Test 4 Part III Give Pennies a Chance

 0    133 flashcards    karolinadziewierz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to give sth a chance
start learning
(dać czemuś szansę)
a penny
start learning
(cent)
to deride sth
start learning
(wyśmiewać, wyszydzać, drwić)
worthless
start learning
(bezwartościowy)
a landfill site
start learning
(wysypisko odpadów)
to fester
start learning
(gnić, ropieć)
to rehabilitate sth
start learning
(przywrócić czemuś dobre imię, opinię)
copper pennies
start learning
(„miedziaki”)
copper coins
start learning
(“miedziaki”)
coppers
start learning
(“miedziaki”)
to hold a convention
start learning
(zorganizować kongres, zjazd)
to issue sb with advice
start learning
(wydawać zalecenia)
a delegate
start learning
(delegat, przedstawiciel)
the host country
start learning
(państwo goszczące)
predictable
start learning
(przewidywalny)
tourist stuff
start learning
(rzeczy lub kwestie związane z turystyką)
tipping
start learning
(dawanie napiwków)
currency
start learning
(waluta)
a banknote
start learning
(banknot)
silver coinage
start learning
(system monetarny dotyczący monet srebrnych)
an aside
start learning
(dygresja, uwaga na marginesie)
to throw away sth
start learning
(wyrzucać)
the lowest denomination coins
start learning
(monety o najniższym nominale)
copper
start learning
(miedź)
to weigh sth down
start learning
(obciążać)
monetary value
start learning
(wartość pieniężna)
to put sth to good use
start learning
(zrobić z czegoś dobry użytek, dobrze wykorzystać)
tangible
start learning
(namacalny, dostrzegalny
long lasting
start learning
(długotrwały)
to have sth in mind
start learning
(mieć coś na myśli)
a memorial to sth
start learning
(wspomnienie, memoriał czegoś)
sb’s thrift
start learning
(gospodarność)
to raid sth
start learning
(najeżdząć, przeprowadzać atak)
ostensibly
start learning
(pozornie, rzekomo)
a service
start learning
(osoba z obsługi)
to lug sth (about)
start learning
(taszczyć, wlec coś)
idle moments
start learning
(bezczynne chwile, chwile próżnowania)
to calculate sth
start learning
(policzyć)
the big count
start learning
(wielkie zliczanie)
to end up with sth
start learning
(skończyć z / ze skutkiem...)
blackened
start learning
(szczerniały)
smelly
start learning
(śmierdzący, cuchnący)
a grand total of...
start learning
(wielka suma ...)
conundrum
start learning
(zagadka, tajemnica)
the Royal Mint
start learning
(Królewska Mennica Brytyjska)
the darkest depths of sth
start learning
(najciemniejsze czeluścia czegoś)
jars, boxes, handbags
start learning
(słoje, pudła, torebki damskie)
to spend sth as you go
start learning
(wydawać z biegu, na bieżąco)
ultimately
start learning
(ostatecznie, finalnie)
burdensome
start learning
(ciężki, uciążliwy)
stash
start learning
(ukryte zapasy, na czarną godzinę)
a buried treasure
start learning
(zakopany skarb)
captivity
start learning
(niewola)
a piggy bank
start learning
(skarbonka)
a jam jar
start learning
(słoik po dżemie)
bottom of handbag (adj.)
