strona biznes

 0    105 flashcards    magdalenajanicka4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
warunki pracy
start learning
working conditions
dochód
start learning
income
zatrudnienie
start learning
employment
płaca
start learning
wages
elastyczny czas pracy
start learning
flexitime
miejsce pracy
start learning
a workplace
pracodawca
start learning
an employer
staż
start learning
work placement
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
job interview
personel
start learning
staff
kwalifikacje
start learning
qualifications
odcinek wypłaty
start learning
payslip
praca w niepełnym wymiarze czasu
start learning
part time job
urlop bezpłatny
start learning
unpaid leave
praca tymczasowa
start learning
temporary job
szkolenie
start learning
training
bezrobocie
start learning
unemployment
zatrudniać
start learning
to employ
bezrobotny
start learning
unemployed
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
stała praca
start learning
permanent job
przejście na emeryturę
start learning
retirement
awansować
start learning
to promote
praca na zmiany
start learning
shift work
Samochód służbowy
start learning
company car
związek zawodowy
start learning
a trade union
pensja, wypłata
start learning
salary
podwyżka
start learning
a rise /a raise
Zezwolenie na pracę
start learning
work permit
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
urlop, odejść
start learning
leave
podanie o pracę
start learning
letter of aplications
stanowisko
start learning
position
referencje
start learning
references
nadgodziny
start learning
overtime
płatny urlop
start learning
paid leave
podwyżka
start learning
pay rise
dodatki do pracy np auto, tel
start learning
perks
w pełnym wymiarze czasu pracy
start learning
full time job
życiorys
start learning
curriculum vitae
zatrudniony, pracownik (osoba zatrudniona)
start learning
employee
zarabiać pieniądze
start learning
make money
gromadzenia danych, zbieranie danych, informacji
start learning
collect data
spieniężyć
start learning
monetize
całodzienne spotkanie
start learning
all day meeting
przypadkowe spotkanie
start learning
chance meeting
Pierwsze, wstępne spotkanie
start learning
initial meeting
list motywacyjny
start learning
covering letter
Wspólne spotkanie
start learning
joint meeting
Spotkanie przygotowawcze
start learning
preparatory meeting
Poprzednie spotkanie
start learning
previous meeting
obowiązki
start learning
responsibilities
okres próbny
start learning
trial period
tymczasowy
start learning
temporary
wypełnić
start learning
to fill in
pojawić się
start learning
appear
wdrożeniowe spotkanie
start learning
kick off meeting
Walne Zgromadzenie, spotkanie wspólników
start learning
shareholders meeting
integracyjne spotkanie
start learning
team building meeting
Spotkanie awaryjne
start learning
emergency meeting
Zbliżające się spotkanie
start learning
forthcoming meeting
ogólne spotkanie
start learning
general meeting
posiedzenie zarządu, zarządu spotkanie
start learning
board meeting
spotkanie przy śniadaniu
start learning
breakfast meeting
Prywatne spotkanie, tajne
start learning
private meeting
zawierać
start learning
to contain
spotkanie jawne, otwarte
start learning
public meeting
zwołać posiedzenie, spotkanie
start learning
call a meeting
pokrywają się z innym spotkaniem
start learning
overlap with other meeting
uczestniczyć w spotkaniu
start learning
participate in a meeting
zaplanować spotkanie
start learning
schedule a meeting
umówić się na spotkanie, zaplanować spotkanie
start learning
arrange a meeting
uczestniczyć w spotkaniu
start learning
attend a meeting
Spotkanie zostało przerwane
start learning
the meeting was adjurned
Wziąć udział w spotkaniu
start learning
take part in a meeting
rozważać
start learning
to consider (doing)
przewodzić w spotkaniu
start learning
chair the meeting
ustalić datę spotkania
start learning
set a date for a meeting
mieć spotkanie
start learning
have a meeting
anulować spotkanie
start learning
cancel the meeting
kwestie, tematy do omówienia
start learning
issues to talk about
może pan mówić bardziej szczegółowo
start learning
can you be more explicit
wyraźny
start learning
explicit
ściśle mówiąc
start learning
strictly speaking
Nalegam
start learning
I insist on
Wydaje mi się, że, odnoszę wrażenie że
start learning
It strikes me that
o to właśnie chodzi
start learning
that's just the point
starać się
start learning
try to
wiarygodny
start learning
reliable
towarzyski
start learning
sociable
czy możemy dostać aktualne informacje?
start learning
can you bring us up today
pracowity
start learning
hard-working
pewny siebie
start learning
self-confident
Nie mam wątpliwości, że
start learning
I have no doubt that
W paru słowach, w skrócie
start learning
In a nutshell
uparty
start learning
stubborn
zobowiązania firmy, pasywa
start learning
liabilities
należności
start learning
accounts receivable
faktura
start learning
an invoice
kosztorys
start learning
estimate
wycena, oszacowanie
start learning
valuation, estimation
bilans handlowy
start learning
balance of trade
dostawca materiałów
start learning
supplier of materials
negocjacje
start learning
Negotiations
negocjacje
start learning
Negotiations

You must sign in to write a comment