State and society

 0    183 flashcards    juliadabrowska97
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Ambassad
start learning
ambassador
złamane obietnice
start learning
broken promises
koalicja rzadowa
start learning
coalition government
konserwatywny
start learning
conservative
konstytucja
start learning
constitution
demokracja
start learning
democracy
dyplomata
start learning
diplomat
Wyniki wyborów
start learning
election results
ambasada
start learning
embassy
wypowiadac sie publicznie
start learning
go on record
utworzyc rząd
start learning
form the government
głowa państwa
start learning
head of state
glowna siedziba
start learning
headquarters
lewicocowy
start learning
left-wing
liberalny
start learning
liberal
burmistrz
start learning
mayor
poseł
start learning
MP (member of parliament)
monarchia
start learning
monarchy
organizacja
start learning
organization
opozycja
start learning
opposition
Debata polityczna
start learning
political debate
partia polityczna
start learning
political party
polityk
start learning
politician
polityka
start learning
politics
reform
start learning
reform
prawicowy
start learning
right-wing
królewski rodzina
start learning
royal family
glosowć na
start learning
vote for
wyborcy
start learning
voters
młodziez
start learning
youth
rada miejska
start learning
city council
korporacje
start learning
corporations
Unia Europejska
start learning
European Union
Parlament
start learning
Parliament
ONZ organizacja narodow zjadnoczonych
start learning
United Nations
Światowa Organizacja Zdrowia
start learning
World Health Organization
armia
start learning
army
wybuch
start learning
blast
zawieszenie broni
start learning
ceasefire
cywilna ludnosc
start learning
civilians
dopuscic sie ludobójstwa
start learning
commit genocide
godzina policyjna
start learning
curfew
pobor do wojska
start learning
draft
obowiązek
start learning
duty
czystki etniczne
start learning
ethnic cleansing
strzelić z broni
start learning
fire a gun
oddzialy partyzanckie
start learning
guerrilla forces
inwazja
start learning
invasion
zlozyc bron
start learning
lay down arms
karabin maszynowy
start learning
machine gun
Stan wojenny
start learning
martial law
sojusz wojskowy
start learning
military alliance
jeniec wojenny
start learning
prisoner of war
religijny ekstemista
start learning
religious extremist
srodki bezpieczenstwa
start learning
security
sily specjalne
start learning
special forces
samobójca-terrorysta
start learning
suicide bomber
jeniec wojenny
start learning
prisoner of war
cel
start learning
target
grozić
start learning
threaten
atak terrorystyczny
start learning
terrorist attack
nieuzbrojony
start learning
unarmed
mundur
start learning
uniform
zwycięstwo
start learning
victory
wojna domowa
start learning
civil war
zimna wojna
start learning
cold war
partyzancka wojna
start learning
guerilla war
Święta wojna
start learning
holy war
wojna nuklearna
start learning
nuclear war
wojna światowa
start learning
world war
ogłosić wyrok
start learning
announce the verdict
aresztowac
start learning
arrest
podpalenie
start learning
arson
zaatakowac
start learning
attack
byc niewinnym
start learning
be innocent
kradziez z wlamaniem
start learning
burglary
dokonac rozboju z bronia w reku
start learning
carry out an armed robbery
przeprowadzac podpalenie
start learning
carry out an arson attack
dopuscic sie napasci rabunkowej
start learning
carry out a mugging
popelnic wykroczenie drogowe
start learning
commit a traffic offence
dopuscic sie brutalnej napasci
start learning
commit a violent assault
dopuscic sie oszustwa
start learning
commit a fraud
zapobieganie przestępczości
start learning
crime prevention
przestepca
start learning
criminal
cyberprzestepczość
start learning
cybercrime
obrona
start learning
defence
domagac sie okupu
start learning
demand a ransom
namysł
start learning
deliberation
broń palna
start learning
firearms
podrabiać dokumenty
start learning
forge documents
wolność
start learning
freedom
dostać mandat
start learning
get a fine
mieć proces
start learning
go on a trial
wręczyć komuś pieniądze
start learning
hand over money to sb