start learning
(z dna torebki)
a recess
start learning
(zakamarek)
small change
start learning
(drobne – pieniądze)
to liberate sth
start learning
(uwalniać, wyzwalać)
to do one’s bit
start learning
(zrobić co do kogo należy)
customer goods
start learning
(dobra, towary konsumenckie)
to stagger the imagination
start learning
(zdumiewać)
mind boggling
start learning
(niewyobrażalny, zadziwiający)
to abound
start learning
(być w obfitości, pod dostatkiem)
to be in operation
start learning
(działać, funkcjonować, obowiązywać)
circulation
start learning
(obieg pieniedzy)
to uncover sth
start learning
(ujawniać, odkrywać coś)
a bin
start learning
(kosz)
to sweep up
start learning
(zamiatać, sprzątać)
to bend down
start learning
(schylać się)
to pick sth up
start learning
(podnieść coś)
to go out with sth
start learning
(wylądować w / z czymś)
the rubbish
start learning
(śmieci)
to see sth in the same light
start learning
(zapatrywać się na coś w ten sam sposób)
to go to great lengths (to do sth)
start learning
(zadawać sobie wiele trudu)
to count sth out
start learning
(wyliczać, zliczać)
to be bound to do sth
start learning
(z pewnością coś zrobić)
so and so
i
start learning
(tamtą, tamtego, tego
tego; gdy mówimy o kimś kogo nie znamy)
to fiddle with sth
start learning
(obracać w palcach, majstrować, bawić się czymś)
in a way
start learning
(w pewnym sensie)
deft
start learning
(zwinny, szybki, wprawny)
to sort sth out
start learning
(sortować coś)
to tot sth up
start learning
(sumować, podliczać, dodawać coś)
to spit sth out
start learning
(wypluć coś)
a shopping voucher
start learning
(voucher, kupon zakupowy)
in exchange
start learning
(w zamian)
leading
start learning
(wiodący)
considerable
start learning
(znaczny, niemały)
a hit
start learning
(przebój, sukces, hit)
change rich
start learning
(bogaci w drobniaki)
pocket heavy
start learning
(o ciężkich kieszeniach)
invariably
start learning
(niezmiennie, zawsze)
an alternative to sth
start learning
(alternatywa dla czegoś)
to heave sth
start learning
(dźwigać, podnosić)
to accumulate
start learning
(gromadzić się, narastać)
to go along
start learning
(robić na poczekaniu, w trakcie)
a shopkeeper
start learning
(sprzedawca)
the correct money
start learning
(odliczona kwota)
vulgar
start learning
(prostacki)
wasteful
start learning
(rozrzutny)
a yield
start learning
(zysk)
good
(dobroduszny, łagodny, pogodny)
start learning
natured
a counter clerk
start learning
(kasjer, sprzedawca)
a fixation
start learning
(fiksacja, obsesja)
to fix sth
start learning
(naprawiać)
a silly saying
start learning
(głupie porzekadło)
penny wise and pound
(oszczędny jeśli chodzi o małe kwoty, a rozrzutny w przypadku dużych sum)
start learning
foolish
to regain one’s status as sth
start learning
(odzyskać pozycję, status czegoś)
rightful
start learning
(słuszny, należny)
a nuisance
start learning
(niedogodność, utrapienie)
to end up somewhere
start learning
(skończyć gdzieś)
the backs of sofas
start learning
(oparcia kanap)
to be set against sth
start learning
(być nastawionym przeciwko czemuś)
to come round
start learning
(przyjść, wpaść, nadejść)
to jingle sth
start learning
tu: jingling their change (dzwonić, pobrzękiwać)
to hoard sth
start learning
(gromadzić, zbierać coś)
a tale
start learning
(opowieść)
assiduously
start learning
(wytrwale)
minuscule
start learning
(bardzo mały, maleńki)
charity collecting boxes
start learning
(pudła zbiórki na cele charytatywne)
a one way out
start learning
(jedna droga, jeden sposób na coś)
cheap
start learning
(tandetny)
a penny collector
start learning
(zbieracz drobniaków)
a fake
start learning
(podróbka)
hence
start learning
(stąd, z tego powodu)
to display the signs of sth
start learning
(przedstawiać oznaki czegoś)
an obsessive
start learning
(obsesjonista, maniak)
minor
start learning
(niewielki, drobny)
hefty
start learning
(masywny, ciężki)
to lift sth
start learning
(dźwigać, podnosić coś)
to palm sb off (with sth)
start learning
(zbywać kogoś czymś)
fiscal
start learning
(fiscalny, skarbowy)
a shrapnel
start learning
(odłamek pocisku)

You must sign in to write a comment