Steve jobs

 0    164 flashcards    pawelbogdziun
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zaszczycony
start learning
honored
rozpoczęcie
start learning
commencement
jeden z najlepszych
start learning
one of the finest
ukończył
start learning
graduated
ukończył studia
start learning
graduated from college
sprawa
start learning
deal
łączenie kropek
start learning
connecting the dots
łączenie faktów
start learning
connecting then dots
wycofać się
start learning
drop out
wpadać
start learning
drop in
porzucić
start learning
quit
niezamężna
start learning
unwed
absolwent
start learning
graduate
postawić, proponować
start learning
put up
czuć
start learning
to feel, felt, felt
silnie, zdecydowanie
start learning
strongly
Było ustawione
start learning
Was set
przy urodzeniu
start learning
at Birth
oczekiwać
start learning
expect
wyskoczyć
start learning
pop out
dowiedzieć się
start learning
find out
odmawiać
start learning
refuse
podpisać
start learning
sign
ustąpił
start learning
relented
zmięknąć
start learning
relent
naiwnie
start learning
naively
oszczędności
start learning
savings
czesne
start learning
tuition
wartość
start learning
value
zrozumieć to
start learning
figure it out
dowiedzieć się, wymyślić
start learning
figure out
wydać
start learning
spend
dobrze komuś wychodzić/gimnastykować się
start learning
work out
straszny
start learning
scary
wspominać
start learning
look back
wymagana klasa
start learning
required class
interesuje mnie
start learning
interest me
wyglądają o wiele bardziej interesująco
start learning
look far more interesting
wpadać
start learning
drop in
te
start learning
ones
pokój w akademiku
start learning
dorm room
zaliczka
start learning
deposit
przez coś
start learning
across
świątynia
start learning
temple
potknąć się
start learning
stumble
ciekawość
start learning
curiosity
intuicja
start learning
intuition
okazać się
start learning
turn out
bezcenny
start learning
priceless
później
start learning
later
instrukcja
start learning
instruction
przez coś
start learning
through
na wskroś
start learning
throughout
plakat
start learning
poster
nalepka
start learning
label
rysownik
start learning
drawer
wykaligrafować
start learning
calligraph
bezszyfrowa czcionka
start learning
serif
bezszeryfowa czcionka
start learning
san-serif
różnej
start learning
varying
typografia
start learning
typography
artystycznie
start learning
artistically
subtelny
start learning
subtle
zdobycz
start learning
capture
nic z tego
start learning
none of this
praktyczny
start learning
practical
wrócił
start learning
came back
Zaprojektuj to
start learning
design it
kroje
start learning
typefaces
proporcjonalnie
start learning
proportionally
rozmieszczone
start learning
spaced
prawdopodobnie
start learning
likely
patrząc wstecz
start learning
looking backwards
jakoś
start learning
somehow
wierzyć w
start learning
trust in
jelito / kiszka / wnętrzności / flaki
start learning
gut
przeznaczenie
start learning
destiny
karma
start learning
karma
połączyć się
start learning
connect down
zaufanie
start learning
confidence
odprowadzać
start learning
lead off
zużyte ścieżka
start learning
worn path
wytarta ścieżka
start learning
the well-worn path
strata
start learning
loss
dorosły
start learning
grown
wydany
start learning
released
wylany
start learning
fired
odchodzić
start learning
diverge
ostatecznie / w końcu
start learning
eventually
strona
start learning
side
wypadać
start learning
fall out
z publicznych
start learning
public out
koncentruje
start learning
focused
niszczycielski
start learning
devastating
poprzedni
start learning
previous
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
zawieść
start learning
let down
upuścił pałkę
start learning
had dropped the baton
przechodzą mnie
start learning
pass me
błąd
start learning
failure
zepsuć
start learning
screw up
dolina
start learning
valley
w końcu doszło do mnie
start learning
began to dawn on me
Przełom
start learning
turn of
wydarzenia
start learning
events
odrzucać
start learning
reject
ciężar
start learning
heaviness
lekkość
start learning
lightness
mniej pewna
start learning
less sure
uwolniony
start learning
freed
zakochać się
start learning
fall in love
iść
start learning
go on
wybitny
start learning
remarkable
renesans
start learning
renaissance
straszny
start learning
awful
medycyna
start learning
medicine
odgadnąć
start learning
guess
wiara
start learning
faith
przekonać
start learning
convince
napełniać
start learning
fill
rozstrzygać, osiadać na
start learning
settle
tarzać się
start learning
roll on
cytat
start learning
quote
wrażenie
start learning
impression
rzeczywiście
start learning
certainly
w rzędzie, pod rząd
start learning
in the row
spotkanie
start learning
encounter
napotkałem
start learning
encountered
oczekiwanie
start learning
expectation
Cała duma
start learning
All pride
cały strach
start learning
all fear
zakłopotanie
start learning
embarrassment
brak
start learning
failure
odpadać
start learning
fall away
pułapka
start learning
trap
nagi
start learning
naked
podążać za swoim sercem
start learning
to follow your heart
nowotwór
start learning
cancer
skanowania
start learning
scan
w wyraźny sposób
start learning
clearly
nowotwór
start learning
tumor
trzustka
start learning
pancreas
rzeczywiście
start learning
certainly
uleczalny
start learning
curable
nieuleczalny
start learning
incurable
sprawa
start learning
affair
doprowadzić się do porządku, poukładać swoje sprawy
start learning
get my affairs in order
kod
start learning
code
Przygotuj się na śmierć
start learning
prepare to die
Zapiąć
start learning
Button up
utknął
start learning
stuck down
brzuch
start learning
stomach
jelita
start learning
intestines
igła
start learning
needle
stateczny
start learning
sedate
rzadki (o gatunku)
start learning
rare
rak trzustki
start learning
pancreatic cancer
operacja
start learning
surgery
w obliczu śmierci
start learning
facing death
dekada
start learning
decade
przeżyłem to
start learning
lived through it
mający
start learning
having
trochę bardziej pewny siebie
start learning
bit more certaintly
śmierć
start learning
death

You must sign in to write a comment