szkoła kartkówka

 0    40 flashcards    dominika476
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
plastyka
start learning
art
biologia
start learning
biology
przedsiębiorczość
start learning
buisness studies
chemia
start learning
Chemistry
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
Geography
historia
start learning
History
przedmioty humanistyczne
start learning
Humanities
informatyka
start learning
information technology (IT)
matematyka
start learning
Maths
wychowanie fizyczne
start learning
physical education (PE)
fizyka
start learning
Physics
muzyka
start learning
Music
religia
start learning
religious education (RE)
przedmioty ścisłe
start learning
science subjects
wiedza o społeczeństwie
start learning
social studies
przedmiot szkolny
start learning
a subject
program nauczania
start learning
syllabus
plan lekcji
start learning
timetable/schedule
przeprowadzać eksperymenty
start learning
carry out experiments
wykonywać ćwiczenia z gramatyki i słownictwa
start learning
do grammar and vocabulary exercises
badać owady pod mikroskopem
start learning
examine insects under the microscope
lekcja
start learning
a lesson
nudna lekcja
start learning
boring lesson
ciekawa lekcja
start learning
engaging lesson
praktyczna lekcja
start learning
practical lesson
przydatna lekcja
start learning
useful lesson
zapamietywać daty
start learning
memorise dates
grać w piłkę ręczną
start learning
play handball
czytać mapy
start learning
read maps
szkicować
start learning
sketch
rozwiązywać problemy
start learning
solve problems
studiować prawa człowieka i politykę
start learning
study human rights and politics
używać
start learning
use
używać substancji chemicznych
start learning
use chemicals solutions
używać mikroskopów
start learning
use microscopes
używać specjalistycznego sprzętu
start learning
use of special equipment
pracować
start learning
work
pracować w grupach
start learning
work in groups
pracować w parach
start learning
work in pairs

You must sign in to write a comment