Stage 4 słówka

 0    154 flashcards    barbaragembalczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
spotkać
Czy my się już wcześniej nie spotkaliśmy?
start learning
meet - met - met
Haven't we met before?
przynosić
Przyniosłem ci twoją ulubioną zabawkę.
start learning
bring - brought - brought
I've brought you your favourite toy.
zabrać
start learning
take
całkowicie, prawie
start learning
quite
niemożliwy
Nie ma rzeczy niemożliwych.
start learning
impossible
Impossible is nothing.
czysty
Jego serce jest czyste.
start learning
pure
His heart is pure.
nieczysty
start learning
impure
obiecywać, przyrzekać
start learning
promise
wtedy, wówczas
start learning
Then
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
start learning
polite
We only hire polite people.
nieuprzejmy
start learning
impolite
dorosły
start learning
an adult
pomoc
start learning
help
zwykły, pospolity
start learning
common
ogień
start learning
fire
szeroka
start learning
broad
bogaty
Jestem bogaty, ale i tak jestem nieszczęśliwy.
start learning
rich
I'm rich but I'm still unhappy.
biedny
start learning
poor
historia, opowieść
start learning
story,
wyrazić
start learning
to express
myśl
start learning
thought
tak więc
start learning
so
uśmiech
start learning
smile
podatek
start learning
tax
zniszczyć
start learning
to destroy
pies
Pies szczeka.
start learning
dog
A dog is barking.
winny
Ława przysięgłych uznała, że jest winny tej zbrodni.
start learning
guilty
The jury found him guilty of the crime.
wzgórze
start learning
hill
wokół
start learning
around
koń
Postawiłem 50 dolarów na tego konia.
start learning
horse
I bet 50 dollars on this horse.
śmiech, śmiać się
start learning
laugh
rozśmieszać
start learning
to make laugh
wróg
Czas jest naszym największym wrogiem.
start learning
an enemy
Time is our worst enemy.
Ameryka
Ameryka jest piękna.
start learning
America
America is beautiful.
zamek
Podobno włamywacz otworzył zamek spinką do włosów.
start learning
castle
Apparently, the burglar picked the lock with a hairpin.
przestać
start learning
stop
głodny
Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami.
start learning
hungry
I'm so hungry that I could eat a horse.
fakt
Nie można kłócić się z faktami.
start learning
fact
You cant’s argue with facts.
geografia
Chodzimy na zajęcia z geografii Afryki.
start learning
Geography
We are taking a course on the geography of Africa.
historia
To interesująca historia.
start learning
History
That's an interesting story.
stawać
start learning
become, get
zarabiać
start learning
to earn, get
wyciągnąć, dosięgnąć
start learning
reach, get
przybywać
start learning
arrive, get
kupować
start learning
to buy, get
zrozumieć
start learning
understand, get
lekarz
Powinieneś jak najszybciej pójść do lekarza.
start learning
a doctor
You should see a doctor as soon as possible.
sen
Sen jest istotny dla twojego zdrowia.
start learning
dream
Sleep is important for your health.
ogród
Chcę mieć dom z ogrodem.
start learning
a garden
I want to have a house with a garden.
odmówić
start learning
refuse
osobny
start learning
separate
zbrodnia
start learning
crime
był, była, było
start learning
there was
byli, były
start learning
there were
umierać
start learning
die
prezydent
Kto jest prezydentem Polski?
start learning
president
Who is the president of Poland?
silny
Silni mężczyźni też płaczą.
start learning
strong
Strong men also cry.
słaby
To dziecko jest słabe.
start learning
weak
This child is weak.
fizyczny
start learning
physical
żołnierz
start learning
a soldier
zarabiać pieniądze
Zarabianie pieniędzy nie jest celem życia.
start learning
make money
Making money isn't the aim of life.
budować
Przy krańcu naszej ulicy budują nowy szpital.
start learning
build - built - built
A new hospital is being built at the end of our street.
wypełnić
start learning
to fill
zawierać
Podręcznik zawiera wszystkie procedury.
start learning
to contain
The instruction manual includes all the procedures.
sztuka
Najnowsze dzieło Simona to zabawna sztuka o jego własnej rodzinie.
start learning
Art
Simon's latest work is a funny play about his own family.
armia
Polska nie ma dużej armii.
start learning
an army
Poland doesn't have a big army.
czuć się
Dobrze się dzisiaj czuję.
start learning
to feel
I feel good today.
zbyt wiele, za dużo
start learning
too much
środkowy, środek
start learning
middle
pewny
Jestem pewien, że sobie poradzą.
start learning
sure
I'm sure they'll be fine.
prośba, życzenie
start learning
request
chętny, skłonny do zrobienia
start learning
eager, willing to do
film
O czym jest ten film?
start learning
film
What is this film about?
wymowa
Oglądała hiszpańskie filmy z napisami, żeby poprawić swoją wymowę.
start learning
pronunciation
She watched Spanish films with subtitles to improve her pronunciation.
dziki
Dziki Zachód był niebezpiecznym miejscem.
start learning
wild
Wild west was a dangerous place.
