słówka związane z pracą

 0    65 flashcards    Ola_10
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rolnik, który hoduje rośliny pionowo
start learning
vertical farmer
ktoś kto zarządza cyber przestrzenią
start learning
cyber manager
zawody przyszłości
start learning
jobs of the future
pielęgniarka nanotechnologii
start learning
nanotech-nurse
ktoś kto pracuje w ochronie w wirtualnej przestrzeni
start learning
virtual security guard
wypłata
start learning
salary
personel/pracownicy
start learning
staff
szkolenie
start learning
training
zmiana w pracy
start learning
shift
tożsamość
start learning
identity
dalsze
start learning
further
członek
start learning
member
list motywacyjny
start learning
covering letter
nadzorować
start learning
supervise
wymagane
start learning
necessary
kolejny
start learning
another
drapacz chmur
start learning
skyscraper
organizować
start learning
arrange
sprawdzić
start learning
check
obejmuje
start learning
involve
aktualny
start learning
up-to-date
zarabiać
start learning
earn
zdobyć/zyskać
start learning
gain
zawód
start learning
profession/occupation
stopień
start learning
rank
stanowisko
start learning
position
kategoria/klasa
start learning
class
zapisać się (na kurs)
start learning
enrol
ukończył studia/szkołę
start learning
graduated
wykształcony / wykształcona
start learning
educated
wymaga
start learning
require
obowiązkowy
start learning
compulsory
szybko się uczy
start learning
quick learner
wydajny
start learning
efficient
chętny / skłonny do współpracy
start learning
cooperative
entuzjastyczny
start learning
enthusiastic
doświadczenie
start learning
experience
płynność
start learning
fluency
chory
start learning
ill
wiedza
start learning
knowledge
kwalifikacje
start learning
qualifications
stopień
start learning
degree
kandydat
start learning
candidate/applicant
następujące
start learning
following
zdolność
start learning
ability
firma
start learning
company
próbki
start learning
samples
wydawanie/rozsyłać
start learning
issuing
doradca
start learning
counsellor
odpowiedni / odpowiednia
start learning
suitable
klienci
start learning
customers
rozmówcy
start learning
interviewees
wspierać
start learning
assist
świt
start learning
dawn
wywiad/rozmowa o prace
start learning
interview
tożsamość online
start learning
online identity
ochraniać
start learning
protect
zapewniać
start learning
provide
wynagrodzenie początkowe
start learning
starting salary
osiągać
start learning
achieve
formularz zgłoszeniowy
start learning
application form
liczyć na/polegać na
start learning
count on
posiadać stopień (naukowy)
start learning
hold a degree
stracić pracę
start learning
lose your job
kłopot
start learning
trouble

You must sign in to write a comment