rozdział 4: Do you speak English?

 0    145 flashcards    iwonaadamczyk30
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
angielski
start learning
English
kujon (nerd)
start learning
nerd
Gdzie się nauczyłeś angielskiego?
start learning
Where did you learn English?
wetknąć
start learning
stick
związać / krawat
start learning
tie up / tie
kręgosłup
start learning
spine
owinąć
start learning
wrap
słabo znam angielski
start learning
My English is not so good.
trwanie / ciąg
start learning
duration
podczas
start learning
while / during
trwanie
start learning
duration
utracone w tłumaczeniu
start learning
lost in translation
doskonale cię rozumiem
start learning
I understand you perfectly
znam także...(o języku)
start learning
I also speak...
no jasne! spoko! powaga! (AmE sl)
start learning
word up!
zapamiętywać / uczyć sie na pamięć
start learning
memoraize
dumny
start learning
proud
niewykształcony
start learning
uneducated
śmieci
start learning
rubbish / garbage
powinni
start learning
should / they ought to
zaniedbywać
start learning
neglect
kłopoty
start learning
troubles
pozwolić sobie
start learning
afford
doradca
start learning
advisor
ostrzeżony
start learning
warned
zatrudnić
start learning
hire
oszukać
start learning
to diddle / cheat
przedmiot obowiązkowy
start learning
required course
oblać
start learning
to fail
skupić się na...
start learning
focus my attention on...
najważniejsze przedmioty
start learning
core class
niepewny
start learning
insecure
nauka języka
start learning
language learning
mam zaległości
start learning
I'm behind
korepetytor
start learning
a personal tutor
uczestnicy
start learning
participants
skłonni
start learning
willing
przygotować
start learning
prepare
chociaż
start learning
although
tak właściwie
start learning
actually
pałac
start learning
chateau
dyrektor szkoły
start learning
haed teacher
szkoła podstawowa
start learning
a primary school
program wymiany uczniów
start learning
foreign exchange program
na podstawie
start learning
on the basis of
wyniki w nauce
start learning
academic excellence
wyjątek
start learning
exception
zanurzony w języku obcym
start learning
immersed in a foreign language
przeciętny
start learning
average
płynny
start learning
liquid / fluent
złapać (język obcy)
start learning
catch / pick up
poradzić sobie
start learning
to get over
biblioteka
start learning
a library
gobelin
start learning
tapestry
techniczne szczegóły
start learning
technical details
Zgoda
start learning
granted
uznanie
start learning
recognition / appreciation
tak oszołomiony
start learning
so stunned
światło ze świeczki
start learning
candlelight
kolacje
start learning
suppers
przewodnik
start learning
a (tour) guide
zaawansowany
start learning
advanced
po prostu podnieś
start learning
just pick up
na własną rękę
start learning
on their own
niezbędny / potrzebny
start learning
necessary
jednakże
start learning
however
talent do czegoś
start learning
flair for something
wyjechać za granicę
start learning
go abroad
w pełni mistrz
start learning
fully master
język ojczysty
start learning
a mother tongue
wymyślić / domyślić się / rozpracować
start learning
figure out
dodatkowa umiejętność
start learning
additional skill
tekst piosenki
start learning
lyrics
poczucie humoru
start learning
sense of humor
pilny uczeń
start learning
diligent pupil / student
nadążać / podążać
start learning
to follow
zaangażowany
start learning
involved / delicated
wartość
start learning
value
dawać radość
start learning
bring joy
brak praktyki
start learning
lack of practice
dycydująca próba
start learning
ultimate test
w prawdziwym życiu / na żywo
start learning
in real life
cel turystyczny
start learning
tourist destination
uczucie sukcesu
start learning
feeling of success
zręczność / umiejętność
start learning
skill
najazd
start learning
invasion
cel / powód
start learning
purpose
zabawny
start learning
funny / entertainment
raczej
start learning
rather
nieprzyjemny
start learning
unpleasant
obowiązek
start learning
chore
przestraszony / wystraszony
start learning
afraid
z wyjątkiem
start learning
exept
zamiast
start learning
instead
powszechnie
start learning
commonly
jakoś
start learning
somehow
zarówno / albo/ też nie
start learning
either
dość / wystarczająco
start learning
enough / enough
chociaż
start learning
though
inny
start learning
another
już
start learning
already
dość
start learning
enough
materia, kwestia, sprawa, znaczyć
start learning
matter
tak długo jak
start learning
as long as
napotkać
start learning
encounter / face
niedoskonały
start learning
imperfect
na poziomie średniozaawansowanym
start learning
at the intermediate level
zgadywać
start learning
to guess
zadawać pytania
start learning
ask questions
sprawdzać w słowniku
start learning
check /look it up in a dictionary
czuć się niepewnie
start learning
feel insecure
tak sobie
start learning
so-so
słownictwo
start learning
vocabulary
biegły
start learning
court expert / proficient
ortografia /pisownia
start learning
spelling
wymowa
start learning
pronunciation
robić ćwiczenia
start learning
do exercise
zeszyt ćwiczeń
start learning
workbook
zeszyt, notatnik
start learning
notebook
język migowy
start learning
sign language
zaniedbywać
start learning
neglect
pracowity
start learning
diligent
folia bąbelkowa
start learning
bubble wrap
czas trwania
start learning
duration
śmieci
start learning
rubbish / garbage (am)
doradca
start learning
adviser
tonąć
start learning
sink - sank - sunk / down
brać udział w
start learning
participate in
pałac
start learning
chateau
robótki ręczne
start learning
needlework
uznanie
start learning
recognition / apereciation
zaszokowany
start learning
shocked / stunned
zniszczyć
start learning
to destroy
zawierać
start learning
to contain
kawałek
start learning
piece, chunk
rozważać
start learning
to consider
cel
start learning
a target
wymagać
start learning
to demand
wysiłek
start learning
effort
natychmiast
start learning
straightaway
dokładny
start learning
exact
ilość
start learning
quantity
przyznać
start learning
to admit
wpływ
start learning
impact
uniknąć
start learning
avoid

You must sign in to write a comment