technologia i nauka

 0    101 flashcards    biallawy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przesilenie
start learning
solstice
narządy wewnętrzne
start learning
internal organs
kwas azotowy
start learning
nitric acid
wytrącać
start learning
precipitate
układ okresowy
start learning
periodic table
działanie arytmetyczna
start learning
arithmetic operation
współczynnik
start learning
coefficient
Równania kwadratowe
start learning
quadratic equations
cząstka elementarna
start learning
elementary particle
sformułować hipotezę
start learning
formulate a hypothesis
prowadzić wykopaliska
start learning
excavate
badać historię choroby
start learning
investigate case history
wykazać zależność między
start learning
prove correlation between
utrzymać zainteresowanie
start learning
retain an interest
Silnik spalinowy
start learning
internal combustion engine
spadek umiejętności czytania i pisania
start learning
decline in literacy skills
Internet oszustwo
start learning
internet scam
używać czegoś w nadmiarze
start learning
use something in excess
Świadomość przestrzenna
start learning
spatial awareness
rozwijane menu
start learning
drop-down menu
nagrywanie danych na płyty CD
start learning
burn data to a cd
Rozszerzenie pliku
start learning
file extension
urządzenia peryferyjne
start learning
peripherals
Rozdzielczość ekranu
start learning
screen resolution
przestać odpowiadać
start learning
stop responding
równik
start learning
equator
rozmnażanie płciowe
start learning
sexual reproduction
Palnik Bunsena
start learning
bunsen burner
Związek chemiczny
start learning
chemical compound
kwas solny
start learning
hydrochloric acid
Teoria kwantowa
start learning
quantum theory
wykazać związek między
start learning
demonstrate the link between
istotna praca naukowa
start learning
major study
układ współrzędnych
start learning
coordinate system
aparatura
start learning
apparatus
Przedłużacz
start learning
extension lead
gapić się w ekran
start learning
gape at the screen
zwiększyć szybkość reakcji
start learning
enhance reaction speed
Umożliwienie
start learning
provide diverse opportunities
asymilacji danych
start learning
assimilate data
obejmują użycie
start learning
involve the user
przeciągnąć ikonę
start learning
drag the icon
cięciwa
start learning
chord
cyrkiel
start learning
pair of compasses
graniastosłup
start learning
prism
iloraz
start learning
quotient
kąt ostry
start learning
acute angle
kąt prosty
start learning
right angle
kąt przyległy
start learning
contiguous angle
kąt rozwarty
start learning
obtuse angle
kątomierz
start learning
protractor
liczba dodatnia
start learning
positive number
liczba nieparzysta
start learning
odd number
liczba parzysta
start learning
even number
Liczba ujemna
start learning
negative number
licznik
start learning
numerator
linia prostopadła
start learning
perpendicular line
linie równoległe
start learning
parallel lines
logarytm
start learning
logarithm
mianownik
start learning
denominator
nawias
start learning
bracket
nierówność
start learning
inequality
obwód
start learning
circumference
odcinek
start learning
segment
ośmiokąt
start learning
octagon
pierwiastek
start learning
root
pierwiastek drugiego stopnia
start learning
square root
płaszczyzna
start learning
plane
potęga
start learning
power
sześcian
start learning
cube
potęgowanie
start learning
involution
1. prostokątny 2. prostokąt
start learning
rectangle
przedział
start learning
interval
punkt dziesiętny
start learning
decimal point
romb
start learning
rhomb
stosunek
start learning
ratio
stożek
start learning
cone
średnia
start learning
mean
średnica
start learning
diameter
trapez
start learning
trapezium
trójkąt równoboczny
start learning
equilateral triangle
trójkąta równoramiennego
start learning
isosceles triangle
ułamek
start learning
fraction
ułamek dziesiętny
start learning
decimal fraction
walec
start learning
cylinder
wielokąt
start learning
polygon
wielościan
start learning
polythedron
wynik
start learning
product
znak równości
start learning
equality sign
podzielić na
start learning
divide into
dzieluć na połowy
start learning
to bisect
podnieść do potęgi
start learning
raise to a power
na czynniki
start learning
to factorize
wpisać
start learning
to inscribe
skrócić ułamek
start learning
to reduce a fraction
obliczony
start learning
calculated
prostokątny
start learning
rectangular
średnio
start learning
on average
stosowany
start learning
applied
mierzone
start learning
measured
stałe łącze
start learning
broadband

You must sign in to write a comment