RM LONGMAN DZIAŁ 4: PRACA

 0    156 flashcards    dominikagawara
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
an accountant
konserwator dzieł sztuki
start learning
art restorer
opiekunka do dziecka
start learning
babysitter
kasjerka w banku
start learning
bank cashier
adwokat
start learning
barrister
kosmetyczka
start learning
a beautician
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
kompozytor
start learning
composer
robotnik budowlany
start learning
construction worker
psycholog/psycholożka
start learning
counsellor
śmieciarz
start learning
dustman/refuse collector
projektantka mody
start learning
fashion designer
instruktor fitnessu
start learning
a fitness instructor
steward
start learning
flight attendant
grafik
start learning
graphic designer
agent ubezpieczeniowy
start learning
insurance agent
projektantka wnętrz
start learning
interior designer
tłumacz (ustny)
start learning
interpreter
kustosz
start learning
museum curator
pielęgniarz/pielęgniarka
start learning
nurse
hydraulik
start learning
a plumber
recepcjonistka
start learning
receptionist
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
programista
start learning
a software designer
makler giełdowy
start learning
stockbroker
kontroler opłat parkingowych
start learning
traffic warden
tłumacz (pisemny)
start learning
translator
agent biura podróży
start learning
travel agent
kierowca ciężarówki
start learning
truck driver
projektant stron internetowych
start learning
website desinger
słabo płatny
start learning
badly-paid
fizyczny
start learning
blue-collar
związany z opieką
start learning
caring
wymagający, stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
twórczy
start learning
creative
wymagający
start learning
demanding
na pełny etat
start learning
full-time
odpowiedzialny, ważny
start learning
high-powered
lukratywny, dobrze płatny
start learning
lucrative
fizyczny
start learning
manual
niewymagający kwalifikacji
start learning
menial
na niepełny etat
start learning
part-time
stały
start learning
permanent
przynoszący wysokie dochody
start learning
profitable
monotonny
start learning
repetitive
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
tymczasowy
start learning
temporary
charytatywny
start learning
voluntary
dobrze płatny
start learning
well-paid
umysłowy, urzędniczy
start learning
white-collar
dział księgowości
start learning
Accounts
dział obsługi klienta
start learning
Customer Service
dział kadr
start learning
Human Resources
dział marketingu
start learning
Marketing
dział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy
start learning
Public Relations
dział badawczo-rozwojowy
start learning
Research & Development
dział sprzedaży
start learning
sales
czeladnik
start learning
apprentice
szef
start learning
a boss
dyrektor zarządzający
start learning
CEO (Chief Executive Officer)
współpracownik
start learning
co-worker
kolega z pracy
start learning
colleague
dyrektor finansowy
start learning
Finance Director
stażysta
start learning
intern
osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
start learning
interviewer
bezpośredni przełożony
start learning
line manager
zarząd
start learning
management
dyrektor zarządzający
start learning
managing director
asystent
start learning
PA (Personal Assistant)
osoba rekrutująca pracowników
start learning
recruiter
personel
start learning
staff
podwładny
start learning
a subordinate
zwierzchnik, przełożony
start learning
superior
osoba w trakcie szkolenia
start learning
trainee
wolontariusz
start learning
volunteer
pracoholik
start learning
workaholic
premia (roczna)
start learning
(annual) bonus
(roczny) dochód
start learning
(Annual) income
zaległa wypłata
start learning
back pay
zasiłek na dziecko
start learning
child benefit
prowizja
start learning
commission
earn
start learning
zarabiać
odsetki
start learning
interest
na zasiłku
start learning
on the dole
płaca
start learning
pay
podwyżka
start learning
pay rise
emerytura, renta
start learning
pension
plan emerytalny
start learning
pension plan
zysk
start learning
profit
pasek wynagrodzenia
start learning
salary slip
udziały, akcje
start learning
shares
pensja (początkowa)
start learning
(starting) salary
napiwek
start learning
a tip
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit dole
płaca, stawka (godzinowa, tygodniowa)
start learning
wage
zatrudniać
start learning
to employ
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
an employer
zatrudnienie
start learning
employment
kontynuować pracę
start learning
get on with work
pracować w (firmie)
start learning
work for (a company)
miejsce pracy
start learning
a workplace
ubiegać się o prace na stanowisku
start learning
apply for the position of...
kandydat
start learning
a candidate
wybór zawodu
start learning
career choice
kariera zawodowa w (jakiejś dziedzinie)
start learning
career in
CV
start learning
CV
umowa
start learning
contract
agencja pośrednictwa pracy
start learning
employment agency
perspektywy zatrudnienia
start learning
employment prospects
wejść na rynek pracy
start learning
enter the job/ labour market
urząd pracy
start learning
job centre
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
a job interview
oferta pracy
start learning
job offer
posada
start learning
position/post
referencje
start learning
reference
proces rekrutacji
start learning
recruitment process
wymagania
start learning
expectations, requirements
zatrudnić
start learning
to take on/ to hire
praca polega na...
start learning
the job/work involves...
wakat
start learning
vacancy
osiągnięcie
start learning
achievement
posługiwać się biegle (językiem ang)
start learning
to be fluent in (English)
zaangażowany, oddany
start learning
engaged, committed
zdolności komunikacyjne
start learning
communication skills
kompetentny
start learning
competent
skrupulatny, sumienny
start learning
conscientious
wydajny
start learning
efficient
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
start learning
experience in a field
umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
start learning
flexibility
zorientowany na cele
start learning
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach/kwalifikacjach/ silnej motywacji
start learning
highly skilled/qualified/motivated
przedsiębiorczy
start learning
industrious
(dotychczasowe) doświadczenie zawodowe
start learning
(previous) professional/job experience
aktywny, pełny inicjatywy
start learning
proactive
kwalifikacje
start learning
qualifications
solidny, niezawodny
start learning
reliable
zorganizowany
start learning
well-organised
dobrze wyszkolony
start learning
well-trained
umieć pracować pod presją
start learning
work well under pressure
praktyczna znajomość czegoś
start learning
working knowledge of sth
kierowanie, zarządzanie
start learning
administrative work
nadzorować, być szefem
start learning
be in charge
zajmować się czymś
start learning
deal with
rozdzielać obowiązki
start learning
delegate
wyjeżdżać służbowo
start learning
go away on business
prowadzić księgowość
start learning
keep the books
stać na czele zespołu
start learning
lead a team
zarządzanie
start learning
management
dotrzymywać terminów
start learning
to meet deadlines
wykonywać obowiązki służbowe
start learning
perform job duties
ocenić wyniki czyjejś pracy
start learning
review sb's performance
nadzorować
start learning
supervise
odbierać telefony
start learning
take calls
pracować w zespole/samodzielnie
start learning
work in a team/on your own
pracować, dotrzymując napiętych terminów
start learning
work to tight deadlines

You must sign in to write a comment