Rozdział 1A

 0    81 flashcards    magdaczepanko
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
benefit
start learning
korzyści
binding
start learning
wiążący
zdolność prawna
start learning
capacity
być zgodny
start learning
comply with
zgoda, wyrazić zgidę
start learning
consent
straty wynikające z
start learning
consequential loss
świadczenie wzajemne
start learning
consideration
umowa notarialna
start learning
contract under seal
w przeciwieństwie
start learning
contrary to
sąd pierwszej instancji
start learning
court of first instance
umowa notarialna
start learning
deed
wadliwy
start learning
defective
na szkodę, szkoda dla społeczeństwa
start learning
to the detriment of
bezpośrednia strata
start learning
direct loss
ujawnić
start learning
disclose
datki, dar
start learning
donation
przymus
start learning
duress
obowiązek, cło
start learning
duty
wybrany
start learning
elected
egzekwowany
start learning
enforceable
cały, w całości
start learning
entire
strona poszkodowana
start learning
the injured party
odpowiedzialność
start learning
liability
poseł
start learning
MP (Member of Parliament)
strona, która dopuściła sięnaruszenia
start learning
party in breach
zasada prawna
start learning
principle of law
wzajemny
start learning
reciprocal
wpis, zapis (formalny)
start learning
recorded
odwołać
start learning
revoke
druga instancja
start learning
senior court
ustawa
start learning
statute
suma
start learning
sum
termin
start learning
term
warunki
start learning
terms and conditions
strona trzecia
start learning
third party
pusty, niewykonany
start learning
void
wolontariat
start learning
voluntarily
nieobecność
start learning
absence
nieobecny
start learning
absent
osoba ubiegająca się
start learning
applicant
ubiegać się
start learning
apply
ocena okresowa
start learning
appraisal
prześladować
start learning
bullying
klauzula umowna
start learning
contractual clause
data wymagalna
start learning
closing date
poufność
start learning
confidentiality
list motywacyjny
start learning
covering letter
niepełnosprawność, niezdolność do pracy
start learning
disability
zwolnić
start learning
to dismiss
obciąć pensję
start learning
dock
agent nieruchomości
start learning
estate agent
zwolnić
start learning
fired
umowa na czas określony
start learning
fixed term contract
poprzedni
start learning
former
cały etat
start learning
full-time
zażalenie do pracodawcy
start learning
grievance
poważne naruszenie
start learning
gross misconduct
prześladowanie, mobbing
start learning
harass
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
a job interview
zakaz konkurencji
start learning
non-competition
okres wypowiedzenia
start learning
period of notice
okres wypowiedzenia
start learning
notice period
na miejscu, natychmiast
start learning
on the spot
część etatu
start learning
Part-time
lista płac
start learning
payroll
emerytura
start learning
a pension
wynagrodzenie
start learning
remuneration
przejść na emeryturę
start learning
to retire
emerytura (stan spoczynku)
start learning
retirement
wypłata
start learning
salary
strajk
start learning
a strike
zespół
start learning
band
czasowy
start learning
temporary
rozwiązanie umowy
start learning
Termination
historia zatrudnienia
start learning
track record
historia zatrudnienia
start learning
track record
związek zawodowy
start learning
a trade union
sąd pracy
start learning
tribunal
wakat
start learning
vacant position
tygodniówka
start learning
wages
zaatakować kogoś
start learning
assault

You must sign in to write a comment