Słówka (reading)

 0    187 flashcards    Paulaxzx
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przydomek
start learning
nicknamed
Imiona chrześcijańskie
start learning
Christian names
nazywa
start learning
is called
został przemianowany
start learning
was renamed
prawdziwe nazwisko
start learning
real name
pod nazwą
start learning
by the name of
pseudonim
start learning
pseudonym
inicjały
start learning
initials
oznaczać
start learning
stand for
nazwisko panieńskie
start learning
maiden name
nazwany
start learning
named after
przydomek/ ksywka
start learning
alias
pseudonim literacki
start learning
pen-name
jest znane jako
start learning
is known as
bierze swoją nazwę od
start learning
takes its name from
ochrzczony
start learning
christened
pod nazwą
start learning
under the name of
był uprawniony
start learning
was entitled
pewien
start learning
a certain
zmienił jego imię
start learning
changed his name
fałszywe imię
start learning
false name
pochodzenie
start learning
derivation
noworodek
start learning
new-born baby
dziesięć miesięcy
start learning
ten months old
prawie osiemnaście miesięcy
start learning
nearly eighteen months old
brzdąc/malec
start learning
toddler
cztery następne urodziny
start learning
four next birthday
zbliża się do wieku szkolnego
start learning
coming up to school age
przedszkole
start learning
infants' school
uczennica
start learning
schoolgirl
grupa wiekowa
start learning
age group
dzieciństwo
start learning
childhood
dzieciak/ dziecko
start learning
kid
w młodości
start learning
in his youth
wiek dojrzewania
start learning
adolescence
nieletni
start learning
minor
młodociany przestępca
start learning
juvenile delinquent
osiągniecie pełnoletności
start learning
coming of age
powyżej 21
start learning
over 21
w wieku
start learning
aged
po dwudziestce
start learning
in his mid twenties
w kwiecie wieku
start learning
in his prime
w wieku
start learning
at the age of
od wieku
start learning
by the age of
dorosły
start learning
adult
dorosły
start learning
grown-up
infantylny /dziecinny
start learning
childish
skończył trzydzieści lat
start learning
turned thirty
ok. 30 lat
start learning
thirtyish
młodzieniec
start learning
youngster
nie tak młoda jak ona
start learning
not as young as she was
lat
start learning
years of age
zbliżać się do wieku średniego
start learning
approaching middle - age
poniżej 40 lat
start learning
under 40s
po złej stronie
start learning
on the wrong side of
wygląda na swój wiek
start learning
look his age
starzenie się/podstarzały
start learning
ageing
czuć jej wiek
start learning
to feel her age
dojrzały
start learning
mature
dziewczęcy
start learning
girlish
po 40
start learning
in his late forties
starsza niż na to wygląda
start learning
older than she looks
uczeń
start learning
schoolboy
trochę po 50
start learning
in her early fifties
postarzeć się
start learning
aged a lot
przybyło lat
start learning
getting on in years
starsze pokolenie
start learning
older generation
dwa razy tyle lat
start learning
twice your age
w tym samym wieku co
start learning
the same age as
zmierzać w kierunku emerytury
start learning
heading for retirement
w podeszłym wieku
start learning
over the hill
ponad 60 lat
start learning
over 60s
starzeć się
start learning
growing old
emeryt
start learning
pensioner
zbliża się do 70
start learning
coming up to 70
tak stary jak się czujesz
start learning
as old as you feel
starszy
start learning
elderly
osoba w wieku 70-79 lat
start learning
septuagenarian
w wieku
start learning
aged
dobrze się trzymać
start learning
still going strong
starszy
start learning
elder
najstarszy
start learning
eldest
niedolężny
start learning
senile
wiek podeszły
start learning
old age
osiemdziesiąte urodziny
start learning
eightieth birthday
80-89 lat
start learning
octogenarian
tak stare jak świat
start learning
as old as the hills
drugie dzieciństwo
start learning
second childhood
jedną nogą w grobie
start learning
got one foot in the grave
wąchać kwiatki od spodu(być martwym)
start learning
