świat po 1 wojnie światowej

 0    26 flashcards    nadiajasieniecka8
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
traktat wersalski
start learning
traktat pokojowy między zwycięzcami pierwszej wojny światowej a Niemcami podpisany w Wersalu w czerwcu 1919 roku
na mocy traktatu wersalskiego Niemcy:
start learning
1. straciły w 13% terytorium i kolonie 2. musiały zmniejszyć armię do 100 000 żołnierzy i pozbyć się czołgów i samolotów 3. zgodziły się na demilitaryzację nadrenii 4. uznały że swoją winę za wybuch wojny 5. zostały zmuszone do zapłacenia reparacji
liga narodów
start learning
Rozpoczęła działalność w 1920 roku. Jej celem było utrzymanie pokoju na świecie i popierani współpracy między państwami.
stosunek Niemców do traktatu wersalskiego
start learning
ponieważ nie uznawali swojej winy za wybuch wojny nie zgadzali się na reperacje i ograniczenia wojskowe żądali zmiany "dyktatu wersalskiego"
stosunek innych państw do traktatu wersalskiego
start learning
zwycięzcy byli rozczarowani ponieważ nie dało się w pełni wprowadzić w życie zasady samostanowienia narodów a Niemcy i Rosja radziecka znalazło się w izolacji
układ w rapallo
start learning
Niemcy i Rosja radziecka w 1922 roku zrezygnowały z odszkodowań wojennych i nawiązało tajną współpracę wojskową.
skutki układu w rapallo
start learning
1 powstał sojusz niebezpieczne dla Europy zwłaszcza dla Polski 2 oba państwa zerwały się z międzynarodowej izolacji
Układ w Locarno
start learning
zawarty został między Francją i belgią a Niemcami w 1925 roku. Niemcy zaakceptowały swoją powojenną granicę na zachodzie. skutkiem było zagrożeniem dla Polski i Czechosłowacji które nie uzyskały gwarancji granic
wielki kryzys w USA i w Europie 1929-1933
start learning
przyczyną była nadprodukcja towarów przemysłowych. a jego skutkami było osłabienie handlu międzynarodowego spadek produkcji przemysłowej, wzrost bezrobocia i ubóstwa oraz dojście do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera
republika weimarska 1919-1933
start learning
miała ustrój demokratyczny a przestała istnieć gdy naziści objęli władzę w Niemczech
nazizm (narodowy socjalizm)
start learning
jest to ideologia której twórcą był Adolf Hitler, łączyła skrajny nacjonalizm z socjalizmem. Jej elementami były rasizm i antysemityzm
upadek demokracji w Niemczech
start learning
1 NSDAP wygrała wybory (37%) 1932 2 Hitler został kancleżem Niemiec (styzeń 1933) 3 naziści oskarżyli komunistów o podpalenie Reichstagu, zamknął ih w obozach koncenacyjnych 4 rozwiązanie wszytkich parti Powstała 3 Rzesza 5 Hitlr stał się fürerem 1934
trzecia Rzesza jako państwo totalitarne 1933-1945
start learning
oficjalna ideologia-nazizm, władza jednej parti, kult wodza, propaganda i brak dostępu do nieależnej informacji, terror wobec przeciwników gestapo SA i SS, militaryzm, dążenie do ekspansji
poparcie Niemców dla Hitlera
start learning
wynikało ze wsparcia finansowego niemieckich rodzin i szybkiego ograniczenia bezrobocia przez nazistów
rasizm w trzeciej Rzeszy
start learning
1 ustawy norymberskie (1935) zakazujące małżeństw niemiecko żydowskich i pozbawiające żydów niemieckiego obywatelstwa 2 pogrom listopadowy Żydów w Niemczech nazwany nocą kryształową 1938
rasizm w trzeciej Rzeszy
start learning
1 ustawy norymberskie (1935) zakazujące małżeństw niemiecko żydowskich i pozbawiające żydów niemieckiego obywatelstwa 2 pogrom listopadowy Żydów w Niemczech nazwany nocą kryształową 1938
wojna domowa w ZSRR 1917-1922
start learning
armia Czerwona przeciwko: białym-wojsko dawnych carskich generałów, narodom walczącym o wolność, zagranicznym oddziału interwencyjnym, zbuntowanym chłopom i bandą rabusiów
przyczyny zwycięstwa armii czerwonej
start learning
jej przeciwnicy byli skłóceni, miała jednolite dowództwo, żołnierze wierzyli że walczą o sprawiedliwe państwo
działania czeki-policji politycznej
start learning
zastosowała czerwony terror: przeprowadzała masowe egzekucję wrogów ludu i utworzyła łagry
gospodarka w latach 1918-1921
start learning
komunizm wojenny: zakazano prywatnego handlu, chłopi oddawali zboże państwu, znacjonalizowane zakłady przemysłowe i sklepy. jego skutkami był głód i spadek produkcji przemysłowej o około 85%
gospodarka w latach 1921-1929
start learning
nowa polityka ekonomiczna (NEP): zezwolono na istnienie niewielkich przedsiębiorstw prywatnych i wolny handel, chłopi płacili podatek zamiast oddawać zboże. NEP uratował gospodarkę
cel Józefa Stalina
start learning
było przekształcenie ZSRR w potęgą gospdarczą i militarną.
polityka gospodarcza Józefa Stalina
start learning
zakończył NEP, prywatne przedsiębiorstwa i rozpoczął przymusową kolektywizacje rolnictw połąconą z akcją rozkulaczania wsi. dzięki temu oraz pracy milionów więźniów mógł rozbudowac przemysł ciężki i zbrojeniowy. od 1929 obowiązywało centralne planowanie
skutki polityki gospodarczej Józefa Stalina
start learning
1 ogromny wzrost produkcji przemysłowej, ZSRR mocarstwem. 2 spadek produkcji żywności o 35% i wielki głód (1932-1933)
ZSRR jako państwo totalitarne
start learning
1 ideologia komunistyczna rządy jednej partii 2 szerzony przez propagandę kult jednostki 3 podejrzenia Stalina o spisek przeciwko niemu, partii i z ZSRR 4 terror: podporządkowanie NKWD-tajnej policji politycznej sądów i łagów, wielka czystka (1934-1938)
centralne planowanie
start learning
polityka gospodarcza w której decyzje dotyczące produkcji wszystkich towarów są podejmowane przez władze a nie wynikają z potrzeb rynku

You must sign in to write a comment