rozdzial 3/4 angielski longman podstawa

 0    86 flashcards    slvth3r
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szkoła niepubliczna, społeczna
start learning
independent school
szkoła koedukacyjna
start learning
co-educational school, mixed school
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
wiedza o społeczeństwie
start learning
Civics
wicedyrektor
start learning
assistant principal
wychowawca
start learning
form teacher
wykładowca
start learning
lecturer
pobłażliwy
start learning
lenient
bierny
start learning
passive
gąbka do tablicy
start learning
duster
segregator
start learning
file
teczka tekturowa
start learning
folder
tablica interaktywna
start learning
Interactive Whiteboard
strój gimnastyczny
start learning
PE kit
rząd ławek
start learning
row of desks
obowiązkowy
start learning
compulsory
program nauczania
start learning
a curriculum
nowy uczeń
start learning
newcomer
świadectwo szkolne
start learning
a school certificate
lektury szkolne
start learning
set books
rada pedagogiczna
start learning
staff meeting
semestr
start learning
term
zajęcia w niewielkiej grupie (na uniwersytecie)
start learning
tutorial
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart
zadawać wypracowanie
start learning
to set an essay
zadawać pracę domową
start learning
to set homework
studiować teksty źródłowe
start learning
to study the sources
sprawdzać listę obecności
start learning
to take the register
wyniki w nauce
start learning
academic results
poziom nauczania
start learning
academic standard
arkusz egaminacyjny
start learning
exam paper
stary arkusz
start learning
past exam paper
dostać się na uniwersytet
start learning
to get a place at a university
licencjat (nauki humanistyczne)
start learning
BA (Bachelor of Arts)
licencjat (nauki ścisłe)
start learning
BSc (Bachelor of Science)
absolwent
start learning
a graduate
magister (ścisłe/humanistyczne)
start learning
MSc/MA (Master of Science/Arts)
doktor
start learning
PhD
kosmetyczka
start learning
a beautician
pomocnik kelnera
start learning
bus boy
doradca zawodowy
start learning
career advisor
stolarz
start learning
a carpenter
krawiec
start learning
tailor/dressmaker
pracownik na kierowniczym stanowisku
start learning
executive
reżyser
start learning
director
steward / stewardesa
start learning
flight attendant
gospodyni domowa
start learning
housewife
projektant wnętrz
start learning
Interior Designer
informatyk
start learning
an IT specialist
pani przeprowadzająca przez ulicę dzieci idące do szkoły
start learning
lollipop lady
żeglarz
start learning
sailor
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
makler giełdowy
start learning
stockbroker
fizyczny
start learning
manual
w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time
osoba starająca się o pracę
start learning
applicant
umowa o pracę
start learning
work/employment contract
list referencyjny
start learning
reference letter
zawód
start learning
profession/occupation
dane osobowe
start learning
personal details
stanowisko, posada
start learning
position
rekrutacja
start learning
recruitment
szkolenie
start learning
training
wolna posada
start learning
a vacancy
załączyć życiorys
start learning
attach a CV
wypełnić formularz
start learning
fill in a form
premia
start learning
bonus
zarobki
start learning
earnings
świadczenia dodatkowe
start learning
fringe benefits
płaca
start learning
pay
emerytura(pieniądze)
start learning
pension (money)
pensja (miesięczna, roczna)
start learning
salary
płaca tygodniowa, miesięczna
start learning
wage
dostać podwyżkę
start learning
to get a raise / rise
otrzymać wypłatę
start learning
get paid
dostać wypłatę za nadgodziny
start learning
get paid overtime
dyrektor generalny (CEO)
start learning
CEO (chief executive officer)
zarządzanie
start learning
management
przepracowanie
start learning
overwork
sektor usług
start learning
services sector
związek zawodowy
start learning
a trade union
odbić kartę zegarową przychodząc do pracy
start learning
to clock in
au pair
start learning
au pair
redundant
start learning
redukcja etatow
zlikwidowane miejsca pracy
start learning
job losses
huj
start learning
kurwa

You must sign in to write a comment