiego typu II
Co to tigroid czyli substancja Nissla?
start learning
TO ER szorstka w pobliżu jądra komórkowego, zlokalizowana wtylko oprębie perykarionu lub cytoplazmy dendrytów.
Co to są neurofibryle?
start learning
delikatne, srebrochłonne (siateczkowate) włókna w perykarionie ustawione nieuporządkowanie, a w wypustkach równolegle
Gdzie występuje centrum komórkowe (centrosom?)?
start learning
W neuroblastach, - w dojrzałych brak bo nie mają zdolności podziału
Co umożliwiają neurotubule?
start learning
Transport śródplazmatyczny, występują wszędzie
CO zmienia się w budowie neuronów wraz z wiekiem?
start learning
Wzrasta ilość lizosomów, barwników - melaniny i lipofuscyny
Cecha charakterystyczna dendrytów?
start learning
pączki dendrytyczne
Cecha charakterystyczna neurytu
start learning
stała średnica
Gdzie znajdują się włókna nerwowe nagie?
start learning
W nerwie węchowym
Gdzie znajdują się włókna jednoosłonkowe?
start learning
W w nerwie wzrokowym i substancji białej ośrodkowego układu nerwowego
Jaka jest prędkość przewodzenia we włóknach A, B i C?
start learning
A-120m/s, B-do 15m/s, C- 2m/s
Co to są włókna A, B i C?
start learning
A- o największej średnicy, charakterze ruchowym lub czuciowym, B - o średnicy pośredniej, tworzą włókna przedzwojowe w ukł. autonomicznym, C - o najmniejszej średnicy, włókna zazwojowe
Cecha charakterystyczna lemocytów?
start learning
ziarnistości pi - pałeczkowate twory
Kto bierze udział w mielinizacji w obwodowym, a kto w ośrodkowym układzie nerwowym?
start learning
W obwodowym komórki Schanna, a w ośrodkwoym komórki oligodendroglejowe
Jaką postać ma osłonka mielinowa
start learning
Naprzemiennie leżącech warstw linii ciemnych i jasnych który ilość zależy od grubośći osłonki mielinowej
Rodzaje synaps? 5
start learning
1. aksodendrytyczne, 2. aksosomatyczne, 3. aksoaksonalne, 4. dendrodendrytyczne, 5. somatosomatyczne
Chemiczne neuroprzekaźniki 8
start learning
1. acetylocholina, 2. noradrenalina, 3. serotonina, 4. GABA, 5. glicyna, 6. dopamina, 7. bradykinina, 8. motylina i inne peptydy
Co to są efapsy?
start learning
Synapsy bezpęcherzykowe, w którym impulsu przechodzą w dwóch kierunkach, gdzie szczelina synaptyczna wynosi 2 nm, o symetrycznej budowie
Jakie zakończenia nerwowe znajdują się w tkance nabłonkowej?
start learning
1. wolne zakończenia nerwowe - wrażenia bólowe, 2. ciałko dotykowe Merkla - jedynie w naskórku, 3. zakończenia nerwowe w obrębie narządów zmysłów.
Gdzie znajdują się ciałka Vatera-Paciniego? 7
start learning
1. głębszych warstwach skóry, 2. w błonach śluzowych, 3. błonach surowiczych ciała, 4. w obrębie tkanki łącznej wiotkiej dużych gruczołów, 5. ścięgnach, 6. okostnej, 7. torebkach stawowych
Jak zbudowane jest ciałka Vatera-Paciniego?
start learning
Jest owalne, z koncentrycznie ułożonymi blaszkami z tkanki łącznej blaszkowatej ulegającej zagęszczeniu na obwodzie tworząc torebkę. W środku jest kolba wewnętrzna zawierająca dendryt komórki czuciowej oraz aparat Timofiejewa- włókno ukł. autonomicznego
Gdzie występuje ciałko buławkowate?
start learning
w tkance łącznej pomiędzy pęczkami mięsni - wrażenie ucisku i rozciągania
gdzie występuje kolba końcowa?
start learning
W 1. tkance łącznej skóry, 2. błona śluzowa jamy ustnej, 3. w błonie śluzowej nosa, 4. błonie śluzowej pęcherza moczowego - odpowiada za uczucie chłodu
Gdzie występuje ciałko Ruffiniego?
start learning
Na granicy skóry właściwej i tkanki podskórnej
Jak zbudowane jest ciałko Ruffiniego?
start learning
Z kilku blaszek tkanki łącznej wiotkiej z włóknami sprężystymi na których rozciągają się dendryty - wrażenie ciepła
Gdzie znajduje się glej nabłonkowy?
start learning
1. wyściółka ściany komór mózgowych, 2. wodociąg mózgu, 3. kanał środkowy rdzenia kręgowego
Jakie są kształty gleju nabłonkowego?
start learning
Płaskie - najrzadziej występujące, sześcienne i walcowate.
gdzie występuje glej nabłonkowy płaski?
start learning
W tych częściach układu komorowego, którego ściany tworzy istota biała
Jaki glej zawiera mikrokosmki?
start learning
glej nabłonkowy z wyjątkiem płaskiego
Co to tanocyty?
start learning
komórki o długich wypustkach sięgających naczyń, transportujące neurohormony z płynu MR to układu wrotnego przysadki, w zachyłku lejkowym komory III
Cechy charakterystyczne gleju właściwego?
start learning
Nie tworzą synaps, przez całe życie mają zdolnośc do podziału
Gdzie występują astrocyty protoplazmatyczne, a gdzie włókniste?
start learning
protoplazmatyczne - i. szara, włókniste - i. biała
Gdzie występują pituicyty-odmiana astrocytów włóknistych?
start learning
W części nerwowej przysadki
Cecha charakterystyczna oligodendrocytów?
start learning
bliskie położenie względem osłonek mielinowych aksonów
jakiego pochodzenia jest mezoglej, a jakiego reszta ukł. nerwowego?
start learning
ektoderma, mezoglej- mezenchyma
gdzie przeważa mezoglej w OUN?
start learning
w istocie szarej
Cechy mezogleju?
start learning
różne kształty jąder (kuliste, pałeczkowate, podkowiaste, wieloboczne) lizosomy

You must sign in to write a comment