Sentecje rzym

 0    72 flashcards    guest1668362
print play test yourself
 
Question Answer
Nie należy skazywać za przestępstwo nieobecnego.
start learning
Absentem in criminibus damnari non oportet.
Rzecz przyłączona przypada głównej
start learning
Accesio cedit principali
Dla powoda właściwy jest sąd pozwanego.
start learning
Actor sequitur forum rei.
Czynnosc pozorna jest niewazne
start learning
Actus simulatus nullius est momenti.
Przysposobienie naśladuje naturę
start learning
Adoptio naturam imitatur.
Umowa niezobowiązuje osoby trzeciej.
start learning
Alterius contractu nemo obligatur
Dowody należy ważyć, a nie liczyć
start learning
Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt
Należy wysłuchać także strony przeciwnej
start learning
Audiatur et altera pars.
Nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie.
start learning
Bis de eadem re agere non licet
To co jasne nie wymaga dowodu
start learning
Clara non sunt interpretanda.
Najwiecej ustaw w skorumpowanym państwie
start learning
Corruptissima republica plurimae leges
Przestępstwa wygasają wraz ze śmiercią sprawcy
start learning
Crimina morte extinguntur
Kto ma prawdo do darowania rzeczy ma takze prawo do jej sprzedania i przyznania
start learning
Cui ius est donandi, eidem et vendendi, et concedendi ius est
Kto może więcej, tym bardziej może i mniej
start learning
Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus
Gdy dłużnik popada w zwłokę, odpowiada także poręczyciel
start learning
Cum reus moram facit, et fideiussor tenetur
Przestępstwa rodziców nie szkodzą dzieciom.
start learning
Delicta parentum liberis non nocent
Surowa ustawa lecz ustawa
start learning
Dura lex, sed lex.
Cieżar przeprowadzenia dowodu spoczywa na tym kto twierdzi nie tym kto przeczy
start learning
Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat.
Działający pod wpływem błędu nie ma woli
start learning
Errantis nulla voluntas est.
I powstrzymanie się od działania jest działaniem.
start learning
Et non facere, facere est.
Faktów się nie domniemywa, lecz dowodzi.
start learning
Facta non praesumuntur, sed probantur.
Skarb państwa jest zawsze zdolny do dziedziczenia i wypłacalny
start learning
Fiscus semper idoneus successor sit, et solvendo.
Chory umysłowo nie ma woli.
start learning
Furiosi voluntas nulla est.
Uważa się, że gatunek nie ginie.
start learning
Genus perire non censetur.
Kradzieży nie popełnia się bez zamiaru jej dokonania.
start learning
Furtum sine affectu furandi non commititur.
Nie dziedziczy się po osobie żyjącej.
start learning
Hereditas viventis non datur.
Nieznajomość prawa szkodzi, faktu nie szkodzi.
start learning
Ignorantia iuris nocet, facti non nocet.
Warunek niemożliwy do spełnienia uważa się za nie dodany.
start learning
Impossibilis condicio pro non scripto habetur.
Zobowiązanie niemożliwe do spełnienia jest nieważne.
start learning
Impossibilium nulla obligatio est.
W razie wątpliwości należy orzec na korzyść oskarżonego
start learning
In dubio pro reo.
W czasie wojny milczą prawa
start learning
Inter arma silent leges.
Ten uczynił, komu przyniosło korzyść.
start learning
Is fecit, cui prodest.
W całości mieści się także część
start learning
In toto et pars continetur.
Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne.
start learning
Ius est ars boni et aequi.
Sprawiedliwość jest podstawą państw.
start learning
Iustitia est fundamentum regnorum.
Zapis jest pozostawioną przez testatora darowizną.
start learning
Legatum est donatio testamento relicta.
Dobre ustawy pochodzą ze złych zwyczajów.
start learning
Leges bonae ex malis moribus procreantur.
Ustawą jest to, co lud stanowi i uchwala.
start learning
Lex est quod populus iubet atque constituit.
Ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została ogłoszona.
start learning
Lex non obligat nisi promulgata.
Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą.
start learning
Lex posterior derogat priori.
Ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla wcześniejszej ustawy szczególnej.
start learning
Lex posteriori generalis non derogat legi priori specialis.
Ustawa nie działa wstecz.
start learning
Lex retro non agit.
Ustawa surowsza nie działa wstecz.
start learning
Lex severior retro non agit.
Ustawa szczególna uchyla ogólną.
start learning
Lex specialis derogat legi generali.
Ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi.
start learning
Lex superior derogat legi inferiori.
Poźniejsza zła wiara nie szkodzi.
start learning
Mala fides superveniens non nocet.
Zwłoka dłużnika przedłuża zobowiązanie.
start learning
Mora debitoris perpetuat obligationem.
Zwłoka pociąga za sobą ryzyko.
start learning
Mora trahit periculum.
Kobieta jest początkiem i końcem swojej rodziny.
start learning
Mulier familiae suae et caput et finis est.
Konieczność nie zna prawa.
start learning
Necessitas non habet legem.
Nikt nie może być zmuszony do pozostawania we współwłasności.
start learning
Nemo invitus compellitur ad communionem.
Zobowiązania dzielą się z mocy prawa.
start learning
Nomina ipso iure divisa.
Nikt nie jest odpowiednim sędzią w własnej sprawie.
start learning
Nemo iudex idoneus in propria causa.
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, niż sam posiada.
start learning
Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.
Nie wszystko co jest dozwolone, jest uczciwe.
start learning
Non omne quod licet honestum est.
Nie ma kary bez ustawy.
start learning
Nulla poena sine lege.
Nikomu rzecz własna nie jest służebną.
start learning
Nemo res sua servit.
Nie ma przestępstwa bez winy.
start learning
Nullum crimen sine culpa.
Nie ma przestępstwa bez ustawy.
start learning
Nullum crimen sine lege.
Umów należy dotrzymywać.
start learning
Pacta sunt servanda.
Lepszy w czasie, lepszy w prawie.
start learning
Prior tempore, potior iure.
Ile urodzeń, tyle stopni.
start learning
Quot generationes, tot gradus.
Kto raz zostanie dziedzicem, pozostaje nim na zawsze.
start learning
Semel heres semper heres.
Służebność nie może polegać na działaniu.
start learning
Servitus in faciendo consistere nequit.
Nie może istnieć służebność służebności.
start learning
Servitus servitutir esse non potest.
Służebność należy wykonywać w sposób oględny
start learning
Servitutibus civiliter utendum est.
Jeśli ktoś pozywa Ciebie do sądu, idź.
start learning
Si in ius vocato, ito!
Najwyższe prawo najwyższym bezprawiem.
start learning
Summum ius summa iniura.
To, co znajduje się na powierzchni przypada gruntowi.
start learning
Superficies solo cedit.
Trzy osoby tworzą związek.
start learning
Tres faciunt collegium.
Siłę wolno odeprzeć siłą.
start learning
Vim vi repellere licet.
Spadkobierca nie dziedziczy kary.
start learning
In poenam heres non succedit.

You must sign in to write a comment