Rozdział 1. Społeczeństwo 18.06.2020

 0    38 flashcards    missmiseria
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zapobiegać eskalacji konfliktów
start learning
.
arbitraż
start learning
metoda rozwiązywania sporów prawnych bez udziału sądu powszechnego, w której kompetencje takiego sądu powierza się bezstronnemu specjaliście.
związki zawodowe
start learning
masowa organizacja społeczna zrzeszająca ludzi pracy najemnej na zasadzie dobrowolności. Jej celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych
Związki zawodowe narodziły się w
start learning
XIX wieku
na początku reprezentowały
start learning
robotników w konfliktach z przedsiębiorcami
teraz:
start learning
zarówno wobec pracodawców, jak i rządu.
czym się zajmują:
start learning
negocjowaniem podwyżek płac, obroną pracowników przed zwolnieniem, kontrolują BHP, dzielą fundusze socjalne,
Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
start learning
forma samopomocy pracowniczej.
mogą ogłosić:
start learning
strajk ale najpierw obustronne negocjacje potem mediator na koniec strajk
do założenia związku zawodowego potrzeba
start learning
co najmniej dziesięciu pracowników.
związek musi:
start learning
musi zostać zarejestrowany w sądzie.
W chwili obecnej związki działają znacznie aktywniej w:
start learning
instytucjach państwowych niż w przedsiębiorstwach prywatnych
w prywatnych:
start learning
przedsiębiorcy różnymi metodami starają sięniekiedy łamiąc przy tym prawo, „zniechęcać” pracowników do ich zakładania.
Związki zawodowe mogą łączyć się w
start learning
struktury regionalne i ogólnokrajowe.
Do najważniejszych związków działających w Polsce należą:
start learning
(OPZZ) oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Związek Nauczycielstwa Polskiego pielęgniarek i służb mundurowych (w latach dziewięćdziesiątych XX wieku dużą rolę odegrał Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”).
w 2014 roku do związków zawodowych należało 1,6 mln członków
start learning
czyli około 11% spośród 14,4 mln pracowników. (w UE 23%, nawet 50%)
wielu pracowników dużych przedsiębiorstw... pracuje na własny rachunek
start learning
(samozatrudnienie), świadcząc usługi jedynie swojemu przedsiębiorstwu
pracodawcy
start learning
Polsce Konfederacja Pracodawców Polskich.
Platon sprzeciwiał się
start learning
demokracji! (Państwo)
oligarchizacja:
start learning
przekształcania rządów ludu w rządy partyjnych elit.
Populizm:
start learning
popieranie lub lansowanie idei, zamierzeń, głównie politycznych i ekonomicznych, zgodnych z oczekiwaniami większości społeczeństwa w celu uzyskania jego poparcia i zdobycia wpływów lub władzy
etos
start learning
realizowany i obowiązujący w grupie społecznej, społeczności czy kategorii społecznej zbiór idealnych wzorów kulturowych, jasno określonych.
chadecki przym. od chadecja
start learning
chrześcijańsko-demokratyczny
sojusznicy PIS
start learning
Porozumienie Jarosława Gowina i Solidarna Polska
Porozumienie
start learning
jest klasycznym stronnictwem konserwatywno-liberalnym podkreślającym znaczenie mocnej gospodarki rynkowej.
Solidarna Polska pod wodzą Zbigniewa Ziobry
start learning
na hasłach „uzdrowienia państwa”. N
prawica Rzeczypospolitej, w przeciwieństwie do wymienionych wcześniej partii, zakończyła współpracę z PiS w
start learning
2016 (Krzysztof Kawęcki).
Nowoczesna
start learning
kiedys Petru teraz Katarzyna Lubnauer
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) jest ugrupowaniem
start learning
o przedwojennym rodowodzie, od zawsze reprezentującym interesy wyborców wiejskich i małomiasteczkowych.
(PSL)
start learning
konserwatyzm w sferze społecznej z umiarkowaną lewicowością w sferze gospodarki, popierając interwencjonizm państwowy. Nie zgadza się natomiast z lewicą obrona przywilejów rolniczych,
Sojusz Lewicy Demokratycznej
start learning
x
w 2015 roku, SLD startował w ramach
start learning
koalicji ugrupowań lewicowych, która nie przekroczyła jednak progu wyborczego (dla koalicji to, przypomnijmy, aż 8% poparcia) w związku z czym lewica nie uzyskała żadnej reprezentacji w Sejmie.
Liderem SLD od roku 2016 jest
start learning
Włodzimierz Czarzasty.
Partia Razem
start learning
radykalna mloda lewica, odciecie sie od SLD, państwa opiekuńczego na wzór skandynawski
liderzy Razem
start learning
Adriana Zandberga i Marcelinę Zawiszę.
Korwin
start learning
opowiada się za likwidacją instytucji państwa opiekuńczego eurosceptyczną, światopoglądowo tradycjonalistyczną niechęć do demokracji i przywiązanie do monarchizmu. rn przed europarlamentem
Teraz! 2018
start learning
Ryszard Petru i Joanna Scheuring-Wielgus,
lebioda
start learning
marniak

You must sign in to write a comment