Syfy na Egzamin 2

 0    96 flashcards    FiszerMD
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Prązki G ciemne
start learning
bogate w A i T, późnoreplikujące, mieaktywna skondensowana chromatyna
Prązki G jasne
start learning
Bogate w G i C - wczesna replikacja, rozluźniona euchromatyna
Prążki R jasne
start learning
Bogate w A i T
Prążki R ciemne
start learning
Bogate w G i C
DAPI co barwi jakie prążki?
start learning
Barwi A-T, wzór prążków Q
cDNA
start learning
komplementaryn DNA u zyzkany w wyniku odwrotnej transkrypcj mRNA
Acetylacja
start learning
rozluznienie chromatyny
Deacetylacja i metylacja
start learning
kondensacja chrmoatyny
Palec cynkowy budowa
start learning
30aa, częsć tworzy pętle, u podstawy 2 His i 2 Cys
progeria - Hutchinsona Guilforda
start learning
Gen LmnA - nieaktywna Lamina A przez alternatywny splicing
LacZ
start learning
B galaktozydaza
LacA
start learning
Transacetylaza tiogalaktozydowa
LacY
start learning
permeaza galaktozydowa
Kodon UAA
start learning
ochre, STOP
Kodon UGA
start learning
opal, STOP, czasem selenocysteina
Kodon UAG
start learning
amber, STOP, czasem pirolizyna
Transkrypcja Procaryota - 10 sekw
start learning
TATAAT
Transkrypcja Procaryota - 35 sekw
start learning
rejon heksamerowy
aminokwasy kodowane przez 1 kodon
start learning
metionina, tryptofan, selenocysteina, pirolizyna
Kod genetyczne zdegenerowany
start learning
wieloznaczny - 1 aminokwas przez wiecej niz jeden triplet
Kod genetyczny uniwersalny
start learning
1 triplet to samo u róźnych organizmów
Palec cynkowy gdzie
start learning
TFIIIA, Sp1, rceptory steroidowe
Zamek leucynowy gdzie
start learning
jun i fos - heterodimer AP-1
Zamek leucynowy budowa
start learning
2 helisy Alfa, 35aa, co 7 to Leu
genowy DNA człowieka
start learning
900 Mb 90 Mb kodujący + 810Mb niekodujący
pozagenowy DNA
start learning
2100 MB 420MB sekwencje powtórzone + 1680 sekwencje unikatowe
Transpozony
start learning
sekwencje DNA ulegające bezpośredniej transpozycji fragmentu DNA w obrębie jednej komórki z pominięciem RNA
Retrotranspozony
start learning
Sekwencje, które po replikacji przemieszczają się w inne miejsce genomu przez transkrypcję na RNA i odwrotną transkrypcję RNA na dwuniciowy DNA
Podaj przykład zmienności alternatywnej
start learning
Układ grupowy Rh
Podaj przykłady (3) zmienności fluktuacyjnej
start learning
wzrost, masa ciała, iloraz inteligencji, liczba erytrocytów i leukcytów
Jakie jest zadanie heterodimeru Ku70 i Ku80 w rekombinacji niehomologicznej?
start learning
Rozpoznają sekwencje końców dwuniciowych pęknięcia DNA oraz zabezpieczają je przed działaniem nukleaz
Jakich chromosomów dotyczą translokacje robertsonowskie?
start learning
U człowieka tylko chromosomów akrocentrycznych z grupy D (12-15) i G (21,22)
Co jest przyczyną hipertermii złośliwej?
start learning
Mutacja genu 19q13.1 (koduje receptor rianodynowy)
Za co odpowiada Polimeraza I?
start learning
bierze udział w transkrypcji rRNA genów kodujących rybosomalne RNA
Jakie jest główne zadanie polimerazy II?
start learning
synteza prekursorowych mRNA (pre-mRNA) i snRNA
Jaka jest rola polimerazy III?