łódż
start learning
boat
gałąż, oddział, oddział
start learning
branch
most
Most zawalił się po wojnie.
start learning
a bridge
The bridge collapsed after the war.
jajko
Lubię gotowane jajka na śniadanie.
start learning
an egg
I like boiled eggs for breakfast.
pomyłka
start learning
mistake
radio
Słucham radia każdego dnia.
start learning
radio
I listen to the radio every day.
chory
Źle się czuję. Muszę wziąć aspirynę.
start learning
1. ill 2. sick
I feel ill. I must take an aspirin.
dobrze
Zrobiłeś to dobrze.
start learning
well
You did it the right way.
spragniony
Jest spragniona.
start learning
thirsty
She's thirsty.
ulubiony
start learning
favourite
sprzedać
start learning
to sell
z dala, daleko
start learning
Far away
powiedzieć
Powiedziałam mu o moim problemie.
start learning
to tell
I told him about my problem.
otrzymywać
Czy otrzymał pan dokumenty?
start learning
receive, get - got - got
Did you receive the documents?
przynieść
start learning
bring, get
uzyskać
start learning
obtain, get
brać, zbierać
start learning
Take, get
przekonać
Ona przekonała nas żebyśmy weszli na nowe rynki.
start learning
to presuade, get
She persuaded us to come on new markets.
mieć
Listonosz nie miał dzisiaj dla nas żadnych listów.
start learning
to have, get
The postman didn't have any letters for us today.
zwierzę
start learning
animal
fryzjer
start learning
hairdresser
interes
start learning
business
zagraniczny
start learning
foreign
natura
Chciał podróżować po świecie i odkrywać cuda natury.
start learning
nature
He wanted to travel around the world and discover the wonders of nature.
cena
Jaka jest cena tego zegarka?
start learning
a price
What's the price of this watch?
krzak
start learning
a bush
wartość, warte
start learning
worth
być wartym
start learning
to be worth
w skutek tego
start learning
consequently the
trudny
start learning
difficult, hard
bardzo
start learning
very much
przeciwieństwo
start learning
the opposite of soft
fabryka
Chciałbym pracować w fabryce czekolady.
start learning
a factory
I'd like to work in the chocolate factory.
zwykły, zwyczajny
start learning
ordinary
malować
Ja lubię malować
start learning
to paint
I like to paint
zostać
Piotr postanowił zostać w domu, ponieważ źle się czuł.
start learning
stay
Peter decided to stay at home, because he did't feel well.
piosenka
Znasz tę piosenkę?
start learning
song
Do you know this song?
za 3 miesiące
start learning
in 3 months time
czas przyszły
start learning
future tense
przyszły
start learning
future
skróty
start learning
contractions
ludzie
Niektórzy ludzie są źli.
start learning
people, public
Some of the people are bad.
pokazać
start learning
show
zabić
start learning
kill
królowa
Ile lat ma królowa Anglii?
start learning
queen
How old is the queen of England?
głowa
Mam małą głowę.
start learning
head
I have a small head.
krew
Krew jest czerwona i gęsta.
start learning
blood
Blood is red and dense.
shall not
start learning
shan't
will not
start learning
won't
gramatycznie
start learning
Grammatically
oferować
Bank zaoferował mi pożyczkę.
start learning
to offer
The bank offered me a loan.
towarzystwo
start learning
company
sugerować
Sugeruję, żebyśmy pouczyli się do egzaminu końcowego.
start learning
to suggest
I suggest we study for the final exam.
owoce
Truskawki są moimi ulubionymi owocami.
start learning
fruit
Strawberries are my favourite fruit.
ćwiczenie
start learning
an exercise
alkohol
start learning
alcohol
dziś wieczorem
start learning
tonight
zmęczony
Marek jest zmęczony. Co chwilę zasypia.
start learning
tired
Mark is so tired. He keeps on falling asleep.
obrócić się, odwrócić się
start learning
turn
forma przeszła get
start learning
got
aż, do
start learning
until
życie
Objąłem tu całe moje życie.
start learning
life
I cover my lifetime here, you know?
śmierć
Dlaczego ludzie boją się śmierci?
start learning
death
Why are people afraid of death?
w przeszłości
start learning
in the past
szybkość
start learning
speed
zmagać się, walczyć
start learning
struggle
niespodzianka
Przygotujmy im niespodziankę.
start learning
surprise
Let's prepare a surprise for them.
miecz
start learning
sword
otaczać, okrążyć
start learning
surround
znowu
Chciałbym cię znów zobaczyć.
start learning
again
I’d like to see you again.
za dużo, zbyt wiele
start learning
too many
będzie
start learning
there'll be
gazeta
Nie wiedziałem, że ta gazeta to dziennik.
start learning
a newspaper
I didn't know this newspaper is a daily.
popularny
Stał się bardzo popularny.
start learning
popular
He's became very popular.
węgiel
Mój wujek pracuje w kopalni węgla.
start learning
coal
My uncle works in a coal mine.
decydować
Nie mogła zdecydować, którą sukienkę kupić.
start learning
to decide
She couldn't decide which dress to buy.
wyjaśnić
Proszę pozwolić mi wyjaśnić wszystkie problemy, z którymi mamy do czynienia.
start learning
to explain
Let me explain all the problems we deal with.
niebo
Czuję się jak w niebie.
start learning
heaven
I feel like in heaven.
piekło
Ta praca to piekło.
start learning
hell
This job is hell.

You must sign in to write a comment