Tên quốc gia trong tiếng Tây Ban Nha

 0    49 flashcards    ultimate.vi.es
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tên quốc gia
start learning
países (m.pl.)
Nước Úc
start learning
Australia (f.)
Nhật Bản
start learning
Japón (m.)
Trung Quốc
start learning
China (f.)
Hàn Quốc
start learning
Corea del Sur (f.)
Triều Tiên
start learning
Corea del Norte (f.)
Bồ Đào Nha
start learning
Portugal (m.)
Tây Ban Nha
start learning
España (f.)
Pháp
start learning
Francia (f.)
Ý
start learning
Italia (f.)
Anh
start learning
Inglaterra (f.)
Ai-len
start learning
Irlanda (f.)
Xờ-cốt-len
start learning
Escocia (f.)
xứ Wales
start learning
Gales (m.)
Hà Lan
start learning
Holanda (f.)
Bỉ
start learning
Bélgica (f.)
Thụy Sĩ
start learning
Suiza (f.)
Hun-ga-ry
start learning
Hungría (f.)
Áo
start learning
Austria (f.)
Ru-ma-ni
start learning
Rumania (f.)
U-cờ-rai-na
start learning
Ucrania (f.)
Nga
start learning
Rusia (f.)
Thổ Nhĩ Kỳ
start learning
Turquía (f.)
Ba Lan
start learning
Polonia (f.)
Phần Lan
start learning
Finlandia (f.)
Thụy Điển
start learning
Suecia (f.)
Na Uy
start learning
Noruega (f.)
Ét-tô-ni-a
start learning
Estonia (f.)
Ấn Độ
start learning
India (f.)
Hoa Kỳ
start learning
Los Estados Unidos (m.pl.)
Ca-na-da
start learning
Canadá (m.)
Mê-xi-cô
start learning
México (m.)
Bờ-ra-xin
start learning
Brasil (m.)
Ác-hen-ti-na
start learning
Argentina (f.)
Vê-nê-du-ê-la
start learning
Venezuela (m.)
Cô-lôm-bi-a
start learning
Colombia (f.)
Chi-lê
start learning
Chile (m.)
Ai Cập
start learning
Egipto (m.)
Ma Rốc
start learning
Marruecos (m.pl.)
I-xra-en
start learning
Israel (m.)
Hy Lạp
start learning
Grecia (f.)
Lít-va
start learning
Lituania (f.)
Lát-vi-a
start learning
Letonia (f.)
Cộng hòa Séc
start learning
República Checa (f.)
Xlô-va-ki-a
start learning
Eslovaquia (f.)
Xlô-ven-ni-a
start learning
Eslovenia (f.)
Crô-a-ti-a
start learning
Croacia (f.)
Séc-bi
start learning
Serbia (f.)
In-đô-nê-xi-a
start learning
Indonesia (f.)

You must sign in to write a comment