start learning
uczestniczy w syntezie małych cząsteczek RNA, mtRNA
Transkrypcja genów kodujących rRNA u Eukariota odbywa się przy udziale polimerazy RNA...
start learning
I i III
Helisa B-DNA charakterystyka
start learning
- wyidealizowana struktura - 10 pz na skręt - pary zasad ułożone w osi helisy - duży rowek: szeroki i głęboki - mały rowek: wąski i głęboki - prawoskrętna - śr 2 nm - konformacja wiązania glikozydowego: anty
Helisa A- DNA charakterystyka
start learning
- prawoskrętna -szersza i krótsza - pary zasad odchylone od helisy - 11 pz na skręt - główna rola w strukturze RNA - śr. 2,6 nm - rowek duży: wąski, głęboki - rowek mały: szeroki, płytki - konf. w. glikozydowego- anty
Z-DNA charakterystyka
start learning
- lewoskrętna - 12 pz na skręt - zasady w konformacji SYN - śr. 1,8 nm - rowek duży: płytki - rowek mały wąski/głęboki
Fale jakiej długości są absorbowane przez DNA a jakie przez białka?
start learning
a) DNA 260 nm b) Białka 280 nm
Działanie topoizomeraz typu I
start learning
I- przecinają jedną nić DNA i zmieniają liczbę opleceń o 1, umożliwiają tym samym przejście jednej nici przez przerwę w drugiej, rozluźnienie
Na czym polega działanie promujące cykl komórkowy białek Cip/Kip?
start learning
Na ułatwieniu powstawania kompleksu cyklina D-cdk4/cdk6, jego stabilizacji oraz transporcie do jądra komórkowego.
Na czym polega sekwestracja Cip/Kip
start learning
odłączenie Cip/Kip od kompleksu cyklina E-cdk2, co wiąże się z aktywacją tego kompleksu i umożliwia mu zachowanie zdolności fosforylacji pRb
W jaki sposób czynnik E2F może stać się oporny na hamujące działanie pRb?
start learning
W wyniku przyłączenia kompleksu TFIIA/TFIID= PIC
Za co odpowiada kompleks MPK?
start learning
- wytworzenie wrzeciona kariokinetycznego - rozpad błony jądrowej - kondensacja chromatyny
Działanie topoizomeraz typu II
start learning
II- wymagają hydrolizy ATP, przecinają obie nici DNA zmieniają liczbę opleceń o 2 przez przejście innego dwuniciowego odcinka przez przerwę wieksze skręcenie
atenuator budowa
start learning
bogaty w GC po czym 8 U
mtDNA długość
start learning
16 569 pz, ok 1% DNA człowieka
mtDNA genty kodujące
start learning
22 tRNA, 2 rRNA +13 kodujących białka (3 oksydazy cytochromowej, 7 dehydrogenazy NADH, 2 ATPazy)
Satelitarne DNA gr1
start learning
heterogenne powtórzenia 5 nukleotydów, składnik frakcji II i III po ultrawirowaniu, heterochromatyna ramion długich chr Y
Satelitarne DNA gr2
start learning
Bogata w A i T, I frakcja, powtórzenia 17pz (typ A) lub 25pz (typ B), regiony przycentromerowe, ramiona długie Y
Satelitarne DNA gr3
start learning
Dużo G i C, 70-140 pz, 7000 kopii
Satelitarne DNA gr4
start learning
regiony centromerowe wszystkich, 3% DNA człowieka
Satelitarne DNA gr5
start learning
ramiona długie Y, powtórzeone sekwencje 2400pz
Izochory lekkie
start learning
L1 i L2, mało GC, 62% genomu człowieka
Izochory ciężkie
start learning
H1 i H2, Bogate w GC, 31% DNA
Izochory bardzo ciężkie
start learning
H3, Bardzo bogate w GC 3-4% DNA
Skąd podział Izochor
start learning
Suma i zawartość GC, oraz gęstosć w wirowaniu w stężeniu Cs2So4 i soli Ag
Histony H1, H2A, H2B bogate w...
