sept. 2018

 0    41 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ze względu na
start learning
due to
świadomość
start learning
awareness
robić przysługę
start learning
do a favor
kojarzyć
Naszym celem jest dowiedzenie się, co ludzie kojarzą z naszym logo.
start learning
associate
Our aim is to find out what people associate with our logo.
skojarzenia
start learning
Association
rzecznik
start learning
spokesman
wybulic (kasę np)
start learning
plunk down money
byc zobowiazanym do
start learning
be obliged to
zobligowac do
start learning
oblige to
daleko idące konsekwencje
start learning
far-reaching consequences
być świadomym czegoś
start learning
be aware of
dobra wola
start learning
goodwill
rozchodzić buty
start learning
break in shoes
włamać się do
start learning
break into
znany z
start learning
famous for
sława
start learning
fame
skończony
start learning
finite
błędne koło
start learning
vicious circle
zasoby
Pula naszych zasobów kurczy się z dnia na dzień.
start learning
resources
The pool of our resources is shrinking by the day.
w wieku siedmiu lat
start learning
at the age of seven
za minutę!
start learning
in a minute!
Przedsiębiorca
Prawo oferuje wiele możliwości przedsiębiorcom.
start learning
Entrepreneur
The law offers many business opportunities to entrepreneurs.
wsciekly na
start learning
mad at
ocucić kogoś
Moja koleżanka ocuciła mnie po tym jak zasłabłam na lekcji wf-u.
start learning
bring somebody round
My friend brought me round after I fainted during a PE lesson.
wdrożyć
start learning
implement
sympatyczny
start learning
genial
współczujący
start learning
sympathetic
wycieraczki
start learning
windscreen wipers
usprawiedliwienie
start learning
excuse
usprawiedliwiać
start learning
justify/ give justification
wymazywać
start learning
erase
poza kontrolą
start learning
beyond control
przemoc
Nie ma nic gorszego od przemocy wobec dzieci.
start learning
violence
There is nothing worse than violence against children.
łamać przepisy
start learning
violate the rules
napoje (USA)
start learning
beverages
śliski
start learning
slippery
włamać się na czyjeś konto
start learning
hack into someone's account
przenośnie, metaforycznie
start learning
figuratively, metaphorically
drut topikowy
start learning
wire fuse
kopia zapasowa
Od czasu do czasu dobrze jest zrobić kopię zapasową danych z komputera.
start learning
backup
It's wise to make data backup on your computer every now and again.
holować
start learning
to tow

You must sign in to write a comment