Tên quốc gia trong tiếng Lát-vi-a

 0    49 flashcards    ultimate.vi.lv
print play test yourself
 
Question Answer
tên quốc gia
start learning
valstis (vīr.dz. dsk.)
Nước Úc
start learning
Austrālija (siev.dz.)
Nhật Bản
start learning
Japāna (siev.dz.)
Trung Quốc
start learning
Ķīna (siev.dz.)
Hàn Quốc
start learning
Dienvidkoreja (siev.dz.)
Triều Tiên
start learning
Ziemeļkoreja (siev.dz.)
Bồ Đào Nha
start learning
Portugāle (siev.dz.)
Tây Ban Nha
start learning
Spānija (siev.dz.)
Pháp
start learning
Francija (siev.dz.)
Ý
start learning
Itālija (siev.dz.)
Anh
start learning
Anglija (siev.dz.)
Ai-len
start learning
Īrija (siev.dz.)
Xờ-cốt-len
start learning
Skotija (siev.dz.)
xứ Wales
start learning
Velsa (siev.dz.)
Hà Lan
start learning
Nīderlande (siev.dz.)
Bỉ
start learning
Beļģija (siev.dz.)
Thụy Sĩ
start learning
Šveice (siev.dz.)
Hun-ga-ry
start learning
Ungārija (siev.dz.)
Áo
start learning
Austrija (siev.dz.)
Ru-ma-ni
start learning
Rumānija (siev.dz.)
U-cờ-rai-na
start learning
Ukraina (siev.dz.)
Nga
start learning
Krievija (siev.dz.)
Thổ Nhĩ Kỳ
start learning
Turcija (siev.dz.)
Ba Lan
start learning
Polija (siev.dz.)
Phần Lan
start learning
Somija (siev.dz.)
Thụy Điển
start learning
Zviedrija (siev.dz.)
Na Uy
start learning
Norvēģija (siev.dz.)
Ét-tô-ni-a
start learning
Igaunija (siev.dz.)
Ấn Độ
start learning
Indija (siev.dz.)
Hoa Kỳ
start learning
Amerikas Savienotās Valstis (siev.dz. dsk.)
Ca-na-da
start learning
Kanāda (siev.dz.)
Mê-xi-cô
start learning
Meksika (siev.dz.)
Bờ-ra-xin
start learning
Brazīlija (siev.dz.)
Ác-hen-ti-na
start learning
Argentīna (siev.dz.)
Vê-nê-du-ê-la
start learning
Venecuēla (siev.dz.)
Cô-lôm-bi-a
start learning
Kolumbija (siev.dz.)
Chi-lê
start learning
Čīle (siev.dz.)
Ai Cập
start learning
Ēģipte (siev.dz.)
Ma Rốc
start learning
Maroka (siev.dz.)
I-xra-en
start learning
Izraēla (siev.dz.)
Hy Lạp
start learning
Grieķija (siev.dz.)
Lít-va
start learning
Lietuva (siev.dz.)
Lát-vi-a
start learning
Latvija (siev.dz.)
Cộng hòa Séc
start learning
Čehija (siev.dz.)
Xlô-va-ki-a
start learning
Slovākija (siev.dz.)
Xlô-ven-ni-a
start learning
Slovēnija (siev.dz.)
Crô-a-ti-a
start learning
Horvātija (siev.dz.)
Séc-bi
start learning
Serbija (siev.dz.)
In-đô-nê-xi-a
start learning
Indonēzija (siev.dz.)

You must sign in to write a comment