start learning
Lizynę
Histony H3, H4 bogate w...
start learning
argininę
NOR budowa
start learning
Zawiera tandemowo ułożone geny rRNA odpowiedzialne za syntezę pre-rRNA, NOR s- 450 kopii rRNA, W telofazie uczestniczą w tworzeniu jąderka
NOR występowanie
start learning
chromosomy akrocentryczne - gr D 13,14,15, gr G 21,22
Ilość prążków w chromosomach profazowych
start learning
850
Ilość prążków w chromosomach prometafazowych
start learning
550-580
Ilość prążków w chromosomach metafazowych
start learning
300-400
Technika barwienia- prązki g (GTG)
start learning
Trawienie proteolityczne(pronaza, trypsyna), barwienie giemzy
Technika barwienia- prązki q (QTQ)
start learning
Barwienie fluorochromami np. oranż akrydyny
Technika barwienia- prązki c (CBG)
start learning
Wybarwienie Giemzy w rejonach centromerowych, konieczna inkubacja w Ba(OH)2
Barwienie AgNOR
start learning
Barwienie do badania polimorfizmu satelitów, orgamizatory w których zachodzi transkrypcja rRNA, identyfikacja chromosomów markerowych
UPHD
start learning
Uniparentna heterochromosomia, nondysjunkcja w 1 podziale mejotycznym, Dwa homologi od jednego rodzica
UPID
start learning
Uniparentna izodisomia, do nondysjunkcji doszło w 2 podziale mejotycznym (ten sam homolog 2 razy)
House keeping genes region promotorowy
start learning
Brak kasety TATA, zamiast tego kaseta GC
Pseudogeny
start learning
Nie podglegaja transkrypcji i translacji
Obecność czego w antykodonie umożliwia cząsteczce tRNA rozpoznawanie więcej niż jednego kodonu.
start learning
Inozyny
Eukariotyczne rRNA rodzaje
start learning
5S, 5,8S; 18S i 28S
Prokariotyczne rRNA rodzaje
start learning
23S, 16S i 5 S
Operon tryptofanowy ile genów strukturalnych (cistronów) rodzaj
start learning
5 genów strukturalnych, operon anaboliczny
Róznica w mRNA komórki jajowej
start learning
Magazynowane w komórce jajowej mRNA pozbawione jest ogona poli-A
Najmniejszy genom - poliowirus
start learning
7400 pz poliowirus
genom E. coli długość
start learning
4,6 Mb
sekwencje Alu
start learning
SINE, retrotranspozony, 280pz
Retropozony a retrotrasnpozony
start learning
Retropozony w obrębie jednej kmórki a retrotranspozony moga między komórkami
Metylotransferaza MGMT w komórkach nowotworowych
start learning
ekspresja genu MGMT zmniejsza się o 20-30%
MGMT co katalizuje
start learning
Przeniesienie atomu O z guaniny na cytozynę
motyw patela (heksada)
start learning
4 guaniny 2 adeniny
stosunek AT/GC u człowieka
start learning
1.67
zygoten
start learning
powstanie biwalentów
fosforylacja histonów efekt
start learning
rozluźnienie chromatyny
palce cynkowe cys2his2 wiążą DNA jako...
start learning
zespoły 3 palców
palce cynkowe cys4 do wiązania DNA
start learning
tworzą dimery
region 5' flankujący 80-70 pz
start learning
CAAT wiąże różne czynniki transkrypcyjne
pseudogeny cechy budowy
start learning
brak AUG, dużo kodonów STOP, brak regionu promotorowego
chłoniak Burkitta
start learning
translokacja 8:14
zespół Patau
start learning
trisomia chr13
zespół Klinefeltera
start learning
47, XXY

You must sign in to write a comment