rachunkowość 1

 0    67 flashcards    katarzynakalisz4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ewidencja księgowa
start learning
bookkeeping records
księgowość po stronie Winien
start learning
debit
księgowość po stronie Ma
start learning
credit
zestawienie obrotów i sald
start learning
a trial balance
przenieść saldo
start learning
carry forward a balance
konto
start learning
account
księga rachunkowa
start learning
ledger
zapis
start learning
entry
metoda podwójnego zapisu
start learning
double entry system/ bookkeeping
sprawozdanie finansowe
start learning
financial statement
plan kont
start learning
chart of accounts
przenosić
start learning
carry forward sth
rejestrować
start learning
to record/ enter
zamykanie kont
start learning
closing the books
wyrażać liczbowo
start learning
quantify
przekazywać informacje
start learning
communicate
jednostka sprawozdawcza
start learning
reporting unit
akcjonariusz
start learning
shareholder
wierzyciel
start learning
creditor
biegłość w operowaniu liczbami
start learning
numeracy
nakłady inwestycyjne
start learning
capital expenditure
biegły rewident
start learning
auditor
prowadzenie ksiąg rachunkowych
start learning
bookkeeping
rejestrować
start learning
record/ enter
księgi rachunkowe
start learning
books of account/ the books
dokonać zapisu po stronie Credit
start learning
Credit
aktywa
start learning
assets
pasywa
start learning
liabilities
koszty
start learning
expenses
skorygować zapis
start learning
make an adjustment to entry
księgowanie
start learning
posting
pozycja w dzienniku
start learning
journal entry
konto w księdze
start learning
ledger account
plan kont
start learning
chart of accounts
przychody
start learning
revenues
pozycje
start learning
entry
księga kasowa
start learning
cashbook
ewidencjonować
start learning
track, record
wykazać saldo
start learning
give a balance
rejestrować
start learning
record/ track
wpłata
start learning
deposit
uzgadniać księgę kasową z
start learning
reconcile to
wypłata
start learning
withdrawal
wyciąg bankowy
start learning
Bank statement
podsumować/ zsumować
start learning
tally up
kwota netto
start learning
net sum
okres obrotowy
start learning
accounting period
konto przychodów
start learning
revenue account
konto kosztów
start learning
expense account
wyzerować
start learning
take to zero
rok obrotowy/ finansowy
start learning
fiscal year
zestawienie obrotów i sald
start learning
a trial balance
zapis po stronie Credit
start learning
Credit entry
zapisywanie na dobro konta/ uznawanie konta
start learning
crediting
saldo kredytowe
start learning
credit balance
księgowanie na ciężar konta/ obciążanie konta
start learning
debiting
saldo debetowe
start learning
debit balance
nazwa
start learning
title
strona Ma
start learning
credit side
suma dodatnia
start learning
positive amount
agregować
start learning
aggregate
rok obrotowy/ finansowy
start learning
fiscal year
jednostka sprawozdawcza
start learning
reporting entity
okres obrotowy
start learning
accounting period
wyrażona liczbowo
start learning
quantifiable
sporządzenie raportu
start learning
producing a statement
kolumna odsyłacza
start learning
reference column

You must sign in to write a comment