porwać samolot
start learning
to hijack a plane
wziąć zakładnika
start learning
take a hostage
wzrost
start learning
increase
sedzia
start learning
judge
ława przysięgłych
start learning
a jury
kara dożywocia
start learning
life imprisonment
nieumyślne spowodowanie smierci
start learning
manslaughter
pranie brudnych pieniedzy
start learning
money laundering
morderstwo 1 stopnia
start learning
first degree murder
zorganizowana grupa przestepcza
start learning
organised gang
parkować w niedozwolonym miejscu
start learning
park illegally
przypadkowy swiadek
start learning
passer-by
grzywna
start learning
penalty
kieszonkowiec
start learning
a pickpocket
przyznać się do winy
start learning
plead guilty
policjant
start learning
police officer
wiezienie
start learning
prison
nieruchomość/wlasnosc
start learning
property
prokurator
start learning
prosecutor
ukaranie/kara
start learning
punishment
kara odpowiednia do winy
start learning
the punishment fits the crime
wypuścić z wiezienia
start learning
release from prison
wypuścić za grzywną
start learning
release on bail
zgłaszać zajście
start learning
report an incident
napaść na bank
start learning
rob a bank
napad
start learning
robbery
prowadzić oszustwa internetowe
start learning
run an internet scam
bezpieczenstwo
start learning
safety
przeszukiwac/rewidować
start learning
search
skazać na 2 lata w wiezieniu
start learning
sentence to two years in prison
napastowanie seksualne
start learning
sexual harassment
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
przemycać/ szmuglować
start learning
smuggle
wyrywać
start learning
snatch
kraść/ kradziony
start learning
steal / stolen
przyjmować łapówkę
start learning
take a bribe
podać do sądu
start learning
take to court
kradzież samochodu
start learning
car theft
złodziej
start learning
a thief
handlować narkotykami
start learning
traffic in drugs
trauma
start learning
Trauma
wtargnięcie
start learning
trespassing
kosztowności
start learning
valuables
wyrok
start learning
verdict
ofira
start learning
victim
przemoc
start learning
violence
peruka
start learning
a wig
byc swiadkiem przestepstwa
start learning
to witness a crime
wezwać świadka
start learning
call a witnesses
przystosowywać domy
start learning
adapt homes
uśmierzyć ból
start learning
alleviate human suffering
(suma) wynosić
start learning
amount to
być użytecznym
start learning
be useful
dom opieki
start learning
care home
zbierać na cele dobroczynne
start learning
raise money for charity
pracownik organiacji charytatywnej
start learning
charity worker
podkladka ze spinaczem
start learning
clipboard
społeczność
start learning
community
wkład/udział
start learning
contribution
dawać datek
start learning
donate money
osoby w podeszlym wieku
start learning
Elderly
fundacja
start learning
foundation
gromadzenie funduszy
start learning
fund-raising
pozyskać sponsora
start learning
get sponsorship
oddać coś społeczności
start learning
give sth back to the community
szczytny cel
start learning
good cause
opieka zdrowotna
start learning
health care
bezdomni
start learning
homeless
wartości humanitarne
start learning
humanitarian values
brak wsparcia
start learning
lack of support
zyć samodzielnie
start learning
live independently
misja
start learning
mission
dom noclegowy
start learning
night shelter
świadczenie
start learning
provision
środki publiczne
start learning
public money
podnosić świadomość
start learning
to raise awareness
uciekinier
start learning
runaway
plan
start learning
scheme
podpis
start learning
signature
niesprawiedliwość społeczna
start learning
social injustice
reforma społeczna
start learning
social reform
odrzucony przez społeczeństwo
start learning
rejected by society
nieczułe społeczeństwo
start learning
uncaring society
liczyć na pomoc ze strony państwa
start learning
rely on the state
dzieci żyjące w złych warunkach
start learning
underprivileged children
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
wolontariusz
start learning
volunteer
podjąc sie dobrowolnie czegos
start learning
volunteer to do sth
wolontariat
start learning
volunteering

You must sign in to write a comment