studia zad 3 d

 0    17 flashcards    jerzyw981waszyngton
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
boja
start learning
buoy
punkt orientacyjny
Klify w Dover zawsze były punktem orientacyjnym dla żeglarzy.
start learning
landmark
The cliffs of Dover have always been a landmark for sailors.
wskazać
Te sprawozdania jasno wskazują, czy cele zostały osiągnięte, czy nie.
start learning
indicate
These reports clearly indicate whether or not the targets have been reached.
boja
start learning
buoy
rzucający się w oczy
start learning
conspicuous
wybitny
To było wspaniałe osiągnięcie.
start learning
distinguished
It was an outstanding achievement.
światowy
start learning
worldwide
przykład
start learning
example
kształt
Musimy nadać naszemu planowi ostateczny kształt.
start learning
shape
We have to give our plan its final shape.
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
start learning
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
odosobnione
start learning
isolated
zatrudnienie
Jakie są warunki zatrudnienia?
start learning
employment
What are the conditions of employment?
krytyczny
Nauczyciel zawsze był bardzo krytyczny wobec prac swoich uczniów i często wystawiał im niskie oceny.
start learning
critical
The teacher was always very critical of his students' work, and often gave them low grades.
opisać
Czy mógłbyś opisać to bardziej szczegółowo?
start learning
describe
Could you describe it in more detail?
główny
To główny powód, dla którego Cię zostawiłem.
start learning
main
This is the chief reason why I left you.
światło
start learning
light
niebezpieczny
Ten obszar jest bardzo niebezpieczny, ponieważ zostały tu wylane chemikalia.
start learning
dangerous
The area is very hazardous because chemicals were spilt there.

You must sign in to write a comment