The hidden power of smiling

 0    31 flashcards    tomaszaugustyniak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozpocząć
start learning
embark
źródło
Chleb jest dobrym źródłem błonnika.
start learning
source
Bread is a good source of fibre.
nauka
Fizyka i chemia to dziedziny nauki.
start learning
science
Physics and chemistry are branches of science.
badania
start learning
study
na wskroś
start learning
throughout
przepowiadać
start learning
predict
satysfakcjonująca
start learning
fulfilling
Trwałość
start learning
long-lasting
małżeństwo
Jej pierwsze małżeństwo z gwiazdą rocka było krótkie i nudne.
start learning
marriage
Her first marriage to rock star was short and dull.
testy dobrego samopoczucia
start learning
tests of well-being
natknął się na
start learning
stumbled upon
kołnierzyk
start learning
collar
rozpocząć
start learning
embark
nie przyniosło wiele rezultatów.
start learning
didn't yield much result.
rozpiętość
start learning
span
promienny
start learning
beaming
faktycznie
start learning
actually
pojawić się
start learning
appear
wydaje się uśmiechać
start learning
appear to smile
macica
start learning
womb
początkowo
Początkowo Greg planował biegać cztery razy w tygodniu, ale teraz robi to tylko dwa razy.
start learning
initially
Greg initially planned to run four times a week, but now he's only doing it twice a week.
Ślepy
start learning
Blind
jednolite wyrażenia
start learning
uniform expressions
prowadzone
start learning
conducted
sławny
start learning
renowned
nadana
start learning
attributed
podczas gdy
Lubię czytać, podczas gdy mój brat woli oglądać adaptacje filmowe.
start learning
whereas
I like reading, whereas my brother prefers watching film adaptations.
krzywić się
start learning
frown
ewolucyjnie zaraźliwy,
start learning
evolutionarily contagious,
Pomija
start learning
suppresses
stos
start learning
stack

You must sign in to write a comment