be pushing up the daisies
kopnął w kalendarz
start learning
kicked the bucket
zmarł
start learning
passed away
Życie zaczyna się po czterdziestce
start learning
life begins at forty
bratanek/siostrzeniec
start learning
nephew
szwagierka
start learning
sister in law
szwagier
start learning
brother-in-law
zięć
start learning
son in law
synowa
start learning
daughter-in-law
teściowa
start learning
mother-in-law
bratanica/siostrzenica
start learning
niece
syn
start learning
son
wnuczek
start learning
grandson
ciotka
start learning
aunt
powiązani
start learning
related
wyszła ponownie za mąż
start learning
remarried
pochodzić
start learning
originated
odziedziczyć
start learning
inherited
sierota
start learning
orphan
rozbity dom
start learning
broken home
niepełna rodzina
start learning
single-parent family
opiekować się
start learning
looked after
blisko
start learning
close
trojaczki
start learning
triplets
czworaczki
start learning
quads
pomijać
start learning
skip
Syjamski
start learning
Siamese
historia ze strony mojego taty
start learning
history my father's side
jedynak/jedynaczka
start learning
an only child
przez małżeństwo
start learning
by marriage
ojczym
start learning
stepfather
natura ludzka
start learning
flesh and blood
Przodkowie
start learning
ancestors
więzy krwi
start learning
blood relatives
pra pra pra pradziadek
start learning
great great great grandfather
daleki krewny
start learning
a distant relative
daleki kuzyn
start learning
second cousin
babcia stryjeczna / cioteczna
start learning
great aunt
adoptowany
start learning
adopted
przybrani rodzice
start learning
foster parents
opiekun
start learning
guardian
teściowie (nieformalnie)
start learning
in-laws
zrywać (np. o związku)
start learning
split up
spotykać się z
start learning
dating
chodzić z kimś
start learning
going steady with
rozwód
start learning
divorce
po prostu dobrymi przyjaciółmi
start learning
just good friends
podwójne wesele
start learning
double wedding
drugi syn z pierwszego małżeństwa
start learning
second son by her first marriage
wychodzić za mąż, żenić się
start learning
getting married
dzielić mieszkanie z
start learning
sharing a flat with
przyrodni brat
start learning
half brother
dzwony weselne
start learning
wedding bells
stan cywilny
start learning
marital status
zaręczony
start learning
engaged
żonaty/zamężna
start learning
married
w separacji
start learning
separated
rozwiedziony
start learning
divorced
Wdowiec, wdowa
start learning
widowed
Granice
start learning
borders
apartament
start learning
apartment
Rezydencje
start learning
Mansions
Ogrody
start learning
Gardens
Miejsce
start learning
Place
Aleja
start learning
Avenue
łukowata ulica
start learning
Crescent
bulwar
start learning
boulevard
taras, szereg domów jednorodzinnych
start learning
terrace
promenada
start learning
promenade
deptak
start learning
walk
ulica
start learning
street
gaj
start learning
grove
zaułek, uliczka
start learning
alley
pas
start learning
lane
wzgórze
start learning
hill
arkada
start learning
arcade
plac
start learning
square
położony w
start learning
situated in
centralny
start learning
central
centrum
start learning
the centre of
na zachód
start learning
due west
w połowie drogi między
start learning
mid way between
około 100 mil
start learning
about 100 miles
od / z (skądś - miejsce)
start learning
from
w przybliżeniu, około
start learning
roughly
daleki Wschód
start learning
far east
Bliski Wschód
start learning
middle east
północ
start learning
north of
południowy
start learning
southern
koło podbiegunowe
start learning
Arctic Circle
tropiki
start learning
the tropics
Biegun południowy
start learning
South Pole
Równik
start learning
Equator
na tej samej linii szerokości co
start learning
on the same line of latitude as
długość geograficzna
start learning
longitude
po przeciwnej stronie
start learning
on the other side of
tuż nad granicą z
start learning
just over the border from
około, w przybliżeniu
start learning
approximately

You must sign in to write a comment